As-salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

Just wanted to share a nice khutbah on Ibraheem (alayhi salam) .
Wa Billaahi Tawfeeq