/* */

PDA

View Full Version : Lees deze Verhalen! .. DutchLina
02-27-2006, 04:46 PM
:sl:

Het vertalen naar het engels zou misschien onnodige fouten opbrengen (met name onjuiste vertaling van bepaalde Hadith)
dus plaats ik het maar in het ned. Het betreft concentratie tijdens het gebed, neem de tijd om het in zijn geheel te lezen en het zal je bewust maken van je gebed Insha'Allah.
Als iemand van jullie de nodige kennis bezit om het wel te vertalen; Graag. JazakAllah Alkhair.


____________________________

Concentratie tijdens het gebed:

Iedereen weet wel dat we tijdens ons gebed concentratie nodig hebben, en dat dat erg belangrijk is. Maar zoals we in de praktijk vijf keer per dag merken, is dat niet altijd even makkelijk om dit ook inderdaad na te komen.
Vaak vragen wij ons af? Hoe kunnen we onze concentratie tijdens het gebed verbeteren?In de tijd van de profeet(vzmh) liep er eens een man de moskee binnen, bad twee buigingen, en ging de profeet(vzmh)groeten, die tegen hem zei:

“Ga terug, en bidt, want je hebt niet gebeden.”
De man ging inderdaad terug, en deed zijn gebed opnieuw, ging weer naar de
profeet(vzmh) die weer zei: “Ga terug en bidt, want je hebt niet gebeden.”
De man deed hetzelfde, kwam terug naar de profeet(vzmh) en voor de derde
keer zei de profeet: “Ga terug en bidt, want je hebt niet gebeden.”
De man antwoordde verontwaardigd: “Bij degene die jou de waarheid heeft
gezonden, ik kan niet beter dan wat u net heeft gezien!”
De profeet(vzmh) zei: “Zeg Allahu Akbar, lees de Qoraan, en buig, totdat je
stabiel bent, sta weer op, totdat je stabiel bent. Kniel (soejoed) totdat je
stabiel bent. Zit, totdat je stabiliseert, en kniel totdat je stabiliseert.”


Hiervan leren wij dat wij rustig aan moeten bidden, dit zal onze concentratie verhogen, en niet dat juist tijdens het gebed de gekste dingen binnenschieten: Ik moet nog schoonmaken, ik moet die nog bellen, aja, dat moet ik tegen haar of hem nog zeggen en ga zo maar door.........

………………………………………………………………………………
Omar ibn al-Khattaab ra zei: “Een man bidt 60 jaar, en geen enkele buiging
wordt van hem geaccepteerd.”
De metgezellen vroegen: “Waarom?”
Hij zei: “Het zijn slechts bewegingen wat hij uitvoert.”
Hoe onderhoudt de profeet(vzmh) zijn gebed??
Kijk naar de volgende vertellingen van de metgezellen en de profeet(vzmh):
Hij zei altijd: “Bilaal, ontspan ons ermee.” (Bedoeld wordt dus het gebed.)
Dus de profeet(vzmh) zag het gebed als een ontspanning voor hem en alle
moslims om hem heen, in tegenstelling tot ons, wij zien het als een last,
waar we zo snel mogelijk vanaf willen zijn, want anders mis je die film, of
anders kom je daar te laat, of anders krijg je ruzie met die of met die.....
Hij zei ook: “Het allerliefste in mijn leven is het gebed.”
Stel jezelf eens deze vraag: Wat is het allerliefste in mijn leven?
Jouw geld? Jouw vrouw, je man? Helaas zullen slechts weinig van ons
hetzelfde als onze boodschapper(vzmh) antwoorden. Moge Allah (swt) ons vergeven en ons op zijn pad leiden.
Rabi3a ibn Ka3b zegt: “Ik hoorde de profeet(vzmh) tijdens zijn buiging zeggen:
‘O Allah, mijn gehoor, zicht, hersens, botten en zenuwen zijn allemaal tot U gericht.’”
Soufiane at-Tawri: “Als je at-Tawri zag bidden, dacht je dat hij op dat moment zal overlijden!”

Zo geconcentreerd was hij bezig met zijn gebeden, hij heeft de echte betekenis van de volgende overlevering begrepen: “Bidt het gebed van iemand die afscheid neemt.” Dus afscheid van dit leven. Als jij wist dat het gebed wat je nu zal verrichten, jouw laatste gebed zal zijn:
De profeet(vzmh)hem zei: “Een man bidt een gebed, en er wordt slechts de helft van geaccepteerd, of een kwart, of een achtste, of….”

Hoeveel is van jou geaccepteerd? 100%? De helft? Een kwart?


Omar ibn az-Zoubair(ra) was iemand die een bijzondere hoge concentratie had tijdens het gebed. Omar(ra) had een gevaarlijke ziekte aan zijn been, waardoor zijn been geamputeerd moest worden. Ze stelden voor om hem te verdoven met verdovingsmiddelen, een drug, maar hij weigerde. Hij zei ik heb wat beters:

Ik ga bidden, en wacht totdat ik in mijn soejoed ben, doe dan wat je wil. Omar (ra) begon aan zijn gebed, met een wonderbaarlijke concentratie, hij
boog, stond weer op, en ging toen naar zijn soejoed, even later begonnen ze
met een zaag(!!!) zijn been eraf te zagen en het enige wat ze van hem
hoorden is:
“Laa ilaaha illa Allah, Astaghfiro Allah, Alhamdolillaah, Allahu Akbar….”
En geen enkele schreeuw of iets dergelijks, zij gingen door, totdat de been
ernstig begon te bloeden, waardoor ze met een pan heet water aankwamen, om
het te verhelpen. Omar ra was toen buiten bewust zijn. Toen hij wakker werd zei hij: “Bij Allah, ik heb niks gemerkt, totdat het
hete water aan mijn been werd gezet.”
Maasha Allah!!! Geen woorden voor, hoe kan iemand zo ver weg zijn, zo
dichtbij Allah, dat als zelfs je been wordt weghaalt, je er niks van merkt…!!??!!


Bidt op tijd, wassing is perfect, de zuilen ook, hij is geconcentreerd, maar de duivel komt hem storen, dan doet hij zijn uiterste best om toch weer zijn concentratie terug te krijgen, en dat lukt, maar de duivel komt weer, weer wordt hij gestoord enz.

Je zou kunnen zeggen dat deze persoon, met twee dingen tegelijk bezig is:
zijn gebed, en een ‘jihad’, dus hij doet zijn best om zijn concentratie terug te krijgen. Mogelijk verkeren de meesten van ons in veel van hun gebeden in een soortgelijke staat. Deze persoon, heeft voor zijn gebed een dubbele beloning: één voor zijn gebed, en één voor zijn ‘jihad’.
Wordt het niet eens tijd om je imaan te vergroten, door kennis op te doen en jezelf zo nu en dan dwingen de Qoraan te pakken, extra gebeden te verrichten en harder vechten tegen de sajtaan. Doe eens je best om de hele wereld achter je te laten en alleen jij en Allah(swt) te zijn.


En nu komt de belangrijkste vraag: “Hoe concentreer ik me op het gebed?”

Er zijn vier dingen waar je je aan moet houden:


1- Blijf ver van de zonden: Toon berouw, en houd ermee op, en het zal zeker invloed hebben. Er ging een man naar Ibn Hanbal en zei: “Ik zet ’s nachts mijn water klaar (voor de wassing), en heb de intentie om op te staan voor fajr, slaap vroeg, en toch kan ik niet opstaan.” Ibn Hanbal zei: “Jouw zonden hebben jou zo zwaar gemaakt.”

Zo zwaar dat hij niet meer voor het fajr-gebed kan opstaan. Hij die het
fajr-gebed niet op tijd kan verrichten, zorg ervoor dat je zonden die je tegenhouden er niet meer zijn!


2. Stel jou lievelings soera aan uit de koran: leer het uit je hoofd, zoek de uitleg ervan op in een makkelijke tafseer en leer dat ook. Bidt dan met deze Soera in jou Qiyyaam. Denk je eens in: Zo’n mooi stuk wat je aan het lezen bent, en je weet wat je zegt, je begrijpt het helemaal, en je houdt er van midden in de nacht.3- Bidt gezamenlijk: dit versterkt jou band met de anderen, en geeft ook een mooie ontspannen sfeer in jullie groep. In de moskee is natuurlijk het mooist, maar thuis met je broers/zussen of kinderen kan natuurlijk ook.

De laatste, maar het belangrijkste punt:

4. Begrijp de echte betekenis en de waarde van het gebed: Wees je ervan bewust dat elke beweging van het gebed invloed heeft op je hart. Vanaf de wassing tot het eind.Laat jezelf niet alleen fysiek naar de qibla gericht zijn maar,vooral met je hart.

De profeet(vzmh) zei: “Als een dienaar de wassing verricht, en zijn handen wast,
verdwijnen de zonden uit zijn handen en tussen zijn nagels. Wast hij zijn mond, dan verdwijnen de zonden ook onder zijn tong. Wast hij zijn gezicht, verdwijnen de zonden zelfs onder zijn oogleden. Wast hij zijn hoofd, verdwijnen zijn zonden zelfs uit zijn oren, en als hij zijn voeten wast,
verdwijnen ze ook van onder de nagels.”
Dus alle (kleine) zonden die hebt verricht, worden van je weggewassen.


Waarom mag men niet rond kijken wanneer men bid?

Stel je voor, dat je bij een belangrijke koning of president op bezoek bent, en je staat voor hem. Dan ben je ook niet naar alle hoeken in de kamer aan het bekijken. Maar nu sta je voor jou Heer!!! Dan kun je het ook niet maken om ergens anders naar toe te kijken. Reciteer de Fatiha. En blijf je ook hier bewust van wat je zegt.

Je vraagt Allah hier om je op het rechte pad te leiden. Hoop dan ook op verhoor van je smeekbede.
De profeet(vzmh) zegt in een hadith Qudusi:
“Als een dienaar tijdens zijn gebed de Fatiha reciteert, dan antwoord Allah(swt) hem: mijn dienaar heeft mij gedenkt.
‘Meester van de Dag des Oordeels.’ Mijn dienaar is zich bewust van mijn macht.
-‘U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.’ Dit is alleen tussen mij en mijn dienaar. -‘Leid ons op het rechte pad, Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.’ Mijn dienaar heeft mij gevraagd, en ik zal hem schenken wat hij
vroeg.”


Toen Omar ibn Abd al-Aziz bad, hield hij korte stiltes na elke vers van al-Fatiha. Zijn metgezellen (ra) vroegen hem naar de reden en hij zei: “Ik houd ervan om het antwoord van Allah te horen.”

Daarna lees je een Soera op. Velen van ons nemen de kortste soera, bijv.
Al-Ichlaas, om eerder klaar te zijn, maar als je je bewust bent van de grote
betekenis van deze kleine Soera dan zul je er insha’Allah meer bij stil staan.
Laten we vanaf dit moment ons best doen om daadwerkelijk te begrijpen wat we zeggen, en dat ook op ons laten inwerken, en wij vragen Allah swt om ons gebed dan te accepteren.

Amien.Moge Allah ons helpen onze concentratie te verbeteren.

Amien.

:w:
Reply

Login/Register to hide ads. Scroll down for more posts
Lina
03-01-2006, 03:27 PM
:sl:

Behoedzaamheid tijdens het geven van een fatwa

Iemand die kennis vergaart dient te weten dat het geven van juridische oordelen (fataawa) in de Islam een enorme verantwoordelijkheid is. Hij behoort zich te onthouden van het geven van een fatwa zolang hij daartoe in staat is, zodat hij zichzelf en zijn geloof beschermt.

De metgezel Al-Baraa' (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Ik heb honderd en twintig metgezellen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met
hem) uit Medina meegemaakt. Wanneer één van hen werd gevraagd over een zaak, zou hij doorverwijzen naar een andere metgezel en deze zou hem ook doorverwijzen en de volgende ook, totdat de vraagsteller weer bij de eerste metgezel uitkwam."

Abdoellah ibn Mascoed (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Wie een oordeel aan de mensen geeft over elke vraag die hem gesteld wordt, is een krankzinnige."

Er werd Al-Qaasim ibnoe Mohammed ibnoe Abi Bakr eens iets gevraagd, waarop hij antwoordde: "Ik zou hier geen antwoord op kunnen geven." De vraagsteller zei hierop: "Ik ben naar u gekomen, omdat ik niemand anders ken dan u."
Al-Qaasim -één van de grote bekende geleerden- zei: "Kijk niet naar de lengte van mijn baard, noch naar het veelvoud van de mensen om me heen. Ik zweer bij Allah dat ik geen antwoord erop kan geven." Vervolgens zei een oude man van Qoeraysh die naast hem zat: "O zoon van mijn broeder, wees hierin standvastig, want ik zweer bij Allah dat ik jou in een zitting nooit zo nobel heb gekend als vandaag." Vervolgens vulde Al-Qaasim aan: "Ik zweer bij Allah, het is voor mij geliefder dat mijn tong eraf wordt gehakt dan dat ik over iets oordeel waarover ik geen kennis heb."

Ook werd imam Maalik over een zaak gevraagd, waarop hij antwoordde: "Ik weet het niet." Er werd hem gezegd: "O imam Maalik, het is een lichte en een eenvoudige zaak." Waarna hij woedend werd en zei: "Er is niets eenvoudig wat betreft kennis. Heb je de volgende woorden van Allah niet gehoord?
(interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar, Wij zullen zware Woorden tot jou neerzenden."
(Soerat al-Moezzammil: 5)

De gehele kennis is zwaar en vooral waarover men op de Dag des Oordeels gevraagd zal worden.

Ook zei Soefyan ibn cOeyaynah: "De mensen die het meest moed hebben om een fatwa te geven, zijn degene die het minste kennis bezitten."

Er werd Ash-Shacbiy gevraagd over iets, waarop hij antwoordde: "Ik weet het niet." Daarna werd hem gezegd: "Schaamt u zich niet om het feit dat u de volgende uitspraak deed; 'ik weet het niet', terwijl u de grootste geleerde van Irak bent?" Hij antwoordde hierop met de volgende woorden: "Ook de Engelen schaamden zich niet, toen zij zeiden (interpretatie van de
betekenis):

"Wij hebben geen kennis, behalve wat U (O Allah) ons onderwezen hebt."

(Soerat al-Baqarah: 32)

Ibn Wahb verhaalt dat hij imam Maalik hoorde zeggen: "Haastig zijn in het geven van een fatwa is een vorm van onwetendheid."

Wa Allah ou A'lam

:w:
Reply

Lina
03-02-2006, 11:15 AM
:sl:

Gelatine: Haraam of Halaal ?
(Genomen van een les gegeven door Shaych Mohammed Baazmoel)


Istihala is wanneer iets rein wordt. Het was nadjis (onrein) maar het is nu taahir (rein). Een goed voorbeeld zou maitah (dierlijk karkas) zijn: het is nadjis, maar zou het verbrand worden en as worden, of verrotten en aarde worden, dan is het taahir, het is niet langer nadjis. Dit kan gebeuren met mest of ontlasting of wat dan ook. Wanneer iets veranderd van een eigenschap naar een ander, dan veranderd de regelgeving ook.


Voorbeeld: Laten we zeggen dat iemand het vet van een dood dier gebruikt en er zeep van maakt. Dat vet is nadjis, maar de chemische verandering dat het heeft ondergaan maakt het taahir.Voorbeeld: Laten we zeggen dat iemand het vet van een dood dier gebruikt en er zeep van maakt. Dat vet is nadjis, maar de chemische verandering dat het heeft ondergaan maakt het taahir.Ibn Hazm (rahiemehoellaah) stelde het beknopt toen hij zei,


Beslissen over een object is over wat het genoemd word (wat het is), als de naam (wat het is) veranderd dan veranderd de regelgeving eveneens.?

Hij vermeldde ook in zijn boek van fiqh, al-Moehalla: ?Als de kwaliteit van de substantie van voorwerpen - die van nature onrein zijn - de naam die daar aan gegeven is veranderd, zodat het daar niet langer toepasbaar op is. En het is een nieuwe naam gegeven, die gegeven wordt aan een rein voorwerp dan is het niet langer een onrein object. Het wordt een nieuw voorwerp met een nieuwe regelgeving.?


Bedoelende dat als de natuurlijke samenstelling van een substantie veranderd naar een ander substantie van een andere samenstelling, zo veel dat je de nieuwe substantie niet meer kunt benoemen met de naam van wat het was, dan veranderd de regelgeving over die substantie ook.Bewijs/Voorbeeld 1:


De metgezellen (radie Allaahoe `anhoem) aten gewoonlijk kaas die kwam van het land van de ongelovigen. In die kaas zat een deel van het kalf die geslacht was door de ongelovigen op een manier die niet in overeenstemming is met de Islaam. De metgezellen wisten dit, maar zij wisten ook dat het verbod op het kalf was, wat direct van de kalf komt, en wat terecht een deel van het kalf genoemd kon worden; de regelgeving is niet over datgene wat niet te identificeren is als deel van het kalf, noch wordt het langer dit-en-dit deel van het kalf genoemd. Dit wordt istihala genoemd.Bewijs/Voorbeeld 2:


Nog een bewijs van de Soennah: De Profeet (sal Allaahoe `alayhi wa sellem) verbood het maken van azijn van wijn, maar hij zei dat als je azijn tegenkomt wat gemaakt is van wijn dan is het halaal.Waarom?


De regelgeving is over wat het voorwerp is, en niet wat het was. Wijn is haraam; azijn niet, en voordat de wijn een bedwelmend middel werd, was het halaal. Waarom? Omdat het daarvoor fruit was.Bewijs/Voorbeeld 3:


Allaah zegt in de Qor?aan:


En voorwaar, voor jullie is er in het vee een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is pure melk, gemakkelijk voor de drinkers. [Soerah an-Nahl (16): 66]Allaah brengt een voorbeeld voor ons naar voren over hoe iets reins kan komen van iets onreins.


En we kunnen ook als bewijs gebruiken iets waar we al overheen zijn gegaan. De Profeet (sal Allaahoe `alayhi wa sellem) heeft gezegd wanneer de huid van maitah (het kadaver) gelooid is, dan is het taahir. Hij (sal Allaahoe `alayhi wa sellem) gaf ons een methode om iets te zuiveren wat eerst onrein was.Laat ons dingen nagaan waarmee we gewoon zijn: mono en diglycerides, wei, gluten, emulgatoren, gelatine, en wat er nog meer op de internationale haraam lijst staat. Deze bijproducten komen soms van dieren, zelfs varkens, in diens geval is de regelgeving over de beginsubstanties dat zij haraam zijn. Maar de beginsubstanties (e.g. vet, merg, kraakbeen, etc) worden door een chemische verandering gehaald zodat je ze niet langer ?varkensvet of dierenbot of skin of kraakbeen kunt noemen, omdat het dat niet langer is, vanaf hier is het taahir, het is halaal.


Wat is gelatine ? Zoals het woordenboek van wetenschap van Oxford definieert: ?Een kleurloze of wit-gele, in water opgeloste, prote?ne verkregen door het koken van eiwitten met water en het verdampen van de oplossing. Het smelt wanneer water wordt toegevoegd en lost op in heet water om een oplossing te vormen dat verandert in een gel bij verkoeling.? (blz. 290)Is dit een chemische verandering of niet? Is het nog langer prote?ne? Nee, dat is het niet.


Je gelooft het niet dus je vraagt, ?Maar hoe kan het halaal zijn wanneer het kwam van iets haraam??Vanwege de bewijzen hierboven vermeld, de regelgeving is niet gebaseerd op wat het was, de regelgeving is gebaseerd op wat het is. Een Hanafie geleerde, Ibn `Aabedien gaf het voorbeeld: ?het zwijn dat verdrinkt in een zout meer en verrot en zelf zout wordt, is nu halaal.?Een andere Hanafie geleerde gaat verder door te zeggen: ?Zout is iets anders dan vlees en botten. Als zij zout worden, dan zijn zij zout.?


Om het zout voorbeeld verder te nemen: zout bestaat uit natrium chloride (NaCl) wanneer zij samen zijn, zijn zij het halaal voedsel bekend als zout, wanneer gescheiden dan vormen zij twee giftige substanties die haraam zijn voor consumptie.


De ahnaaf (Hanafies) gebruiken ook als voorbeeld het menselijk sperma, zeggende dat het nadjis is, dan wanneer het (sperma) het ei bevrucht en een bloedklomp wordt is het nog steeds nadjis, maar wanneer het vlees wordt dan is het niet langer nadjis. En de ahnaaf zijn niet de enigen die dit standpunt innemen.


De voorbeelden zijn talloos en zij gaan verder dan voedsel: Gisteren was een man kaafir en gaat richting de Hel, vandaag is hij Moslim, dus wat is de regelgeving omtrent hem? Het is gebaseerd op wat hij vandaag is.


We moeten voorzichtig zijn wanneer we dingen haraam verklaren omdat het een vorm is van dholm (onrecht). Geleerden hebben gezegd dat het erger is dat je iets van halaal haraam maakt dan iets haraam halaal maakt. Allaah heeft deze Religie gemakkelijk gemaakt, laten wij het niet moeilijk maken.

Wa Allah ou A'lam

:w:
Reply

Ghazi
03-02-2006, 11:17 AM
Salaam

Translation plz?
Reply

Welcome, Guest!
Hey there! Looks like you're enjoying the discussion, but you're not signed up for an account.

When you create an account, you can participate in the discussions and share your thoughts. You also get notifications, here and via email, whenever new posts are made. And you can like posts and make new friends.
Sign Up
Lina
03-02-2006, 11:18 AM
format_quote Originally Posted by islam-truth
Salaam

Translation plz?
:sl:

I'll post the translation on 'Basics of Islam' Insha'Allah.

Here: http://www.islamicboard.com/basics-i...tml#post198167

:w:
Reply

Lina
03-24-2006, 11:43 AM
Assalamu Alaikoem Wa Rahmatu Allah,

Het nieuws heeft ons bereikt van onze broeders en zusters in Niger, en hoe hun toestanden zijn.
Enkele maanden voor Ramadan ontvingen wij berichten over de hongersnood en droogte in Niger. Helaas deden wij er weinig aan, aangezien onze aandacht gericht was op de dode Kuffar van "Katherina".
De arme inwoners van Niger komen om van de dorst en honger, en schreeuwen La Illaha Illa Allah en wij keken en kijken toe..

De Sheich Khalid Arashid heeft wat geld van vrijgevige broeders en zusters bij elkaar gesprokkeld, en heeft een bezoekje aan Niger gebracht om het geld aan hen te schenken.
De Sheich heeft hier een lezing over gemaakt, over de ervaringen die hij heeft opgedaan, en de mensen die hij heeft ontmoet tijdens zijn reisje van 25 dagen.
En bij Allah, zijn lezing doet de ogen tranen en doet het hart scheuren.
De lezing is hier te luisteren:

http://www.emanway.com/play_droos.php?cid=9&id=1139

Waarlijk het is zo erg geworden dat onze zusters worden gedwongen om hun lichamen te verkopen om hun kindjes te kunnen voeden.
Dit "werk" is al verspreidt onder onze broeders en zusters met een zwakke Imaan, en het zal zich wijder verspreiden indien wij niets anders doen dan toekijken.

De situatie in Niger is niet alleen een hongersnood, maar een oorlog tussen Waarheid en Valsheid.
Aangezien de hulporganisatie's van de kruisaanbidders zich toegesneld hebben naar Niger. Ze hebben er ziekenhuizen gebouwd, scholen gebouwd, ze delen er eten uit en ze bieden medische hulp. De inwoners kunnen op hulp, scholing en medische zorg rekenen op 1 voorwaarde:
Dat ze Christenen worden!
En bij Allah we hebben het arme volk van Niger standvastig gezien, een van hen vertelde de Sheich: "Het is beter voor ons om van de honger om te komen als Moslim zijnde, dan met een volle buik Christen te worden."

Wij beweren dat de Christenen op valsheid zijn, en wij op waarheid.. hebben wij deze bewering dan vertaald in daden?!!
De kruisaanbidders spenderen miljoenen om zielen te winnen voor hun geloof, en wij zitten nog met de chipszakken in de ene hand en de afstandbediening in de andere op de sedari(marokkaans meubel)?!!

Onze dochters, zussen, moeders, en waarlijk wij zelf, rennen weg voor de Hijaab we rennen zelfs weg voor kleding terwijl de dochters van Niger opzoek zijn naar kleding en de Hijaab en deze niet vinden!!

Bij Allah de Sheich zegt dat hij daar kindertjes heeft ontmoet die reciteren zoals hij geen ander heeft zien reciteren, en die quran hebben onthouden zoals geen ander, en dat hij daar de juiste boeken heeft aangetroffen met de juiste aqeedah in de moskeetjes van klei en stro.
En hij zegt dat hij daar Taraweeh en Qiyaam heeft gebeden in een van de kleien moskeetjes, en hij maaktte een Taraweeh en qiyaam mee zoals hij nooit heeft meegemaakt!
Ze baden Al Isha, en daarna Taraweeh. Ze rustten dan eventjes uit, en begonnen om 12 uur met Qiyaam, 5 uur lang tot vlak voor Al Fajr, waarna zij al Fajr badden. Hij zweert bij Allah dat gedurende de hele tijd de mensen stil en aandachtig bleven. Wat moeten zij van ons zeggen, wanneer zij ons zien bidden in de Moskee, en ons uren lang op discussie fora zien discusseren, terwijl wij beweren dat wij de dragers van de Tawheed zijn???

Hoever zijn wij van de woorden van de Profeet vrede zij met hem:
De Profeet heeft gezegd: Wie geen medelijden heeft met het lot van anderen, zal zien, dat hijzelf de goddelijke barmhartigheid moet ontberen. (Moesliem)

En hoever zijn wij van zijn woorden:
Jareer Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet heeft gezegd: Wie geen barmhartigheid voor mensen heeft, zal geen barmhartigheid van Allah ontvangen'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

Is het nog geen tijd dat onze harten eindelijk eens moeten verzachtten??

Wij zijn bi Idnie Allah van plan om een actie te starten voor onze arme broeders en zusters. Wij willen banners maken voor de actie(waar zijn de ICTers??), en Insha Allah dit bericht overal verspreiden(waar zijn de broeders en zusers die actief zijn op de vele fora??) en een beetje geld voor hen verzamelen(waar zijn de broeders en zusters die naar Barmhartigheid van hun Heer verlangen??).
Wij zullen Bi Idnie Allah ook contact proberen op te nemen met Sheich Khalid Arashid om hem dit goede nieuws te vertellen. Er is zelfs Alhamdoelilah een broeder bereid, om Fie Sebielie Allah af te reizen naar Niger om ze het ingezamelde geld over te handigen, en alls met de camera op te nemen.

Broeders en Zusters, wees vrijgevig, verspreidt dit nieuws, maak banners en avatars, doe dua voor onze broeders en zusters, bedenk ideeen hoe we dit het beste kunnen aanpakken, vraag de Imam in de plaatstelijke moskee om tijdens het vrijdaggebed dua voor ze te doen. Kortom, iedereen kan meehelpen!

Ik wil Insha Allah ook de admins en moderators vragen, of zij niet misschien wat reclame ruimte Fie Sebielie Allah willen vrijgeven om een banner te plaatsen op de site.

Moge Allah jullie allen belonen voor de aandacht, en wij vragen Allah om onze harten te verzachten en om echt broederschap in onze harten te doen spreiden. Ameen Ameen Ameen.

Alle opbouwende kritiek, ideeen, steun is welkom.

Toevoeging: Assalamu Alaikoem Wa Rahmatu Allahi Wa Barakatoehoe,

Broeders en zusters, na lange tijd overleggen zijn we tot de conclusie gekomen dat wij in zee gaan met Stichting Al Kawthar.
De storingsgegevens zijn als volgt:

Stichting al Kawthar
venusstraat 374
2402 XZ Alphen aan den Rijn
giro 9484016

Bij de storting vermelden dat het voor "Actie voor Niger" is!

Verspreidt dit nieuwsbericht moge Allah jullie belonen!

Wa Assalamu Alaikoem,

AbouSayfollah
Moslim voor Niger

moslimvoorniger@gmail.com
Reply

Umm___
06-05-2006, 07:16 PM
Assalamu alaikum zuster Lina,

Jazakillah khairan voor je artikelen, maar jammergenoeg begrijpt de meerderheid hier geen Nederlands.
Moge ALLAH je belonen in deze goede zaak, ameen.

Wassalamu alaikum

Ukhti fi dien
Reply

amirah_87
06-15-2006, 07:07 PM
aaaah man ....umm omar!!!!...here was me thinkin' you were gonna post a few wordsarticles to teach us!! :(:(:(
Reply

Umm___
06-15-2006, 10:02 PM
format_quote Originally Posted by amirah_87
aaaah man ....umm omar!!!!...here was me thinkin' you were gonna post a few wordsarticles to teach us!! :(:(:(
looooool :giggling: :giggling:
Reply

Beblessed
06-18-2006, 11:44 PM
:sl:
Lees de Verhaal!
Kans van Allah!

Waar gaan we heen, met deze wereld? Waarom begrijpt niemand dat het einde zo dichtbij kan zijn? Niemand lijkt zich er mee
bezig te houden! Niemand staat erbij stil, dat elke dag het einde kan betekenen, het einde van deze test, het einde van deze
wereld. Niemand ziet dat hij verkeerd bezig is; de fouten die worden gemaakt. Allah maakte de wereld, en zette ons hier neer.
Ieder verantwoordelijk voor zijn eigen leven, en iedereen maakte er een zooitje van.
Later ga ik veranderen. Later nu nog niet. Ik ben er nog niet aan toe. Alles maar uitstellen, tot het telaat is, en reken
er maar op dat spijt dan ook te laat is.
Elke dag die Allah ons geeft, is een dag om ons gedrag te kunnen verbeteren, en wij maken het slechter. Elke dag dat je wakker
word is 1 kans om op te kunnen staan. 1 kans om te blijven leven, tegen zoveel kansen om dood te gaan. Je gaat dood van ouderdom,
of door een ziekte, je gaat dood door een ongeluk, of de dag des oordeels is aangebroken. Je blijft leven, omdat je tijd op
deze aarde nog niet voorbij is. Maar wie zegt dat het morgen geen tijd is? En toch, nemen wij het risico, om niet te veranderen,
hoewel Allah ons elke dag weer een kans geeft, het houd en keer op. En wat als het te laat is mensen? Willen wij zograag naar
de hel? of verkiezen wij toch liever het paradijs? waarom doen mensen hun best op het school examen, maar niet voor het examen
voor de islam?

GESCHREVEN DOOR: Yvonnehel of paradijs?

De waarde van dit leven steld ik feiten helemaal niets voor. In vergelijking met het paradijs, is dit misschien slechts één
hapje van een hele grote taart. Maar als mensen praten over sterven, wil niemand dood. Terwijl het echte leven op zich laat
wachten, hecht men zich aan het leven hier, want alles is zo prachtig. Het leven is perfect. Iedereen doet waar die zin in
heeft, en niemand denkt aan de realiteit. Mensen denken dat ze het geluk op deze wereld moeten zoeken. Ze streven naar liefde
en geluk. Ze creeren wanhoop en chaos om iets te vinden wat op deze wereld maar voor een paar procent te krijgen is. Verlangend
naar de dingen die het minst noodzakelijk zijn. Verlangen naar rijkdom en macht, dat hebzucht en wraakzucht veroorzaakt. In
plaats van de verlangen naar het paradijs. De enige plek waar je naar mag verlangen,
Het Paradijs

Als moslim(a) zijnde heb je geen verlangen, behalve naar de dood. Je leeft volgens de regels tot je tijd is gekomen, om je
eindpunt
te naderen, en je klaar te maken voor het paradijs.

Dit zijn mijn woorden, dit heb ik begrepen uit alles wat ik las en heb gehoord. Mijn gedachten en mijn mening!

GESCHREVEN DOOR: YvonneWaarheid en leugens!

Liegen is geen kunst, want iedereen kan liegen. Liegen is geen beroep, want uiteindelijk zal je er niets mee berijken. Als
je iemand twee keer een leugen verteld, zal die persoon je niet zo snel meer vertrouwen. Liegen is soms het gevaarlijkste
wat een mens kan doen. Leugens veroorzaken wantrouw en leugens doen vaak pijn. Waarom moeten mensen liegen, over iets dat
vaak makkerlijker uit te leggen is met de waarheid. En waarom zorgen mensen ervoor dat een kleine leugen zo groot word, en
zoveel kan verwoesten? Wie spreekt nog de waarheid? Wie is te vertrouwen? Waarom denk je dat allah een leugen zwaar zal straffen?
Omdat een leugen "hoe klein die ook begint" altijd eindigt in een chaos! Een leugen is een bedrog. Een leugen voor eigen bestwil,
een leugen om iemand uit de put te helpen, een leugen bedoelt als grapje. Wanneer mag je eigenlijk wel liegen? "Ik vind" dat
je pas mag liegen als je daarmee een leven kan redden. Wat is er nou belangrijker dan een leven redden? Waarom moet je liegen
om jezelf uit een situatie te halen, waar je jezelf hebt ingebracht? Je krijgt een onvoldoende voor die proefwerk omdat je
telaat was in de les, o de bussen reden niet? of zeg eens eerlijk dat je gewoon te lui was om op te staan! een leugen vertellen
gaat vaak sneller dan de waarheid, en een leugen vertellen is vaak ook verleidelijker dan de waarheid, maar is het niet zo
dat wij altijd worden getest? En de waarheid kunnen vertellen is ook een test die je moet doorstaan. Als je zelf al begint
bij de waarheid, zal je verder komen dan je denkt. Een leugen is niets anders dan een foute geweten. Mensen moeten leren dat
de waarheid altijd het langst duurt. En de waarheid maakt je vrij. Vrij van bedrog vrij van zware straffen. Alleen met de
waarheid kan je jezelf zijn, en zal je een goed leven leiden. Je kan liegen tegen mensen. Zorgen dat ze de waarheid niet zien.
Maar allah word soms vergeten. Wie staat er eigenlijk bij stil dat hij alles ziet? Je moet niet bang zijn voor de mensen om
je heen. Zij zullen jou niet zo straffen voor een leugen als allah. Hij zal uiteindelijk de straf geven die je verdient.

GESCHREVEN DOOR: Yvonne.
:w:
Reply

Beblessed
06-20-2006, 03:02 PM
doesnt no1 know dutch in dis forum??:? am i the only one out here:hiding:
Reply

Lina
06-20-2006, 05:20 PM
:sl:

JazakAllah Algair lieve zuster,

en nee, er zijn meerdere die nederlands spreken Insha'Allah.
Voor het plaatsen van artikelen en dergelijke kan je de volgende thread gebruiken Insha'Allah:

http://www.islamicboard.com/misc-lan...-articles.html

:w:
Reply

Hajar
06-20-2006, 05:28 PM
:sl:

JazakAllah gair for sharing sis Lina :)

:w:
Reply

Beblessed
06-24-2006, 11:44 AM
dank je lina
Reply

Beblessed
06-24-2006, 11:45 AM
dank je well
Reply

Umm___
06-24-2006, 02:21 PM
:sl:

mashAllah, goede artikelen:thumbs_up moge Allah je belonen, ameen:sister:

:w:

p.s et is leuk om te zien dat er meerdere mensen uit Nederland op deze forum komen, ik d8 dat ik de enige was:heated: . Alhamdolillah : )
Reply

glo
06-24-2006, 02:26 PM
format_quote Originally Posted by Umm Omar18
:sl:

mashAllah, goede artikelen:thumbs_up moge Allah je belonen, ameen:sister:

:w:

p.s et is leuk om te zien dat er meerdere mensen uit Nederland op deze forum komen, ik d8 dat ik de enige was:heated: . Alhamdolillah : )
Ja, es ist gut dass mehr Niederländer in dieses Forum kommen! :)
Ich hoffe, dass du mein Deutsch verstehen kannst ... leider kann ich nicht auf Niederländisch schreiben. :? :thankyou:

Vrede/Frieden/Peace
Reply

Umm___
06-24-2006, 02:36 PM
format_quote Originally Posted by glo
Ja, es ist gut dass mehr Niederländer in dieses Forum kommen! :)
Ich hoffe, dass du mein Deutsch verstehen kannst ... leider kann ich nicht auf Niederländisch schreiben. :? :thankyou:

Vrede/Frieden/Peace

bitte:giggling:
Ich verstehe Deutsch, aber ich kann nicht so gut in Deutsch schreiben:heated:
Reply

glo
06-24-2006, 04:13 PM
format_quote Originally Posted by Umm Omar18
Ich verstehe Deutsch, aber ich kann nicht so gut in Deutsch schreiben:heated:
Well, that's a sentence in perfect German.
I can just about read Dutch ... but I cannot write it. I have always wanted to learn Dutch though. :thankyou:
Reply

DAWUD_adnan
06-24-2006, 04:40 PM
WHAHHA IDEREEN IS NEDERLANDS

subhanAllah
Reply

Umm___
06-24-2006, 04:42 PM
format_quote Originally Posted by DAWUD_adnan
WHAHHA IDEREEN IS NEDERLANDS

subhanAllah

subhanAllah:giggling:
Reply

DAWUD_adnan
06-24-2006, 04:48 PM
subhanAllah

ik had dit nooit verwacht ROFLOL
Reply

Riya90
06-24-2006, 04:55 PM
format_quote Originally Posted by DAWUD_adnan
subhanAllah

ik had dit nooit verwacht ROFLOL
lol ik ook nie
Reply

Lina
06-24-2006, 07:32 PM
:sl:

Nu opeens komen ze allemaal tevoorschijn Subhan'Allah.

Kiekeboe,

:w:
Reply

Umm___
06-24-2006, 07:42 PM
format_quote Originally Posted by Lina
:sl:

Nu opeens komen ze allemaal tevoorschijn Subhan'Allah.

Kiekeboe,

:w:
:sl:

hahaha ja toch:aboo: :giggling:
Reply

Umm___
06-25-2006, 12:05 AM
Saldotekort


Er was eens een jongeman die hard werkte en spaarde om te trouwen. Elke dag verdiende hij tien euro, maar zodra hij naar huis terugkeerde, stak hij zijn hard verdiende euro’s in brand.

Wellicht zal dit velen van ons doen verbazen, maar toch doen jij en ik elke dag hetzelfde. Zo verrichten wij het gebed, het vasten en overige daden van aanbidding, maar desondanks slagen wij er niet in onze tongen in bedwang te houden en maken wij ons schuldig aan roddel en achterklap. Hierdoor worden onze goede daden van ons saldo afgeschreven en overgemaakt op de rekening van degenen die wij hebben gelasterd.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “En het enige wat de mensen met hun gezichten in het Vuur doet werpen zijn de verdiensten van hun tongen.” (at-Tirmidhi)

Verder zei de Profeet (vrede zij met hem): “Hij die mij garandeert dat hij zijn mond en zijn geslachtsdeel in bedwang houdt, garandeer ik het Paradijs.” (al-Boechari)

Zelfs voor een wenk met slechte bedoelingen worden wij door Allah afgerekend, laat staan kwaadsprekerij. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wee iedere lastermond en eenieder die wenkt.” (Soerat al-Hoemazah: 1)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Een lastermond zal het Paradijs niet binnentreden.” (al-Boechari)

Mijn beste broeder en zuster, mijn tong en de jouwe doen ons afstevenen op het Hellevuur, terwijl wij juist onze best zouden moeten doen om onze tongen zodanig te gebruiken dat wij het Paradijs zullen binnentreden. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Waarlijk, de dienaar kan onopgemerkt een woord naar Allah’s Welbehagen uitspreken waardoor Allah hem in rang doet stijgen. En de dienaar kan onopgemerkt een woord naar Allah’s Woede uitspreken waardoor hij in het Vuur zakt.” (al-Boechari)

Mijn beste broeder en zuster, waarom staan wij niet stil bij dit gevaarlijke orgaan dat ons rood doet staan op de bank van goede daden. Dit omdat wij deze tongen onbeperkte volmacht hebben verleend over onze rekening. Laten wij deze onbeperkte volmacht verruilen voor een specifieke volmacht die slechts recht geeft op goedspreken of stilzwijgen.

bron:al-yaqeen.com
:w:
Reply

Riya90
06-26-2006, 09:15 PM
JazakAllaah khayr
Reply

Beblessed
06-28-2006, 05:34 PM
format_quote Originally Posted by Lina
:sl:

Nu opeens komen ze allemaal tevoorschijn Subhan'Allah.

Kiekeboe,

:w:
lol haha:giggling:
Reply

DAWUD_adnan
06-30-2006, 05:28 PM
whaahahha we moeten vaker praten

subhanAllah!
Reply

kadafi
07-29-2006, 07:50 PM
:sl:

Weet iemand een vertrouwbare site waar je Islaamitische NL eBooks (in PDF formaat of Word) kan downloaden?

:w:
Reply

Riya90
08-05-2006, 04:05 PM
:salamext:

luister naar deze lezingen, ze zijn erg goed mashallah

http://www.al-yaqeen.com/mediatheek/openlezingen.php

:wasalamex
Reply

cihad
08-08-2006, 05:28 PM
i down't know wats going onnn
Reply

smile
08-08-2006, 05:32 PM
Goeie More mense
Hoe gaan dit met jou?
Ek praat Afrikaans
Dit is 'n bietjie soos Dutch
Reply

Hajar
08-14-2006, 04:22 PM
format_quote Originally Posted by DAWUD_adnan
WHAHHA IDEREEN IS NEDERLANDS

subhanAllah

:sl:

hehe ik ben ook nederlands!!!!!

:w:
Reply

AzizMostafa
08-22-2006, 09:59 PM
Dear Friends,
In the hope of presenting Bilingual Flowers, I am looking forward to translating the answers to the K-sample here:
http://www.crauswords.com/flowers/WFlowers.htm
into the language of this thread.
Many Thanks in Anticipation
Reply

Tears4Palestine
08-29-2006, 07:32 PM
Dag landgenootjes.
Reply

Lina
08-30-2006, 05:51 PM
:sl:

De Ramadan - Amr Khaled

"O gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn". (Koran 2:183)

Deze lezing gaat over alles wat je over de ramadan moet weten

Wat ga je dit jaar doen? Ben je tevreden over de vorige ramadan? Ben je er geestelijk klaar voor? Hoe ga je de ramadan in: net als altijd of doe je het dit keer anders? Als je al vele jaren gelovig bent dan zul je het nu nog meer zijn. Lees goed wat geschreven is, want het zal een begin zijn van optimaal begrip. Voor veel mensen is de ramadan het begin geweest van het echt gelovig worden, Amr Khaled was er een van. Voor velen is het begonnen met het luisteren naar de Koran of het bidden van de taraweehgebeden.Wat wil je dit keer doen in de ramadan, wat zijn je doelen? Denk je daar over na?

Het eerste dat ik wil aangeven, is dat de ramadan in het tweede jaar van de hijra verplicht is gesteld. De Profeet (saw) heeft de ramadan 9 keer meegemaakt. De ramadan is in hetzelfde jaar verplicht gesteld als de jihaad. De ramadan is verplicht gesteld in de maand sha'baan, dat is de maand die voorafgaat aan de maand ramadan, en de jihaad is in de ramadan verplicht gesteld. Wat betekent het, dat de jihaad in de maand ramadan verplicht is gesteld?
Het vasten leert je de jihaad van de ziel en als je de jihaad van de ziel kent, dan kun je je beter voorbereiden op de jihaad tegen de vijanden, omdat je dan als het ware dichterbij Allah staat en je dus meer voor hem zal strijden. Daarom is het geen toeval dat veel overwinningen van de Moslims in de maand ramadan waren. Laat we gaan kijken welke overwinningen dit waren:

El badr
de opening van Mekka
Ma'raket elqadisia
'Angaloet
Het vertrek van de Moslims naar Andalusie
De opening van het eiland Goedies
Mahraket nahawan
6 oktober-oorlog, in de 10de van de ramadan
Al deze overwinningen waren in de maand ramadan. Wat we hier duidelijk willen maken, is dat doordat de Jihaad van de ziel stijgt, de jihaad tegen de vijanden makkelijker wordt omdat de kracht toeneemt. Het moslimvolk verandert (neemt toe) alleen als er goede mensen zijn, het vasten zorgt ervoor dat er goede mensen komen, dus dat jij als mens goed wordt. Later in dit verhaal wordt dit duidelijker.

Dit verhaal is wellicht niet iedereen bekend maar het vasten is tweemaal geopenbaard. Eerst mocht je vasten als je wilde en zo niet, dan niet. Daarna werd het verplicht en dat is ook in twee fasen gegaan; de eerste fase was moeilijk, omdat het vasten moeilijk was, daarna is het vergemakkelijkt. In de eerste fase mocht je tussen het maghrebgebed op de ene dag tot het maghrebgebed op de andere dag niet eten of drinken en met elkaar naar bed gaan. Als iemand in de eerste fase tijdens de adhan van maghreb of na maghreb sliep, of voordat hij isha`a had gebeden, dan mocht hij tot de volgende dag na het maghrebgebed niet eten of drinken.

Het eerste probleem dat hierdoor werd ondervonden was door Omar Ibn al Khattab, Omar ging naar zijn vrouw en wilde met haar naar bed, maar zij had al geslapen en dus mocht zij niet meer met haar man naar bed. Hij was toch met haar naar bed gegaan en ging de volgende dag naar de Profeet en vroeg hem of Allah hem kon vergeven omdat hij toch met haar naar bed was gegaan en of dat er een oplossing was.
Het tweede probleem was bij Abaa Keif, hij kwam thuis en hij was erg hongerig en moe en zei tegen zijn vrouw: snel maak eten klaar, het is tijd voor maghreb. Toen ze terug kwam sliep hij al en hij moest dus tot het maghrebgebed op de volgende dag vasten, wat erg moeilijk voor hem was. Op die dag werd deze aya geopenbaard:

"Het is u veroorloofd, om op de nacht van het vasten tot uw vrouwen in te gaan. Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad. Allah weet, dat gij onrechtvaardig hebt gehandeld tegenover uzelf en heeft Zich met barmhartigheid tot u gewend en u verlichting geschonken. Daarom moogt gij nu tot haar ingaan en betrachten, hetgeen Allah u heeft verordend; en eet en drinkt, totdat bij de dageraad de witte draad zich onderscheidt van de zwarte draad. Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond. En verbreng uw tijd niet met uw vrouwen wanneer u zich in de Moskeeën ophoudt. Dit zijn de beperkingen van Allah - dus nadert deze niet. Zo zet Allah zijn geboden uiteen voor de mensen, opdat zij vroom zullen zijn". Soera al Baqara [2.187]

Allah heeft het vasten dusdanig voor ons vergemakkelijkt en toch vasten we niet goed. Je vraagt je wellicht af: waarom was het eerst dan zo moeilijk, terwijl het nu is veranderd? Dat is niet zomaar, je moet je realiseren dat het al vaststond dat het vasten voor ons zou zijn zoals het momenteel is. Het is niet door de genoemde incidenten veranderd, nee astagfiroe-Allah, het stond al vast. Maar waarom heeft Allah het eerst dan bemoeilijkt? Dat heeft Allah gedaan zodat duidelijk wordt hoe Barmhartig Allah is zodat wij (het Moslimvolk) Zijn Barmhartigheid zien en ervaren, evenals met de salaat, het gebed. In eerste instantie werden ons 50 gebeden verplicht gesteld. Dat is later veranderd in vijf gebeden, zie je het doel? Kun je je voorstellen wat het inhoudt, 50 gebeden? Stel je voor dat je jezelf om acht uur 's avonds voorneemt om 50 gebeden te gaan bidden!!!
De Barmhartigheid van Allah is groot, de Barmhartigheid van Allah is groot.

Waarom vasten wij eigenlijk, wat is het doel ervan, wat wil Allah van ons, wil Allah dat we honger lijden en dorst hebben?
Lees aandachtig deze aya van Soera al Baqara, de Koe, vers 183:

"O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn."

In het Arabisch:
Ya ayoeha alladhina amanoe koetiba 'alaikoum esayaam kama koetieba 'ala alladhina min qablikoem la'alakoum tataqoen.

Wellicht denken sommigen dan; ik vast al jaren, maar ik heb na de ramadan geen taqwa ofzo……… dan heb je niet goed gevast, dan heb je niet gevast zoals Allah het wil. Maar het gaat erom om je er vanaf nu (na het te weten) naar te gedragen en het te doen. Allah is Barmhartig, maar tevens Rechtvaardig, als je onwetend was dan heeft Allah je een kans gegeven want je leest dit nu.
Dus waarom moeten we vasten, wat is het doel? We moeten vasten zodat we taqwa zullen hebben. Als je hebt gevast en je hebt geen taqwa, dan heb je niet goed gevast. Wat betekent taqwa dan? Na de ramadan zullen we weten of we goed gevast hebben, omdat dat te meten is aan de taqwa.

Maar wat is taqwa dan? Wat is taqwa, zodat ik weet of ik het goed doe? Taqwa kan op verschillende manieren uitgelegd worden, maar de makkelijkste manier om het te begrijpen is deze: taqwa is dat Allah je dat ziet doen wat hij je heeft opgedragen en dat hij je niet ziet doen wat hij je verboden heeft.

Allah heeft je opgedragen de salaat te bidden, dus ziet Hij jou dat doen, Allah heeft je opgedragen in de moskee te bidden, dus ziet Hij jou daar bidden.
Allah heeft je opgedragen je ogen neer te slaan, dus ziet Hij jou dat doen.
Allah heeft je opgedragen goed te zijn voor je ouders, dus ziet Hij jou bij je ouders en Hij ziet jou het goede doen.
Allah heeft je verboden neerbuigend te zijn tegen de armen dus ziet Hij jou dat niet doen.
Allah heeft je verboden op plaatsen te zijn waar alcohol en haram zaken gebeuren dus zal Hij jou daar niet zien.
Allah heeft je verboden jouw haar onbedekt te laten dus ziet Hij je niet met onbedekt haar.
Dus wil je weten of je hebt gevast, kijk dan naar jezelf en naar hoe je zult zijn na de ramadan, is de taqwa er?
Dan denk je wellicht; ja, maar is er iemand die de taqwa 100% kan hebben, wordt er van mij verwacht alles goed te doen? Nee ik ben het met je eens, dat is zwaar. Vraag jezelf elke dag in de ramadan voordat je gaat slapen af hoe het die dag ging. Insha'Allah 60% taqwa: de ramadan gaat goed, vandaag heb je hele goede dingen gedaan. 70%, 80%: de taqwa overheerst in jou, je hebt gevast. Mabrouk, de ramadan is vervuld, mabrouk, gefeliciteerd (je zult zo zien wat dit je oplevert).

Wat wilt U van ons, oh Allah? Allah wil taqwa van ons. We vasten omdat het vasten ons taqwa geeft. Als je goed vast, dan krijg je taqwa.
Maar hoe zit het dan met de jongedame die na de ramadan de Hijab weer afdoet? Dat vormt een zeer grote teleurstelling. (En hoe zit het met de jongedame die de Hijab überhaupt niet draagt? Dit is een ander onderwerp waar ik het insha'Allah binnenkort over ga hebben). En de persoon die na de ramadan nog steeds alcohol drinkt? Het vasten wordt niet geaccepteerd. En hij die voor de ramadan niet in de moskee bad, maar het na de ramadan wel doet: het vasten wordt insha'Allah geaccepteerd. En zij die voor de ramadan geen Koran las en het nu wel doet? Insha'Allah wordt het vasten geaccepteerd. Hoe meer taqwa je krijgt, hoe meer je het doel van de ramadan hebt behaald en het vasten wordt geaccepteerd. Het doel: 'La 'alakoum tataqoen': denk eraan dat als Allah iets zegt, het zeker zo zal zijn, dus als je goed vast dan krijg je taqwa. En mensen geloof me, ik heb honderden mensen gezien die na de ramadan geheel anders waren dan toen ze eraan begonnen, oh wee als jullie denken dat het onmogelijk is! Die mensen kregen na de ramadan taqwa. Onder hen waren kinderen en meisjes.

Maar waarom is het zo dat als ik vast, ik taqwa krijg? Wat in het vasten maakt dan dat ik taqwa krijg? Luister mensen, als je vast dan worden sommige zaken in jou sterker en andere zaken in jou worden zwakker. En het sterker en zwakker worden van zaken in jou zorgt ervoor dat je taqwa krijgt. Dit vereist nadere uitleg. Wat wil het zeggen dat je vast? Vasten is de onthouding van eten en drinken en lust van fadjr tot maghreb, van zonsopgang tot zonsondergang.
Als je goed vast, gebeuren er vier dingen:

De kracht van het lichaam op de ziel wordt zwakker. Wat is dit voor iets moeilijks, denk je nu: Mensen en alle denkende wezens die Allah heeft gecreëerd zijn ergens van gemaakt; de Engelen van licht en de djinns van vuur. Alleen de mens is van een ander soort goed gemaakt. De mens bestaat uit een lichaam en ziel, het lichaam is een uitwendig omhulsel en binnenin zit de ziel. Het lichaam is gemaakt van aarde en de ziel van iets dat afkomstig is uit lucht (Allah heeft Adam leven ingeblazen) uit de hoge hemelen. Heb je door dat hetgeen waaruit je bestaat twee tegenpolen van elkaar zijn? Het een komt uit de diepste grond, de aarde en het ander uit de hoogste hemelen.
Maar er is een probleem; de ziel zit gevangen in het lichaam, hij kan niet zonder de hulp van het lichaam. En beiden hebben hun behoeften, die van het lichaam zijn eten, drinken, uitgaan, plezier maken en de relatie tussen de man en vrouw. En die van de ziel zijn de Koran, bidden, het gedenken van Allah en het uitgeven aan liefdadigheid. Dus ieder heeft zijn eigen behoeften en net zoals het lichaam honger naar voedsel heeft, zo leidt de ziel aan honger naar Allah. Ons probleem is dat wij maar één van de twee voeden. Maar mensen, we moeten beiden voeden. Wat heeft dit alles dat ik nu heb verteld nou te maken met het vasten? Als we vasten dan zetten we het lichaam stop en wat gebeurt er met de ziel? De ziel stijgt. En als de ziel stijgt wat gebeurt er dan? Dan krijg je taqwa. Is het overgekomen? Snap je het nu? Dit is het eerste wat het vasten doet, de macht van het lichaam op de ziel wordt als het ware gedood, de ziel wordt bevrijd. Denk eraan dat door al de wereldse zaken de voeding voor de ziel er niet meer door kan komen. Als de Koran via je oren naar binnen wil om de ziel te voeden, dan kan hij er niet doorkomen omdat in de oren honderden liedjes, films, soaps en dergelijke zitten.
Dan probeert de Koran via de hersenen binnen te komen en vindt daar allerlei problemen over het dagelijkse leven, de kinderen, het huwelijk, het leven buitenshuis. Vervolgens probeert de Koran via de buik naar binnen te komen en hij vindt het vol met eten en drinken. Dan keert de Koran terug……..
Begrijp je nu hoe het kan dat er twee personen bidden bij dezelfde imam en ze horen dezelfde woorden, en dat de ene man diep geroerd is en in tranen en wellicht is er niemand die het in de gaten heeft, terwijl de ander erbij staat en zich afvraagt wat hij daar eigenlijk doet? Dus wat is nu het belangrijkste dat ik duidelijk wil maken: het eerste dat het vasten doet, is dat het ervoor zorgt dat je ziel wordt verlost van de behoeften van je lichaam. Weet je nu wat het inhoudt om goed te vasten? Dus als iemand veel eet bij de iftar en vervolgens de taraweeh gaat bidden en hij niet weet hoe hij moet bidden, zal hij dan taqwa krijgen? Vul het zelf maar in. Dus weet dat alles wat je in de ramadan doet en wat ervoor zorgt dat je lichamelijke behoeften de ziel overwinnen ervoor zorgt dat er geen taqwa zal zijn en dat je niet goed hebt gevast. Is het duidelijk? En zij die in de ramadan langdurig voor de spiegel staat en veel nieuwe kleding wil en elke dag buitenshuis wil eten in dit en dat restaurant, let op: dit zijn allemaal lichamelijke behoeften. Pas op want er zal geen taqwa zijn. En zij die haar haar niet wil bedekken let op, er zal geen taqwa zijn. Begrijpen jullie nu waarom de een die vast taqwa heeft en de ander die vast geen taqwa heeft? Het eerste waar we het over hadden ging met name over eten en drinken en hoe zit het met de lust?
Het tweede waar het vasten voor zorgt: vele psychologen zijn het erover eens dat de lusten, en met name de seksuele behoeften, vervuld moeten worden wil een mens goed kunnen functioneren. Wat doet het vasten met deze lusten: het vasten zorgt ervoor dat deze afnemen, het vasten ordent het eten en drinken en de lusten van de mensen. En als dit gebeurt, wat gebeurt er dan met de taqwa: die komt! En zijn het niet deze zaken die de jeugd van de taqwa afhouden? Het vasten zorgt er dus voor dat twee dingen afnemen. En worden ook twee dingen sterker, we zullen nu zien welke twee dat zijn.
Het eerste wat sterker wordt is de jihaad van de ziel. Kan je de koelkast openen en eten? Nee, ik zal niet eten. Om twee minuten over vijf moet ik stoppen met eten, oké. Morgen zal het om een minuut over vijf zijn, maar vandaag twee over dus oké ik zal stoppen en op tijd. Om 1 minuut over zes is maghreb, dus dan moet je meteen eten anders heb je niet gevast. Oké, doen we toch? De jeugd die dwarsligt zal dat niet doen wanneer hij vast, hij zal het niet kunnen. Zie je dat wanneer je vast de jihaad stijgt? En de taqwa komt van de jihaad van de ziel.
Het tweede wat het vasten sterker maakt is de banden tussen familie en vrienden. De familie en goede vrienden worden bezocht, want je gaat naar de moskee om te bidden. En de vriendschap met goede Moslims brengt taqwa want je gaat om met goede mensen die je goede raad zullen geven en die je helpen om taqwa te krijgen. Als je vrienden verkeerd zijn, dan zal er geen taqwa kunnen komen.
Dus wat is het doel van het vasten? Taqwa is het doel van het vasten en dus het doel van de ramadan. En taqwa is dat Allah je dat ziet doen wat Hij je heeft opgedragen en je hetgeen wat Hij je heeft verboden niet ziet doen. Kan ik het voor 100% doen? Nee, dat is te moeilijk. Hoe weet ik of het vasten wordt geaccepteerd? Dat zie je na de ramadan. Als je bij jezelf merkt dat taqwa overheerst. Vast je al 20 jaar maar heb je geen taqwa? Jij doet het verkeerd, de aya is juist. Jij vast niet juist. Het vasten maakt twee zaken zwakker; de macht van het lichaam op de ziel door het verminderen van de lusten en de lichamelijke behoeften (eten en drinken) en maakt twee zaken sterker; de jihaad van de ziel en de vriendschap met goede vrienden (Moslims). Ik hoop (insha'Allah) dat de boodschap is overgekomen. En bedenk: als je goed vast, krijg je taqwa.

Laten we nu kijken naar de mooie zaken van de ramadan. Ik zal jullie alleen juiste en betrouwbare hadiths over de maand ramadan geven. De zwakke hadiths zal ik niet noemen. Ik hoop dat de mensen die dit lezen zullen staan te popelen om te vasten, wanneer ze horen wat ze allemaal van Allah krijgen voor het vasten.
Laten we kijken naar de hadith van de Profeet (saw) waarin hij spreekt over wat je kan krijgen in de ramadan, zodat wanneer ik spreek over de jihaad van de ziel, taqwa, de hijaab, het stoppen met roken, niet met verkeerde vrienden omgaan, en 's avond niet naar bepaalde plaatsen gaan, na het vasten niet de lusten vervullen, zondes begaan etc., en je hoort wat je kunt krijgen, dat je alleen de juiste dingen zult doen en zodat je gemotiveerd zal zijn al die zaken te doen en na te laten. Je zult er alles aan doen om juist te handelen.

De eerste hadith is van Salman Al Farisie, hij zei: de Profeet (saw) gaf een preek in de laatste dagen van de maand sha'baan en zei: 'Allah heeft een geweldige maand op jullie neergezonden, een maand waarin een nacht is die beter is dan 1000 maanden.' Duizend maanden, dat is 84 jaar. Dus stel je voor, 1 nacht is beter dan 84 jaar! Dus als je Allah op deze nacht aanbidt, dan heb je de waarde van 84 jaar als hasanaat. Kun je je dit voorstellen?
Zie je het voor je; iemand heeft in zijn weegschaal de waarde van 84 jaar aan hasanaat. We doen hier toch alles voor! We wachten er nu al op, op deze nacht. Als je twee raka'aat hebt gebeden in deze nacht, dan is het alsof je al 84 jaar bidt. Als je een liefdadigheid geeft, dan is het alsof je dat al 84 jaar doet. Snap je nu wat beter dan 1000 maanden inhoudt? Voor de mensen die alleen op de 27ste dag van de ramadan naar de moskee gaan en zeggen dat het vandaag lailatoelqadr is: het gaat wel iets verder dan dat. Wie heeft er moeite gedaan en wie is ervoor gegaan, dat is degene die het verdient en die het krijgt. De Profeet ging verder: 'als je twee raka'aat soena bidt, is het alsof je het dohrgebed hebt gebeden. Als je een sadaqa geeft, is het alsof je de zakaat hebt gegeven. En als je 1 fard doet, telt deze 70 keer.' Dus als je het dohrgebed bidt, dan krijg je normaal gesproken 10 hasanaat, keer 70 is 700 hasanaat, en als je het in de moskee bidt: keer 27 dus voor het dohrgebed krijg je 70x10x27= 18.900 hasanaat!
Dus het gezamenlijk gebed in de moskee bezorgt je 27 keer de hoeveelheid aan hasanaat.

De maand ramadan is een maand van sabr (geduld). En de beloning voor sabr is de Janaa (Paradijs). En elk persoon die dankzij jou eet, die jij iftar geeft, bezorgt jou vergeving van je zonden en bescherming van een ledemaat van jou tegen het Hellevuur. De sahabaa vroegen aan de Pofeet (saw): 'Maar niet iedereen kan anderen te eten geven, bijvoorbeeld een arme man, dus wat is moeten ze dan geven?' Daarop zei de Profeet (saw): 'Een dadel, of een slok water of een beker karnemelk.'

De maand ramadan is tevens een maand van rahma en geeft vergeving van de zonden en bescherming tegen de Hel. De maand ramadan geeft deze dingen opeenvolgend, de eerste 10 dagen de rahma, de tweede 10 dagen de vergeving en de derde 10 dagen de bescherming tegen de Hel. Dat is niet zomaar, het is namelijk zo dat wij veel zonden hebben, we gaan de ramadan in met veel zonden en het kan niet zo zijn dat ons deze zonden constant worden vergeven. Eerst wordt er naar ons gekeken met rahma: als Allah ons rahma geeft zal Allah ons vergeven en als Allah ons vergeeft dan beschermt hij ons tegen de Hel. Dus pas op dat je de rahma misloopt en pas op dat je afhaakt bij de vergeving, en pas op dat je niet toekomt aan de bescherming tegen de Hel.

Laten we kijken naar de volgende hadith, deze zegt dat de maand ramadan een maand van baraka (overvloed) is; er is niet alleen overvloed aan voedsel en dergelijke maar ook overvloed aan vergeving van Allah. Allah wil ons vergeven. Dus mensen, ga ervoor! Doe goede zaken zodat je die vergeving krijgt.

Deze hadith, overgeleverd door Boekharie, vertelt ons dat de Profeet (saw) zei dat er een deur in de janaa (Paradijs) is die raihaan heet, waardoor op de Dag des Oordeels alleen de mensen die gevast hebben naar binnen zullen gaan, er zal gevraagd worden: 'Waar zijn de vastenden? Treedt binnen!' En als de laatste binnen is, gaat de deur dicht!
Let op, er wordt gezegd: in de janaa is een deur, dit betekent dus niet een van de deuren die toegang verschaffen tot de janaa. Dus stel je voor, je komt in het Paradijs!!!! Aaaaaah geweldig niet?!!! En het is zoooooo mooi en geweldig en overweldigend en er is nog een deur die nog meer te bieden heeft, de raihaan.
Laten we eens naar dit punt kijken: alleen de vastenden mogen door deze deur gaan? Denk je dan dat iedereen die in het Paradijs komt heeft gevast?
Ja dat klopt, maar niet iedereen heeft zo gevast dat er sprake is van echt en goed vasten. Stel je voor dat de ene persoon die in de janaa is wel deze deur, de raihaan zal binnengaan en iemand anders niet. Als er gevraagd wordt 'waar zijn de vastenden?', dan zeggen de Moslims (hun hand opheffend): 'ik, oh Allah.' Tegen iemand anders wordt gezegd: 'Heb jij gevast? Je ging wel de taraweeh bidden en naar lezingen en je huilde bij het horen van de Koran etc., maar `s avonds ging je met jongedames praten over zaken die zijn toegestaan.' En de volgende die zijn hand opsteekt: 'Ik oh Allah.'
'Heb jij gevast? Was jij niet onderweg naar een lezing met je vriendin en jullie hadden muziek aanstaan en waren aan het dansen en klappen en feesten? En heb jij gevast toen je op straat liep met make-up op je gezicht en met je hijab een beetje naar achteren geschoven zodat de mensen konden zien dat je mooi haar hebt?'

Er is nog iets moois aan deze hadith: waarom heet deze deur raihaan? Je zult wellicht zeggen: omdat de mensen dorst hadden en raihaan is een afgeleide van rai wat dorstlessen betekend. Het is zo dat iedereen die het Paradijs betreedt te drinken krijgt van onze Profeet (saw), maar het is veel meer dan dat, want iedereen die het Paradijs betreedt krijgt te drinken. Het wil eerder zeggen dat je al de zaken/lusten waarvan je je hebt onthouden kunt vervullen. Zie je hoe Barmhartig Allah is? Als je de taraweeh ging bidden en zeer lang bleef staan en niet naar huis ging om een of ander film te kijken, dan wordt er gezegd: Treedt binnen en vervul je wensen. Is er iemand die niet door de raihaan wil? Let wel, al deze hadiths gaan over die mensen die goed vasten. Ik zal dadelijk uitleggen wat daaronder wordt verstaan.

De volgende hadith zegt dat het Paradijs van ramadan tot ramadan wordt versierd voor ons. Stel je voor, jij bent op de aarde bezig en boven wordt de hemel voor jou versierd. Denk daaraan bij alles wat je doet! Sla je ogen neer wanneer je iets ziet wat slecht is. Het zou toch heel erg zijn als jouw naam nog niet op de lijst staat! Als de maand ramadan begint zegt het Paradijs: 'oh Allah, laat veel van de mensen die U aanbidden mijn bewoners worden.' Zij die goed vasten, zij die geen druppel alcohol drinken, niet over anderen roddelen en geen zonden begaan, voor hen wordt een paleis gebouwd.

Merk je dat alle hadiths iets goeds voor je in petto hebben?
De volgende hadith, zou je willen dat al je voorgaande zonden worden vergeven? Zou je naar Mekka willen? Ja dat wil ik, maar het is moeilijk. Waarom wil je dat? Zodat al mijn zonden vergeven zullen worden. Nou, waarom ga je de ramadan dan niet goed vasten zodat je hetgeen krijgt wat het doel van de bedevaart is: vergeving van alle zonden. Oké, let op drie hadiths overgeleverd door Boekhhari, de profeet (saw) heeft gezegd:

1. Men sama ramadan iemanen wa htiesaben 'oefiralahoe ma takadema mien zembih. Wie de ramadan op een manier vast zodat er sprake is van iemanen wa htiesaben, wordt al zijn voorgaande zonden vergeven

2. Men kama ramadan iemanen wa htiesaben 'oefiralahoe ma takadema mien zembih. Wie in de ramadan zodanig "staat" (dus het bidden van de taraweeh), dat er sprake is van iemanen wa htiesaben, wordt al zijn voorgaande zonden vergeven

3. Men kama leilatoe elqadr iemanen wa htiesaben 'oefiralahoe ma takadema mien zembih. Wie in leilatoe elqadr op een manier "staat" dat er sprake is van iemanen wa htiesaben, wordt al zijn voorgaande zonden vergeven

In de drie hadiths is telkens 1 woord weggehaald en vervangen door een ander, maar het laatste stuk blijft hetzelfde. Het eerste punt: wat wil iemanen zeggen? Iemanen wil zeggen dat je de intentie hebt dat je het voor Allah doet. Allah, ik doe het om U tevreden over mij te laten zijn. En htiesaben wil zeggen dat je de beloning wilt krijgen, in dit geval dus dat al je voorgaande zonden worden vergeven.
Dus als je elke dag dat je vast denkt aan iemanen wa htiesaben en dat 30 dagen lang, dan worden al je voorgaande zonden vergeven. Dan denk je, maar 30 dagen dat is wel lang en dat is moeilijk. Dan komt de 2de hadith en maakt het makkelijker voor je: als je 30 dagen lang elke dag de tarawieh bidt iemanen wa htiesaben, dan worden al je voorgaande zonden vergeven. Dan denk je, ja maar 30 dagen tarawieh bidden is ook wel moeilijk. Dan komt de 3de hadith en die maakt het nog makkelijker voor je, zie je hoe Barmhartig Allah is, Hij wil je gewoon vergeven en maakt het je zo makkelijk mogelijk! De 3de hadith zegt: wie op lailatoe alqadr staat iemanen wa htiesaben, dus de laatste tien dagen, wordt al zijn voorgaande zonden vergeven. Nou wat denk je, ga je ervoor of niet?

De volgende hadith, de Profeet (saw) heeft gezegd: De vijf gebeden, van vrijdag tot vrijdag en van ramadan tot ramadan, zijn genoeg voor al wat ertussen zit. Er zijn kleine zonden die vergeven kunnen worden dankzij de vijf dagelijkse gebeden. Maar er zijn zonden die zwaarder zijn. De enige mogelijkheid om ervoor te zorgen dat die vergeven worden, is om het vrijdagsgebed goed te gaan bidden. Maar er zijn zonden die echt erg zijn, de enige mogelijkheid daarvoor is de ramadan, wil je dat ze vergeven worden.

De volgende hadith zegt: de Profeet (saw) zei telkens wanneer de maand sha'baan aanbrak (dus de maand voorafgaand aan de ramadan): 'Allahoe ma barik lana fie sha'baan wa bali'na ramadan'; Oh Allah, geef ons het goede in de maand sha'baan en breng ons de maand ramadan. Er is hier iets bijzonders aan, omdat de Profeet (saw) nooit wenste om te leven, behalve wanneer de ramadan nabij was. De Profeet (saw) heeft gezegd dat hij het aardse leven niet wil, hij wou liever sterven. De Profeet (saw) heeft ook gezegd: 'Leef het leven op aarde alsof je een vreemde bent.' Zie je dat de persoon (de Profeet (saw) die de beste plek in het Paradijs heeft, wil blijven leven om de ramadan mee te maken? Hij zegt: 'oh Allah, U heeft mij laten leven tot de maand sha'baan, laat mij ook leven tot de maand ramadan.' Dus dan blijkt wel hoe belangrijk de ramadan is.

De volgende hadith, overgeleverd door Ahmed, gaat als volgt;
De Profeet (saw) heeft gezegd: 'het vasten en de Koran helpen/verdedigen de Moslims op de Dag des Oordeels. Het vasten zegt: oh Allah, ik heb hem overdags van eten en drinken en lust onthouden. En de Koran zegt: ik heb hem 's nachts van slaap onthouden, dus vergeef hem omwille van mij. En hij wordt vergeven.'
Zie je wat de hadith zegt: hij wordt vergeven!! Dus stel je voor, je staat daar op de Dag des Oordeels en je hebt problemen, dan komt het vasten en zegt: 'oh Allah, hij heeft mij gevast, vergeef hem,' en jij zegt tegen hem; 'wie ben jij?' En hij zegt: 'ik ben het vasten!' En hij helpt je, dus vast goed!

De volgende hadith overgeleverd door Boekharie en Moslim: 'Als de ramadan komt worden de deuren van het Paradijs geopend, sluiten de deuren van de Hel en worden de shayatien (duivels) geketend.'
Wat wil het zeggen dat de deuren van het Paradijs worden geopend? Wordt dat figuurlijk bedoeld? Omdat Allah het zo makkelijk maakt om hasanaat te krijgen en 1 fard (verplicht) voor 70 telt, wordt het makkelijker om naar de janaa te gaan? Is dat wat er wordt bedoeld?
Nee, de geleerden zijn het erover eens dat de deuren letterlijk worden geopend, dat is wat er mee wordt bedoeld. Zo voel je je ook dichterbij Allah. En de deuren van de Hel worden gesloten, ze willen niemand. En de shayatien worden geketend, niet alle shayaatien maar die shayaatien die sterker zijn dan jij. Heb jij een shaytaan die sterker is dan jij of ben jij sterker dan hij en kan hij je niets maken? Als hij sterker is dan jij, dan wordt hij geketend. Zie je hoeveel jouw Heer van je houdt? Zie je hoe dierbaar je voor Hem bent?
Goed, wat wil het zeggen, wat is het doel dat de shayaatien worden geketend? Je zegt: omdat de shaytaan degene is die ons zonden laat begaan. Maar hoe zit het dan als je in de ramadan zonden begaat? Ja, dat wil dus zeggen dat je zelf slecht bent en slecht doet. De ramadan zal op de Dag des Oordeels tegen je getuigen, ik zal je vertellen hoe.
Als je zegt: 'oh Allah, de shaytaan heeft mij de zonde laten begaan', dan wordt er tegen je gezegd, 'hoe kan dat dan? Terwijl wij jou shaytaan hebben geketend, waarom heb je gezondigd……?' Dus pas op. Er zijn mensen die in de ramadan zonden begaan die ze nooit eerder hebben begaan, zonden waarvan zijn shaytaan nooit tegen hem heeft gezegd dat hij die moet begaan. Er zijn mensen die alleen in de ramadan roken en alleen in de ramadan naar disco`s gaan en dergelijke.

De volgende hadith, overgeleverd door Tirmidie, zegt: De Profeet (saw) heeft gezegd dat er elke nacht stukken van het lichaam worden gered van de Hel.
Weet je wat dit inhoudt? Een ledemaat waarvoor vaststond dat het naar de Hel zou gaan wordt gered. Als je op een nacht Allah aanbidt, wordt een ledemaat gered. En vraag je nu eens af: ben ik gered? En let wel, als je eenmaal gered bent, ben je voor altijd gered! Als Hij je dit jaar in deze ramadan red, dan ben je voor altijd gered. Je vraagt je dan wellicht af: maar als ik nou na de ramadan zonden bega, wat dan? Door het feit dat Hij je red, zal ervoor gezorgd worden dat je goede daden de slechte zullen overheersen en dat je taqwa sterker zal zijn.

De volgende hadith van de Profeet (saw) zegt: 'De du'ah van de vastende op het tijdstip van de iftar wordt niet teruggeven.'
Dat wil zeggen dat het wordt vervuld.

Een andere hadith van de Profeet (saw) zegt: 'hij die de ramadan ingaat en uitkomt zonder dat zijn zonden worden vergeven, hij is diep gezonken, hij is nergens goed voor.'
Zien jullie hoe hard deze hadith is……..

De volgende hadith, overgeleverd door Boekharie, zegt: 'alle daden van de zoon van Adam zijn voor hem zelf behalve het vasten, dat is voor mij (Allah). '
Dus dat is voor Allah. Wat wil dat zeggen? Dat zegt dat de beloning hiervoor groots en overweldigend is. Niemand weet wat de beloning ervoor is. Omdat het zo overweldigend is, is het niet opgeschreven. Alleen Allah weet het. De hadith gaat verder: en ik beloon ervoor.
En als jullie vasten, moet dat zo:
1. De lusten worden niet vervuld, oh wee jongeren, als jullie buitenechtelijke partners hebben en daar haram zaken mee doen na maghreb!!!! Er wordt niet gescholden, vieze woorden worden niet uitgesproken en er wordt niet geroddeld
2. Men doet niet gemeen noch zoekt ruzie en schreeuwt en begaat geen zonden. Wanneer iemand een ander lastig valt, zegt degene die lastig wordt gevallen: ik vast, ik vast. (de eerste keer zeg je het tegen jezelf, in jezelf, en de 2e keer zeg je het tegen die persoon: je zegt, ik vast).

De Profeet (saw) heeft gezegd dat op de Dag des Oordeels de geur van de vastende persoon bij Allah beter is dan de geur van de musk.
De vastenden hebben twee vreugden:
1. Als ze de iftar eten
2. Als ze Allah ontmoeten geeft het vasten hen vreugde.
In het leven vormt de iftar de vreugde en in het Hiernamaals vormt het vasten de vreugde.

Oké, dan komt nu het belangrijkste stuk: hoe gaan we goed vasten? Weet dat het vasten drie gradaties kent.

Het vasten in de in de letterlijke zin, dus alleen het vasten van de maag , onthouding van eten, drinken en seks. Het verlost je van de fard, maar alle hiervoor genoemde hadiths zijn niet op jou van toepassing.
Je hebt je alleen onthouden van eten, drinken en seks van zonsopgang tot zonsondergang, maar heb je taqwa? Nee. Zijn je zonden vergeven? Nee. Ben je van de Hel gered? Nee. Oh wee als iemand na het lezen van dit stuk toch op deze manier vast. De Profeet (saw) zegt dat wanneer je niet van plan bent om weg te blijven van haram zaken, Allah jouw onthouding van eten, drinken en seks niet nodig heeft. Het is alsof er wordt gezegd dat je net zo goed kan gaan eten. Maar oh wee als je dat gaat doen! Dit is alleen maar gezegd om aan te geven welke waarde deze manier van vasten heeft. Bedenk hoeveel jaar je al op deze manier vast. En begrijp je nu waarom de taqwa niet komt?
Het tweede niveau van vasten houdt in dat al je zintuigen en ledematen vasten: je ogen vasten, je oren vasten, je tong vast, je handen en voeten vasten en je haar vast. Dus als je tijdens maghreb eet en het vasten verbreekt, verbreek je het vasten van de zintuigen en de ledematen niet, en dat 30 dagen lang. Als je denkt: ik zal niet naar haram dingen kijken, maar als het tijd is voor de maghreb denkt: joepie nu mag ik wel kijken, dan heb je het mis!!! Als je dat doet, dan heb je niet op deze tweede manier gevast. Je zorgt ervoor dat je oog niet in aanraking komt met haram zaken, dus pas op dat je naar tv of op het internet naar haram zaken kijkt, zorg ervoor dat je niet op die sites komt waar haram zaken staan. En je oren vasten, dus als iemand tegen je praat en roddelt over een ander, zeg dan: 'sssssst stil, ik kan niet luisteren want mijn oren vasten.' Breng het gesprek dan op een beter onderwerp, maar ga geen ruzie maken, want ook je tong vast dus je mag niet schelden!! En je handen vasten, dus je kan geen sigaret vast houden en roken. En je haar vast dus je bedekt je haar, je bedekt elk haartje. En je voeten vasten dus je kan niet naar die plaatsen gaan die haram zijn, zoals een disco e.d. Op deze manier van vasten krijg je alles wat de hadiths aangeven. Gaan we proberen om deze vorm te halen? Ja dat gaan we proberen en insha'Allah slagen we daarin.
Maar er is nog een hogere vorm. Deze vorm van vasten houdt in dat je hart vast voor Allah, er is niets groter in je hart dan Allah. Je gaat naar je werk en denkt aan Allah, je hart is bij Allah, je rijdt in je auto en praat tegen Allah, je eet met de mensen en bent vrolijk en je denkt aan Allah. Als je eet wil je niet te veel eten omdat je bang bent dat je niet goed zal kunnen bidden bij de taraweeh. Je hart is bij Allah. Je zult denken: dit is wel erg moeilijk! Dat klopt, dat is het ook, maar probeer het 1 dag te halen, of 2 dagen. Snappen jullie nu waarom de Profeet (saw) zich de laatste tien dagen zo afzonderde? Dat was om dit niveau van het vasten te halen.
Dus op welke manier ga je vasten? Laten we er in ieder geval allemaal voor zorgen om het tweede niveau te halen.
Het laatste punt: laten we onze wensen omzetten in doelen! Schrijf op een blaadje al je doelstellingen en leg dat blaadje neer op een plek waar je het vaak ziet. Dit vraag ik omdat de ramadan in een mum van tijd voorbij is en het kan zijn dat al je wensen niet behaald zijn, maar op deze manier heb je een houvast. Schrijf op:

"Ik en het gebed", de fard (verplichting) en de nawafiel.
De nawafiel zijn 2 voor fadjr, 2 na dohr en 4 erna of andersom, 2 na maghreb en 2 na isaa. 12 raka'aat soena moeakada. De Profeet (saw) heeft gezegd dat degene die op een dag het geduld opbrengt de 12 raka'aat te bidden naar de janaa gaat en in een andere hadith zegt hij dat voor degene die de 12 raka'aat bidt, een paleis in het Paradijs wordt gebouwd.
En de fard, let op, we hadden gezegd de dohr 70x10x27=18900x5=94500x30= 2835000 hasanaat oplevert op 1 dag! Haal je het of haal je het niet? Dus: ik en de salaat, mijn doelen: hoe vaak moet ik in de moskee bidden?
De Koran
De volgende hadith zegt dat degene die 1 letter leest er hasanaat voor krijgt, verdubbeld met 10. 'Bismillahi arrahmanie arrahiem' heeft 19 letters, dus 19x10x70= 13.300 hasanaat, terwijl je net begint de Koran te lezen.
Jij en de sadaqa
De profeet (saw) was als een wervelwind, het geld vloog uit zijn zak, zonder te stoppen. Geef zoveel je kan. Jongeren, neem een deel van je zakgeld en geef dat deel weg.
Jij en de taraweeh
Bedenk hoeveel hasanaat je krijgt voor elke letter van de Koran en denk aan de hadith 'men kama ramadan iemanen wa htiesaben', al het voorgaande wordt vergeven.
Jij en silaat arrahiem (contact met familie)
De Profeet (saw) zegt dat hij die zijn familie niet bezoekt, het Paradijs niet zal betreden. Bezoek je je familie? Maar ik heb ruzie met ze.... Maak het goed, zie je niet wat de hadith zegt?
Jij en de da'wa (het verkondigen van de islam)
Mensen probeer het, de beloning is groot. Neem als doel iemand te helpen bekeren naar de islam. Wees goed en lief voor je medemensen.
Jij en de doe'a (smeekbeden)
Mensen, de doe'a van de vastenden wordt niet teruggegeven, dus hij wordt vervuld. Begin bij jezelf en dan je gezin en familie, en dan je vrienden, en dan de Moslims, vergeet onze broeders en zusters in Palestina niet.
Nog een laatste tip, je weet nu dat de shaytaan wordt geketend op dag 1 van de ramadan en dat hij dag 30 weer terugkomt. Denk je dat hij je met rust laat? Hij zal je voor het begin van de ramadan iets aandoen om ervoor te zorgen dat je een probleem krijgt, in de hoop dat hij jou in slechte staat aantreft wanneer hij terugkeert. Hij zorgt ervoor dat je een meisje leert kennen en laat je een relatie beginnen. Of hij zorgt voor ruzie tussen echtgenoten, een ruzie tussen twee broers zodat er geen sprake kan zijn van silaat arrahiem (het bezoeken van familieleden). Of een meisje dat een dag voor de ramadan een telefoontje krijgt van een jongen………..

Amr Khaled

http://www.moslima.nl/geloof/artikelen.html

:w:
Reply

Lina
08-30-2006, 06:05 PM
format_quote Originally Posted by kadafi
:sl:

Weet iemand een vertrouwbare site waar je Islaamitische NL eBooks (in PDF formaat of Word) kan downloaden?

:w:
:sl:

Nee, sorry.

Ken er geen.

:w:
Reply

Lina
09-05-2006, 11:11 PM
format_quote Originally Posted by Tears4Palestine
Dag landgenootjes.
:sl:

Ik weet niet van jou maar dit zijn hele stille nederlanders, praten niet veel, sluipen graag rond, fluisterend enzo.

:w:
Reply

DAWUD_adnan
09-05-2006, 11:19 PM
hey nederlanders whahaha i spreek gewoon veel talen ... whahah subhanAllah!!!!!
Reply

Umm___
09-05-2006, 11:35 PM
format_quote Originally Posted by Lina
:sl:

Ik weet niet van jou maar dit zijn hele stille nederlanders, praten niet veel, sluipen graag rond, fluisterend enzo.

:w:

:sl:

:giggling: :giggling:
Dat komt omdat niemand een onderwerp begint waarover we kunnen praten :D :D :D
Hmm waar komen jullie vandaan en waar in Nld wonen jullie? Ik woon in Amsterdam.:muslimah:

:w:

ps.Wat doen jullie zo laat nog online?:X :X :X
Reply

AHMED_GUREY
09-05-2006, 11:45 PM
bedankt lina

ow jah :aboo:
Reply

Lina
09-06-2006, 04:51 PM
format_quote Originally Posted by Umm Omar18
:sl:

:giggling: :giggling:
Dat komt omdat niemand een onderwerp begint waarover we kunnen praten :D :D :D
Hmm waar komen jullie vandaan en waar in Nld wonen jullie? Ik woon in Amsterdam.:muslimah:

:w:

ps.Wat doen jullie zo laat nog online?:X :X :X
:sl:

Geloof ik best, ik woon in R'dam, jij?

en: Insomnia.

AHMED_GUREY: Graag gedaan.

:w:
Reply

Lina
09-13-2006, 06:44 PM
format_quote Originally Posted by Lina
:sl:

Nee, sorry.

Ken er geen.

:w:

Sorry, daar kom ik nog even op terug:

'Als de Bijbel een tong had' - Chaib Bousnane

http://www.ontdekislam.nl/islam_boeken.php?set=1


'GIDS voor het gebed'

http://www.ontdekislam.nl/leer_islam_gebed.php

Wassalaam
Reply

DAWUD_adnan
09-13-2006, 07:42 PM
hey hoe gaat het mensen!!!
Reply

DAWUD_adnan
09-13-2006, 07:49 PM
ben ik de enigste nederlands jongen hier? whahahha
Reply

Hajar
09-13-2006, 07:53 PM
format_quote Originally Posted by kadafi
:sl:

Weet iemand een vertrouwbare site waar je Islaamitische NL eBooks (in PDF formaat of Word) kan downloaden?

:w:
:sl:

Ik hoop dat je wat heb aan deze site inshaAllah!

http://app.al-islaam.com/index.php/m...ary/section/1/

:w:
Reply

Hajar
09-13-2006, 07:54 PM
format_quote Originally Posted by DAWUD_adnan
ben ik de enigste nederlands jongen hier? whahahha
:sl:

hmm enigste jongen mischien wel.....:D

:w:
Reply

kadafi
09-14-2006, 09:42 AM
format_quote Originally Posted by Lina
Sorry, daar kom ik nog even op terug:

'Als de Bijbel een tong had' - Chaib Bousnane

http://www.ontdekislam.nl/islam_boeken.php?set=1


'GIDS voor het gebed'

http://www.ontdekislam.nl/leer_islam_gebed.php

Wassalaam
:sl:

Jazaki'Allaahu khairan voor die link. Jammer dat het maar een ebook is :( Als je nog meer links tegenkomt, vergeet ze niet om te posten :)


format_quote Originally Posted by Hajar
:sl:

Ik hoop dat je wat heb aan deze site inshaAllah!

http://app.al-islaam.com/index.php/m...ary/section/1/

:w:
Die site heeft wel meer boeken maar je kan ze niet downloaden as PDF of Word formaat. Maar alvast bedankt voor je hulp :)

:w:
Reply

Lina
09-15-2006, 06:05 PM
format_quote Originally Posted by kadafi
:sl:

Jazaki'Allaahu khairan voor die link. Jammer dat het maar een ebook is :( Als je nog meer links tegenkomt, vergeet ze niet om te posten :)


:w:

:sl:

Wa Iyaak,

Zal ik doen Insha'Allah.

:w:
Reply

AHMED_GUREY
09-16-2006, 08:05 PM
ey lina heb je gehoord de proposal van Donner?

hij vindt dat Sharia wet via democratische weg zou moeten worden ingevoerd

:? is hij serieus?
Reply

Lina
09-18-2006, 07:09 PM
format_quote Originally Posted by AHMED_GUREY
ey lina heb je gehoord de proposal van Donner?

hij vindt dat Sharia wet via democratische weg zou moeten worden ingevoerd

:? is hij serieus?

:sl:

Tja, nu zegt hij dat 't uit de context is gehaald en het puur theoretisch was bedoeld maar ik denk wel dat 't een beetje voor de hand is dat hij 't deed om wat populariteit in de Islamitische 'wereld' te winnen.
Elke argument/opmerking heeft tegenwoordig een onderliggende betekenis/bedoeling (mbt de politiek). Alleen is 't niet al te positief voor hem uitgepakt.

Daarnaast denk ik zowieso niet dat 't ooit een mogelijkheid zou kunnen zijn gezien de democratie zelf zulke situaties zou onderscheppen. In andere woorden; een islamitische wetgeving democratisch gekozen for the sake of democratie; de democratie zou immers dan niet meer bestaan, snap je?

Zou het toch enig invloed hebben dan kan ik me niet voorstellen hoe deze islamitische wetgeving eruit zou moeten zien, iedereen heeft immers een ander beeld van de Islamitische wetgeving. (zie verscheidene 'Islamitische' landen).

In Islamitisch spanje 'vroeger' was 't anders, de 'ongelovigen' kregen hun eigen rechtssyteem die zij mochten uitvoeren onder hun mensen, dus eigen vrijheid van religie. 'T zou dus een splitsing van ned zijn.
'T kan dus wel. Wa Allahu A'lam.

:w:
Reply

AHMED_GUREY
09-18-2006, 08:50 PM
format_quote Originally Posted by Lina
:sl:

Tja, nu zegt hij dat 't uit de context is gehaald en het puur theoretisch was bedoeld maar ik denk wel dat 't een beetje voor de hand is dat hij 't deed om wat populariteit in de Islamitische 'wereld' te winnen.
Elke argument/opmerking heeft tegenwoordig een onderliggende betekenis/bedoeling (mbt de politiek). Alleen is 't niet al te positief voor hem uitgepakt.

Daarnaast denk ik zowieso niet dat 't ooit een mogelijkheid zou kunnen zijn gezien de democratie zelf zulke situaties zou onderscheppen. In andere woorden; een islamitische wetgeving democratisch gekozen for the sake of democratie; de democratie zou immers dan niet meer bestaan, snap je?

Zou het toch enig invloed hebben dan kan ik me niet voorstellen hoe deze islamitische wetgeving eruit zou moeten zien, iedereen heeft immers een ander beeld van de Islamitische wetgeving. (zie verscheidene 'Islamitische' landen).

In Islamitisch spanje 'vroeger' was 't anders, de 'ongelovigen' kregen hun eigen rechtssyteem die zij mochten uitvoeren onder hun mensen, dus eigen vrijheid van religie. 'T zou dus een splitsing van ned zijn.
'T kan dus wel. Wa Allahu A'lam.

:w:
ik wist het wel :playing:

het was gewoon een publiciteit stunt of niet?

hij wilt dat de muslim gemeenschap op hem gaat stemmen slimme gast ;D

nederland is een land dat probeert godsdienst en staat gescheiden te houden en sharia is een islamitische wet dus ik geloofde hem all niet bij de eerste zin lol

en ik denk niet dat er vandaag een islamitische staat is in deze wereld dat je kunt vergelijken met Al Andulus of Ottoman Empire or all die andere vroegere islamitische koningrijken

mischien one day insha-allah:happy:
Reply

Lina
09-19-2006, 03:38 PM
:sl:

nederland is een land dat probeert godsdienst en staat gescheiden te houden en sharia is een islamitische wet dus ik geloofde hem all niet bij de eerste zin lol


Heb je ooit een andere parlementslid voor zijn woord genomen?

One day, one day, Insha'Allah.

:w:
Reply

al Amaanah
10-02-2006, 05:11 PM
Assalaamu 'alaykum,

Hier ook een zuster die de Nederlandse taal beheerst..:D
Subhana Allah, wist niet dat er hier Nederlanders waren..:) Masha Allah. & Jazaakum Allahu gairan voor die artikelen! :rose:

Wassalaamu 'alaykum
Reply

Lina
10-02-2006, 09:43 PM
format_quote Originally Posted by Bintu M*
Assalaamu 'alaykum,

Hier ook een zuster die de Nederlandse taal beheerst..:D
Subhana Allah, wist niet dat er hier Nederlanders waren..:) Masha Allah. & Jazaakum Allahu gairan voor die artikelen! :rose:

Wassalaamu 'alaykum

:sl:

Wa iyaakie zuster.

Post away..
Reply

al Amaanah
10-04-2006, 03:07 PM
Assalaamu 'alaykum wa ra7matu Allah

Heel mooi wat er hier wordt gezegd, masha Allah!Praten is zilver, zwijgen is goud


Al-Imam Abu Haatim ibn Hibbaan al-Busti heeft in zijn boek ‘Rawdat-ul-‘Uqalaa wa
Nuzhat-ul-Fudalaa’ gezegd:

“Het is voor elk intelligent persoon verplicht om te allen tijde te zwijgen totdat het nodig is voor hem om te spreken. Want hoe vaak heeft iemand spijt van wat hij gezegd heeft nadat hij het gezegd heeft en hoe zelden heeft iemand spijt van wat hij gezegd heeft als hij gezwegen heeft? En de mensen die het langst ongelukkig blijven en de meeste beproevingen doormaken, zijn degenen die getroffen zijn met een losse tong en een hard hart.”

Ibn Hibbaan heeft ook gezegd: “Het is voor de intelligente persoon verplicht om zijn oren twee keer zo vaak te gebruiken als zijn tong en zich te realiseren dat hij twee oren gekregen heeft en slechts één mond zodat hij meer gaat luisteren dan hij spreekt. Dat is omdat hij spijt zou kunnen krijgen van wat hij gezegd heeft, wanneer hij spreekt, maar als hij zwijgt, dan zal hij niets hebben om spijt van te hebben. Het is immers gemakkelijker om terug te nemen wat je nooit gezegd hebt, maar zodra een woord uitgesproken is, bezit het zijn spreker, maar als het nooit uitgesproken is, blijft dit het eigendom van degene die het nooit uitgesproken heeft.”

Ibn Hibbaan heeft ook gezegd: “De tong van de intelligente persoon schuilt achter zijn hart zodat hij zijn hart raadpleegt wanneer hij iets wil zeggen. Als er gedacht wordt dat hij zou moeten spreken dan doet hij dat maar zo niet, dan zwijgt hij. Bij de onwetende persoon bevindt het hart zich echter op het puntje van zijn tong, dus spreekt hij zonder na te denken. En degene die zijn tong niet bewaakt, begrijpt zijn religie (islam) niet.”

bron: Rawdat-ul-‘Uqalaa wa Nuzhat-ul-Fudalaa


Wassalaamu 'alaykum
Reply

al Amaanah
10-04-2006, 03:16 PM
Assalaamu ‘alaykum wa ra7matu Allah

Hierbij nog iets moois masha Allah. Ik weet niet of het waargebeurd is (ik weet ook niet wie Khalid Arashed is) Het verhaal is best lang, maar zeker de moeite waard.Dit verhaal werd door sheikh Khalid Arashed vaak verteld.. men zegt dat het zijn persoonlijke verhaal is (wa Allahoe a3lam):

Ik was de 30 jaar nog niet gepasseerd toen mijn vrouw in haar buik de eerste van mijn zonen ter wereld zou brengen..Ik kan mij die nacht nog goed herinneren. Ik bleef tot het einde van de nacht met een groep vrienden in een uitgaansgelegenheid. Het was een avond vol lege woorden. Een avond vol met roddels en haram commentaar op mensen. Ik was degene die de vaakst het gelach van de mensen veroorzaakte. Ik roddelen over mensen en zij lachen. Die avond maakte ik ze erg aan het lachen. Ik had het bijzondere “talent” dat ik mensen goed kon imiteren. Met het veranderen van mijn stem kon ik heel dicht bij de stem komen van de persoon die ik belachelijk maakte. Ja, ik maakte allerlei mensen belachelijk. Niemand kon aan mij ontsnappen zelfs niet mijn vrienden. Sommige mensen gingen mij vermijden om zo aan mijn tong te kunnen ontsnappen. Die nacht maakte ik een blinde man belachelijk die ik bedelend op de markt gezien had. Ik had hem met mijn voet laten struikelen en vallen. Hij draaide zijn hoofd en wist niet wat te zeggen. De lachende echo’s van mijn “grap” vulden de markt.

Ik keerde zoals gewoonlijk laat terug naar mijn huis. Mijn vrouw zat op mij te wachten. Ze was in een treurige stemming. Ze zei met trillende stem: “Rashed, waar was je?” Ik zei met spot: “op mars.. bij mijn vrienden natuurlijk!” Het was duidelijk aan mijn vrouw te zien dat zij moe was. Ze zei, terwijl mijn opmerking haar verstikte: “Rashed, ik ben erg moe. Ik kan op elk moment nu gaan bevallen!” Een stille traan rolde over haar wang. Ik merkte dat ik mijn vrouw verwaarloosd had. Ik had haar aandacht moeten schenken en mijn avond uit minder lang moeten maken vooral omdat ze in haar negende maand zat.

Snel bracht ik haar naar het ziekenhuis en ging de verloskundekamer binnen. Zij had vele lange uren pijn. Ik wachtte met weinig geduld haar bevalling af. Het verliep allemaal moeizaam. Ik wachtte lang totdat ik moe werd. Ik ging terug naar huis en liet mijn telefoonnummer achter zodat ik gebeld kon worden als er nieuws was.

Na een uur werd ik gebeld door het ziekenhuis waarbij ze mij berichtten over de komst van Salem (mijn zoon). Meteen ging ik naar het ziekenhuis. Ik vroeg naar de kamer van mijn vrouw maar de mensen van het ziekenhuis vroegen mij om eerst bij de dokter langs te gaan die de bevalling van mijn vrouw had begeleid.

Schreeuwend zei ik: “Wat voor dokter? ik wil mijn zoon Salem zien!” Ze zeiden: “Ga eerst langs de arts”. Ik stapte bij de arts naar binnen. Ze vertelde mij dat onprettige dingen kunnen gebeuren en dat men dat soort dingen moet accepteren. Toen zei ze: “Uw zoon heeft ernstige misvormingen in zijn oog en het lijkt erop dat hij niet zal kunnen zien.(!)”

Ik liet mijn hoofd hangen en kropte mijn gevoel op. Toen herinnerde ik mij de blinde bedelaar die ik op de markt liet struikelen en waar ik de mensen om liet lachen. Sub7ana Allah. “Wat je met anderen doet zal er met jou worden gedaan!”. Ik bleef verstomd. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Toen dacht ik aan mijn vrouw en zoon en bedankte de dokter voor haar vriendelijkheid en ging mijn vrouw bezoeken. Mijn vrouw was helemaal niet bedroefd. Zij geloofde geheel in dat Allah de dingen al voorbestemd heeft. Zij was tevreden. Zij heeft mij altijd vermaand om mensen niet belachelijk te maken zeggende: “Spot niet met mensen!”

We verlieten het ziekenhuis samen met Salem. Eerlijk gezegd gaf ik hem niet veel aandacht. Ik beschouwde hem als niet aanwezig in het huis. Wanneer zijn gehuil te hard werd vluchtte ik naar de woonkamer om daar te slapen. Mijn vrouw gaf hem heel veel aandacht. Zij hield erg van hem. Zelf haatte ik hem niet maar ik kon ook niet van hem houden!

Salem groeide en begon te kruipen. Hij had een merkwaardige manier van kruipen. Toen hij bijna 1 jaar oud was probeerde hij te lopen. Toen ontdekten we dat hij mank liep. Hij werd op mij een grotere last dan hij al voor mij was. Na Salem beviel mijn vrouw van Omar en Khalid.

De jaren gingen voorbij en Salem en zijn broers groeiden op. In die tijd hield ik er niet van om thuis te blijven. Altijd was ik bij mijn vrienden. Eigenlijk was ik een soort speeltje in hun handen. Mijn vrouw verloor echter nooit de hoop dat ik mijn leven zou beteren. Zij deed altijd du3a voor mij dat ik het juiste pad zou volgen. Ze werd niet boos vanwege mijn wilde gedrag. Ze werd echter wel erg bedroefd als zij zag dat ik Salem negeerde en wel aandacht schonk aan zijn broertjes. Salem werd groter en met hem mijn zorgen. Ik vond het best toen mijn vrouw Salem wilde inschrijven in een speciale school voor gehandicapte kinderen.

Bij het voorbijgaan van de jaren werd ik er geen betere persoon van. De dagen waren steeds hetzelfde: werk, slaap, eten en uitgaan. Op een gegeven vrijdag werd ik om 11 uur ’s ochtends wakker. Het was, vond ik nog vroeg. Ik was uitgenodigd voor een bruiloftbanket (walimah). Ik kleedde me aan, deed geurtjes op en was van plan om te vertrekken. Lopend door de woonkamer werd ik gestopt door de aanblik van Salem. Hij huilde hevig. Het was de eerste keer dat ik aandacht schonk aan het huilen van Salem. Tien jaar lang heb ik hem genegeerd. Ik probeerde hem ook nu weer te negeren maar het lukte me niet. Ik hoorde hem zijn moeder roepen terwijl ik zelf in de kamer was. Ik ging naar hem toe en zei: “Salem! Waarom huil je?!”. Zodra hij mijn stem hoorde stopte hij met huilen. Toen hij merkte dat ik dichtbij stond, taste hij in het rond met zijn kleine handen. Wat is er met hem? Ik ontdekte dat hij probeerde zich weg van mij te verplaatsen!! Alsof hij zei: “merk je me nu pas op? Waar was je tien jaar lang?” Ik volgde hem zijn kamer in. In het begin wilde hij me niet vertellen waarom hij huilde. Met vriendelijke woorden probeerde ik hem wel te laten vertellen wat er mis was. Salem begon te vertellen waarom hij huilde en ik luisterde verschrikt naar hem. En weten jullie wat nu de reden was?? Dat zijn broertje Omar, die hem altijd hielp om bij de moskee te komen, te laat was. En omdat op die dag het vrijdagsgebed was, was hij bang dat hij geen plek meer zou vinden op de eerste rij. Hij riep Omar en hij riep zijn moeder maar geen antwoord, toen begon hij te huilen.

Ik keek naar de tranen die uit zijn blinde ogen rolden. Ik kon de rest van zijn woorden niet meer aanhoren. Ik legde mijn hand op zijn mond en zei: “Salem, is dit waarom je huilde??” “Ja” zei hij. Ik vergat mijn vrienden en ik vergat het banket en zei: “Wees niet bedroefd Salem. Weet je wie er vandaag met je naar de moskee gaat?” Hij zei: “Omar natuurlijk, maar hij is altijd laat” Ik zei: nee.. Ik zal met je mee gaan”. Salem was totaal verrast.. hij geloofde het niet. Hij dacht dat ik met hem spotte en hij begon weer te huilen. Ik veegde zijn tranen weg en nam hem bij de hand. Ik wilde hem met de auto brengen. Hij weigerde en zei: “De moskee is dichtbij.. ik wil lopend naar de moskee.” Ja, dit zei hij.

Ik kan mij niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst een moskee binnen ging, maar dit keer was de eerste keer dat ik angst voelde en spijt over wat ik al die jaren heb genegeerd. De moskee was vol met mensen, toch kon ik voor Salem een plek in de eerste rij vinden. We luisterden naar de vrijdagspreek en Salem deed naast mij de salaat.. of eigenlijk was ik de gene die naast hem bad.

Na de salaat vroeg Salem mij om hem een exemplaar van de Quran te geven. Ik was verbaasd!! Hoe kan hij nu lezen als hij blind is? Ik had bijna zijn vraag genegeerd maar ik wilde zijn gevoel niet kwetsen. Ik gaf hem de Quran. Hij vroeg mij toen om Soerah Al Kahf op te zoeken. Ik zocht door de pagina’s en keek in de inhoudsopgave totdat ik de Soerah vond. Hij nam de Quran en legde hem voor zich en hij begon de Soerah te reciteren met zijn ogen gesloten. Sub7ana Allah! Hij kende de Soerah helemaal uit zijn hoofd!

Ik schaamde mij. Ik nam een ander exemplaar van de Quran en voelde een soort kippenvel over mijn ledematen. Ik las en ik las. Ik smeekte Allah om mij te vergeven en mij te leiden. Ik kon het niet meer aan… Ik begon als een kind te huilen. Er waren nog wat mensen in de moskee Soennah gebeden aan het doen. Ik schaamde me tegenover ze en probeerde mijn huilen te bedwingen. Maar mijn gehuil werd steeds hoger en harder. Ik merkte niets meer totdat ik een kleine zoekende hand voelde op mijn gezicht dat daarna mijn tranen wegveegde. Het was Salem!

Ik omhelsde hem, keek hem daarna aan en zei toen in mijzelf: “Jij bent niet de blinde, ik ben degene die blind is” Omdat ik achter erg slechte mensen aan liep die mij naar het vuur sleurden. We keerden terug naar het huis. Mijn vrouw was zeer ongerust over Salem, maar haar ongerustheid werd omgezet in tranen toen zij wist dat ik het vrijdagsgebed met Salem had gebeden. Vanaf die dag was er geen salaat in de moskee wat ik nog miste. Ik verliet mijn slechte “vrienden” en ik kreeg goede vrienden die ik in de moskee leerde kennen. Ik proefde samen met hen de smaak van Imaan (geloof). Zij leerden mij dingen die het wereldse leven mij van had laten afdwalen. Geen lezing of extra gebed liet ik nog voorbij mij gaan. Ik las de Quran meerdere malen per maand uit. Mijn tong werd zachter met het gedenken van Allah in de hoop dat Hij mijn geroddel en gespot over de mensen zou vergeven. Ik merkte dat ik veel dichter bij mijn gezin stond.

De blikken van angst en medeleven verdwenen uit de ogen van mijn vrouw. Er stond constant een glimlach op het gezicht van mijn zoon Salem. Wie hem zou zien zou denken dat hij in het bezit was van de hele wereld. Ik was Allah erg dankbaar voor zijn gunsten. Op een dag besloten mijn goede vrienden om naar een ver gebied te gaan om daar da3wa (uitnodigen tot het goede) te doen. Ik twijfelde of ik met ze mee zou gaan. Ik vroeg Allah om hulp en ik vroeg mijn vrouw om advies. Ik verwachtte dat zij niet zou instemmen maar het tegenovergestelde gebeurde! Ze was erg blij en ze moedigde mij aan. Vroeger vertrok ik of reisde zonder het met haar te overleggen in mijn verdorven leefstijl. Ik richtte mij tot Salem en meldde hem dat ik op reis zou gaan waarna hij mij met zijn kleine armen in afscheid omhelsde.

Drie en een halve maand duurde mijn afwezigheid. Gedurende die hele periode nam ik elke keer als ik de mogelijkheid had contact op met mijn vrouw en mijn kinderen. Ik miste hen erg. En wat miste ik Salem! Wat wilde ik graag zijn stem horen! Hij was de enige die ik niet aan de telefoon had gehad gedurende mijn hele reis. Hij was of op school of in de moskee wanneer ik belde. Elke keer als ik mijn vrouw vertelde dat ik Salem zo miste moest ze lachen.

Behalve de laatste keer dat ik belde. Ik hoorde haar lach niet die ik verwachte. Haar stem was anders.

Ik zei tegen haar: “Geef aan Salem mijn salaam (groet) door.” Insha Allah” antwoordde zij. En ze bleef stil. Eindelijk kwam ik thuis. Ik klopte op de deur hopend dat Salem de deur zou openen. Tot mijn verbazing deed mijn zoontje Khalid open (hij was de 4 jaar nog niet gepasseerd). Ik zette hem op mijn schouders terwijl hij schreeuwde: “Papa..Papa..” Ik weet niet waarom mijn borst benauwd werd toen ik het huis binnenging.. Ik zocht mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte shaytan. Mijn vrouw kwam naar mij toe maar ze was anders dan normaal. Alsof ze deed alsof ze blij was. Ik bekeek haar eens goed en vroeg haar: “Wat is er met je?”, “Niets” zei ze.

Toen dacht ik weer aan Salem en vroeg haar: “Waar is Salem?” Haar hoofd boog naar beneden. Ze antwoordde niet. Er rolde brandende tranen over haar wangen. Toen begon ik naar haar te schreeuwen: “Salem! Waar is Salem???”


Ik hoorde toen niets meer behalve de stem van mijn zoontje Khalid die in zijn taaltje zei: “Papa…Thalem is naal Jannah.. Bij Allah..”. Mijn vrouw kon de situatie niet meer aan. Ze begon hard te huilen. Ze viel bijna flauw en kon zich nog net uit de kamer verplaatsen. Later begreep ik dat Salem twee weken voor mijn terugkomst een hoge koorts had gekregen. Mijn vrouw had hem naar het ziekenhuis gebracht. De koorts werd steeds heviger en wilde hem maar niet loslaten totdat zijn ziel en zijn lichaam van elkaar gescheiden waren.

Als het je allemaal te benauwd wordt.. Als je ziel het niet meer houdt met wat het moet dragen roep dan: Yaa Allah (Oh Allah)!

Als je geen oplossing meer ziet en alle wegen lijken gesloten en alle hoop is lijkt beëindigd roep dan: Yaa Allah (Oh Allah)!

Er is geen god behalve Allah Heer van de zeven hemelen en van de geweldige troon.


Moge wij er een lering uit trekken insha Allah

Wassalaamu ‘alaykum wa ra7matu Allahi wa barakatuh
Reply

Lina
10-07-2006, 09:50 PM
:sl:


JazakAllah Alkhair Insha'Allah Bintu M*.
Reply

al Amaanah
10-08-2006, 03:56 PM
Wa 'alaykum salaam wa ra7matu Allah oegti

Ameen wa iyaaki insha Allah.

Ik zal later met de wil van Allah meer posten

Wassalaamu 'alaykum
Reply

al Amaanah
10-08-2006, 07:40 PM
Voordat het zand wegglijdt
Door: Muhammad al-Shareef
Vertaald door: Amatullah


Stel je voor dat je op het strand bent. Je bent vier jaar oud. De kampleider zegt je, dat je vijf minuten hebt om een groot zandkasteel te bouwen. "Snel!" zegt je drie-jarige vriendje Ameer, "Het zand is te zacht hier, ga dichter naar het water toe om beter zand te krijgen!" En daar ren je en pak je met je kleine vingers zoveel zand als je kunt. Maar als je terugrent, plop, plop, plop, je voelt het zand tussen je vingers wegglijden. Je kunt er niets aan doen. In je haast is alle zand weggegleden. Klaar.. de competitie is voorbij.

Dit is het verhaal van ons leven. Dit is ons verhaal van onze tijd gedurende de Ramadan.
Voor velen die leven in de westerse samenleving, gaan de Ramadan-dagen voorbij met banen van 9 tot 5. 's Avonds gaan we wel of niet naar de Taraweeh-gebeden. Even de TV aan en de avond is voorbij (moge Allah ons behoeden). Terug op het werk waar alle mensen om ons heen aan het eten en drinken. Een oogwenk. En de Ramadan is voorbij. De grote vraag is nu dus: Hoe maken we ten volste gebruik van deze gezegende maand die ons als gift door Allah (Subhana wa Ta'ala) is geschonken?

Hoeveel jaren hebben we al gevast gedurende de Ramadan? Tien of vijftien of veertig jaar? En zijn we nu dan 10 of 15 of 40 keer beter? Of lijkt het erop dat we elk jaar wanneer de Ramandan arriveert weer van voor af aan beginnen? Alle daden van 'Ibadah zijn voor ons eigen bestwil!
Ramadan is geen kleinigheidje. Het is een van de vijf zuilen van ons geloof, de Islam. Zonder de Ramadan is iemands Islam niet compleet. In deze maand intensiveerde de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zijn aanbidding voor Allah (Subhana wa Ta'ala). Hierdoor legde hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) de fundamenten uit voor zijn Ummah, die na hem zou komen.

Ibn Al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) schreef: "Van zijn gezegende leiding (salla Allahu 'alayhi wa salaam) in de Ramadan is dat hij zijn 'Ibadah intensiveerde en diversifiëerde. Bijvoorbeeld, Jibreel ('alayhi salaam) kwam gedurende de nachten van de Ramadan om hem (salla Allahu 'alayhi wa salaam) de Qur'an te overhoren. Wanneer Jibreel ('alayhi salaam) hem kwam bezoeken dan verhoogde hij de hoeveelheid Sadaqa die hij zou geven. Hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) was de meest genereuze. Gedurende de Ramadan, maakte hij zijn tijd vol met Sadaqa, het goed behandelen van mensen, Qur'an reciteren, bidden, het gedenken van Allah (Subhana wa Ta'ala) en I'tikaaf." (Zaad Al-Ma'aad.)

Waarnemers beschreven de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) als Ar-Reeh Al-Mursalah, als de gezegende wind. Waarom? De gezegende wind, zoals zij wisten, is een wind die koelte bracht tot iedereen, niemand ontkende zijn zegeningen. De gezegende wind, was niet lui in het brengen van koelte en goedheid tot de mensen. Het kwam vlug tot iedereen. Dit is hoe de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) werd omschreven, en zo zou onze Ummah moeten zijn. Bi idhnillah. Hieronder staan tien ideeën die tot hulp kunnen zijn om het meeste uit de Ramadan te halen, voordat het door onze vingers wegglijdt.

1- Investeer en verdubbel de beloning voor je vasten!

Ik stel je de volgende vraag: Zou jij niet graag een dubbele beloning willen krijgen voor jouw vasten in de Ramadan? Hoe? Zaid ibn Khalid Al-Julhanee (radya Allahu 'anhu) heeft overgeleverd dat de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Wie voedsel verschaft (voor het verbreken van de vasten) voor een vastende, krijgt een gelijke verdienste, zonder dat iets aan de verdienste van de vastende afdoet." (Tirmidzie.)
Hoe doen we dit? Nodig mensen bij je thuis uit om het vasten samen met je te verbreken, doneer geld aan de moskee die vastende mensen eten aanbiedt om het vasten te verbreken, of doneer geld aan een islamitische hulporganisatie die voedsel schenkt aan broeders en zusters. SoebhaanAllah, je zult ontdekken dat zo'n organisatie al genoeg heeft aan $1 om een persoon te voeden!! Dus, met een schenking van zo'n $30, dan heb je aan het einde van de Ramadan een dubbele beloning, insha-Allah.

2- Operatie "leidt de jeugd"

Vaak in de Ramadan, zijn er wijze woorden, halaqahs, en preken, allemaal gericht op de ouderen die de Taraweeh bidden. De jeugd, zitten achter in de moskee te praten. "Shhhhsh!" schreeuwd iemand naar hen. "Luister of ga naar buiten (en we hebben liever dat je weggaat, je stoort ons!)"Dus, stilletjes gaan ze weg uit de moskee en kletsen en "chillen" de hele Ramadan. Hoe "Imaanversterkend" is dat? Weet, dat Allah (Subhana wa Ta'ala) jou heeft opgelegd om jouw vrouw en kinderen ook te beschermen!

Probeer dit: Net zoals er dingen zijn voor de ouderen, kunnen er ook Ramadan-activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd. Het kan in de moskee, maar het kan ook erbuiten. Door bijvoorbeeld in het park wat te organiseren. Geef een 10 minuten durende lezing, speel dan samen met hen en geef ze wat goede raad en projecten zodat ze de Ramadan goed besteden. Maar weet, om een verandering als deze te laten plaatsvinden, is er een leider nodig met visie, iemand die erkent dat de jeugd zijn of haar verantwoordelijkheid zijn. Ik bid dat jij die persoon bent!

3- De maand zonder TV

Iedere ouder weet dat wanneer ze willen dat hun kind het goed doet op school, ze zullen zeggen:"Geen TV." Als dit voor de "dunya" is, hoe moet het dan met iemand die wil uitblinken in de Ramadan? "Vasten en de Qur'an, zullen komen getuigen voor de dienaar op de Dag der Opstanding. Het Vasten zal zeggen: O mijn Heer, ik heb hem voedsel en verlangens ontzegt , dus laat mij een middel zijn voor hem om het paradijs binnen te treden. En de Qur'an zal zeggen: O mijn Heer, ik heb hem ontzegt van slaap in de nacht, dus laat mij een middel zijn voor hem op het Paradijs te betreden. En (hij zal het Paradijs doen binnentreden) wegens deze twee." (Musnad Ahmad.)
Probeer dit: kondig thuis aan dat de Ramadan een officiële "geen TV-maand" is. Wees een voorbeeld voor de anderen en doe in plaats daarvan leuke en lonende dingen. Bezoek mensen, vergroot samen je kennis, reciteer Qur'an. Doe de TV uit en doe het Leven aan!!

4- Doe'a Tijd

Ramadan is de maand van het maken van doe'a bij Allah (Subhana wa Ta'ala) een wezenlijke gift voor de vastenden. De Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "De doe'a van drie personen zal worden geaccepteerd (door Allah). De vastende persoon, de onderdrukte persoon en de reiziger."
Probeer het volgende: Maak een lijst met de doelen van je leven. Elke dag, gedurende de Ramadan pak je de lijst erbij en maak je doe'a bij Allah (Subhana wa Ta'ala) om jou met Zijn Genade en Barmhartigheid je doelen te laten bereiken. Insha'Allah, zal jij je doelen bereiken, met hard werken. Zowel gedurende als na de Ramadan.

5- Extra waardering voor je ouders

We weten allemaal dat je degene die je vroeger (of nu nog steeds) wakker maakt voor Suhoor, je moeder is. Ik weet dat het voor mij zo was. Dankzij haar wekker, haar koken in de vroege ochtend, haar moederlijke liefde om iedereen wakker te maken. Nou, laten we zeggen dat onze iftars onze suhoors zouden worden. Als je niet meer bij je ouders woont, dan weet je vast wel waar ik het over heb. Dus, waarom zeg je het niet hardop deze maand: "Bedankt mam! Bedankt Pap!" Laten we deze maand extra voor hen zorgen, met extra bezoekjes, telefoontjes, knuffels en extra liefde!!

6- Moskee "Power Hour"

Waarom blijf je niet wat langer in de moskee gedurende de Ramadan. Dit kan na het Fadjr gebed of na Asr. Ga lekker zitten, pak een Qur'an en gedenk Allah (Subhana wa Ta'ala). Als jouw tijd in de moskee vermeerdert, dan zal met de wil van Allah (Subhana wa Ta'ala) jouw liefde voor de Almachtige en ook jouw Imaan vermeerderen. Maak dit uurtje dan tot jouw persoonlijke moskee power hour!!

7- Slechte gewoonten aanpakken

Veel mensen doen dit al. Ze hebben bijvoorbeeld een rookverslaving of een TV-verslaving. Als de Ramadan begint zeggen ze:"Ik ga mezelf proberen te trainen om te stoppen met roken, of om te stoppen met veel TV te kijken, door het niet te doen te tijdens de Ramadan." Dus, je hebt géén rookprobleem, toch? Als je het ook kunt laten tijdens te Ramadan.
Iedereen heeft slechte gewoonten en terugkomende zonden, waarvoor ze bidden om daarvan af te komen. Maak van Ramadan een trainingsmaand, door jezelf te zeggen dat je geen zonde wilt begaan gedurende de hele maand. Bid tot Allah (Subhana wa Ta'ala) om jou de kracht te geven om bij je zonden weg te blijven. Als Allah (Subhana wa Ta'ala) jou de kracht schenkt door de maand goed door te komen, dan zou je door moeten gaan met bidden tot Allah (Subhana wa Ta'ala) om je van deze zonden weg te houden na de Ramadan. En als het gedurende de maand Ramadan lukt, dan zou het, insha-Allah ook na deze maand moeten lukken.

8- Cadeau's

Heb je ooit gezien hoe geliefd een flesje parfum is, wanneer het gegeven wordt door kleine vierjarige moslim? Iedereen houdt van een cadeautje. Waarom gaan we hierin niet een stap verder. Ga naar je islamitische boekwinkel en vraag om grote hoeveelheid voordelige islamitische goederen, sommigen zijn misschien $1,-. Je verpakt het leuk en deelt het uit aan iedereen die in de moskee komt. Bi idhnillaah, zul je zien dat een kleine moeite die je moet doen, veel mensen goed zal doen gedurende de Ramadan

9- Ramadan-moslims, keer terug!

Het klopt dat in de eerste dagen van de Ramadan het aantal moslims in de moskeeën aanzienlijk vermeerderd. En het is een vervelend moment op de eerste dag na de Ramadan, wanneer de opkomst weer significant verminderd. Dit idee is "Operatie: geen Ramadan-moslims meer!" We willen de mensen het hele jaar lang!!!

Ibn Abbas: Een man kwam bij Ibn Abbas (radya Allahu 'anhu) terwijl hij I'tikaaf aan het doen was in de moskee en vroeg hem voor zijn hulp. Dus, Ibn Abbas (radya Allahu 'anhu) stond op om weg te gaan en de mensen om hem heen waarschuwden hem: "Maar je bent in I'tikaaf". Hij antwoorde: "Het helpen van mijn broeder, die mijn hulp nodig heeft, is meer geliefd voor mij, dan het verblijven van twee maanden in I'tikaaf in de Moskee van de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam)."

Probeer dit: "Stel een groep samen, die zich speciaal richten tot de "Ramadan-moslims". Speciale aandacht zal er aan hen worden gegeven, er zal veel met hen gepraat worden en ze kunnen kleine taken krijgen in de moskee, zodat ze meer zullen participeren in de moskee. Nodig ze uit bij speciale Iftars, waar ze veel aandacht zullen krijgen. Met deze extra aandacht en verantwoordelijkheid, zal met de wil van Allah (Subhana wa Ta'ala) voor hen elke maand als de Ramadan zijn, en zullen de moskeeën het hele jaar gevuld zijn.

10- Thuis Halaqah

Moslim gezinnen bewaren hun aanbidding vaak voor de moskee, maar waarom maken we geen "moslim-familie tijd" thuis? Het zou als volgt kunnen gaan: Na de Taraweeh of Asr, komt de gehele familie bij elkaar voor een kwartier of een half uurtje. Er zijn veel verschillende dingen die gedaan kunnen worden in jullie Halaqah, het belangrijkste is dat er tijd voor wordt uitgetrokken.
Bijvoorbeeld, elk familielid zou een paar versen uit de Qur'an kunnen reciteren. Of, een van de kinderen kan een verhaal voorlezen van de Sahabah, zodat de hele familie aan hun verhalen kan worden herinnerd. Of elk familielid kan om de beurt praten over de zegeningen die het gezin heeft gekregen van Allah (Subhana wa Ta'ala) en waar ze dankbaar voor zijn. Zo zijn er nog vele andere activiteiten die je samen zou kunnen doen. Maar een kwartiertje of een half uurtje per dag voor de thuis Halaqah, voor de gehele familie, zou het bi idhnillah, een bron van Imaan kunnen zijn.

Het verleden kende moslims die de nachten van Ramadan wakker doorbrachten in gebed. Het kende dagen dat er mensen waren die voor de zaak van Allah (Subhana wa Ta'ala) dorstig waren. Zij wisten dat de verstreken tijd nooit meer terug zou keren bij hen en ze hoorden de woorden van Allah (Subhana wa Ta'ala): "Ayyaman Ma'doodaat"; een beperkt aantal dagen.

Laat het zand van deze Ramadan niet door je handen wegglijden.

We vragen Allah (Subhana wa Ta'ala) om ons met Zijn Barmhartigheid deze Ramadan te doen bereiken. We vragen om vergeving van onze zonden en dat deze Ramadan voor ons allen een gezegende tijd zal zijn.

Allahumma ameen
Reply

al Amaanah
10-12-2006, 08:10 PM
...
Reply

Lina
10-13-2006, 08:49 PM
:sl:

Masha'Allah, goed artikel; duidelijk en inspirerend Insha'Allah
Reply

Aisha20
10-17-2006, 04:15 AM
**aaaaaaaaaaaaahhh** i dont understand nuffin oopssss :X
so... can any1 help me..

how can i say hi?
how r u?
what r u doing?
what's ur name?
how old r u?
Reply

Umm___
10-17-2006, 02:28 PM
format_quote Originally Posted by Aisha20
**aaaaaaaaaaaaahhh** i dont understand nuffin oopssss :X
so... can any1 help me..

how can i say hi?
how r u?
what r u doing?
what's ur name?
how old r u?
:sl: sister

here you go:

Hi===> Hallo/ Hoi
How r u====> Hoe gaat het met je?
What r u doin? =====> Wat ben je aan het doen?
Whats ur name?====> Hoe heet je?
How old r u?=====> Hoe oud ben je?

:thankyou: :w:
Reply

al Amaanah
10-17-2006, 05:30 PM
Right...like that sis :D
Reply

Aisha20
10-17-2006, 06:50 PM
aww!! thats sound really cool!! thanxssss tooo much!
Reply

al Amaanah
10-17-2006, 07:38 PM
LOOL..:D Arabic, Spanish, Italian sounds more beautiful!
Reply

Aisha20
10-17-2006, 07:40 PM
my first language is spanish... (thats why i am not good at english :X ) so... if u have some ques... here i am ;)
Reply

al Amaanah
10-17-2006, 07:42 PM
Mijn kennis: Waar zijn de vruchten?

Door Ibn al-Qayyim, vertaald door Umm Sayfuddien.

Bismillahi Rahmani Rahim.

Ik zag mezelf uitblinken in (religieuze) kennis en verkoos het boven al het andere. Kennis met argumenten en bewijs. Ik verkoos het zelfs boven het vrijwillig gebed. Ik keek ook naar degenen die extra gebeden en vasten verkozen boven het streven naar extra kennis en ik achtte hen gebrekkig vanwege hun gebrek aan begrip over fundamenten. Ik voelde me tevreden over mezelf.

Maar toen ging ik nadenken over mijn ziel en mijn toestand en vroeg mij af: waar is dit allemaal voor? Wat is het doel van al dit leren? Waar is de vrees voor Allah? Hoe zit het met paniek en verdriet over zonden? Waar is kennis goed voor als het niet leidt tot vrees en liefde voor Allah (Subhana wa Ta'ala)?

O mijn ziel, het zoeken naar kennis is geen excuus om kort te schieten in aanbidding, overgave en vroomheid. Heb je dan kennis over de besten onder de wijzen, de geleerde voorgangers en hun overminderende liefde voor aanbidding en goede daden? Was de geliefde Boodschapper (salla Allahu 'alayhi wa salaam) niet de grootste meester van allemaal en stond hij niet ook in het gebed totdat zijn voeten opgezwollen raakten? Was Abu Bakr (radya Allahu 'anhu) niet iemand die ernaar verlangde om te huilen, een vurige aanbidder? Graveerden de overvloedige tranen van 'Umar (radya Allahu 'anhu) niet een constant spoor op zijn gezicht? Hoe zit het met 'Uthman (radya Allahu 'anhu), die de hele Qur'an in één raka'ah reciteerde? Of 'Ali (radya Allahu 'anhu) die gedurende de nacht huilde waardoor zijn baard doorweekt raakte van de tranen, zeggende: "O wereld, misleid iemand anders."

Heb je dan geen kennis over de vroomheid en aanbidding van de grootste A-immah (meervoud van Imam) van de Oemmah: Abu Hanifa, Maalik, Ash-Shaafi'ie en Ah'med? Dit waren de grootste geleerden van de Oemmah, hoe kan je dan zeggen dat jouw kennis je afhoudt van aanbidding!

O mijn ziel, wees op je hoede voor zelfvoldoeningen en tevredenheid met de oppervlakkige kennis die verstoken is van daden.

Bron: Maandblad "Wij Moslims" jaargang 5, nr. 5.
Reply

al Amaanah
10-17-2006, 07:44 PM
format_quote Originally Posted by Aisha20
my first language is spanish... (thats why i am not good at english :X ) so... if u have some ques... here i am ;)
Nice...I wont forget you if I have questions. :D
Reply

Kittygyal
10-17-2006, 07:45 PM
assalamualikum warahmatullahi warahbarakathuhu

i wana know thins lingo for toady inshallah so what do i say?

Wailakumassalam warahmatullahi warabarakthuhu
Reply

Lina
10-19-2006, 09:23 PM
format_quote Originally Posted by Kittygyal
assalamualikum warahmatullahi warahbarakathuhu

i wana know thins lingo for toady inshallah so what do i say?

Wailakumassalam warahmatullahi warabarakthuhu
:sl:

Well, what do you want to know?
Reply

Aisha20
10-22-2006, 05:11 AM
format_quote Originally Posted by Lina
:sl:

Well, what do you want to know?
i think everything :X :D
Reply

al Amaanah
10-28-2006, 01:25 PM
:sl:

Dit is best lang maar de moeite waard.

:w:


Voor degene die niet bidden...


Deze brief is aan een dienaar die zich van Allah heeft afgewend. Ik zal proberen om zijn hart aan te trekken tot Allah, omdat ik van Allah houd, en ik houd ervan dat alle schepsels van Allah houden. Want als zij van Allah houden, zal Hij hen leiden, en wanneer Hij hen leidt, zal Hij hen bij de handen nemen en hen het Paradijs doen binnentreden.

O, jij die het gebed niet verricht...

Ik weet niet hoe ik je moet aanspreken. Het is moeilijk voor mij om van je te houden, terwijl jij een hekel hebt aan Allah. Nu zul je vast zeggen: "Waarom? Waarom zeg je dat ik een hekel heb aan Allah?! Ik houd van Allah!" Dan vraag ik je: Als je van Allah houdt, waarom weiger je dan om Zijn huis te betreden? Als je van Allah houdt, waarom gehoorzaam je Hem dan niet? Als je van Allah hield, zou je voor Hem staan om je gezicht voor Zijn Gezicht te plaatsen. Je zegt dat je van Allah houdt, en ik wil je graag geloven. Maar ik wil je 1 vraag stellen. Een duidelijke en directe vraag die een stellig antwoord vereist: "Waarom bid je niet?"

Antwoord mij, zodat ik van jou kan houden, zodat ik jou kan helpen. Ik wil niet dat je dit antwoord aan mij richt, maar dat je bij jezelf stil blijft staan en jezelf afvraagt: "Inderdaad, waarom bid ik niet? Deze mensen die het gebed verrichten en de moskeeën vullen, in welk opzicht zijn zij beter dan ik? Waarom bidden zij wel en ik niet?"

Kan het zijn dat je hooghartig bent? Dat je je voorhoofd niet op de grond wil leggen voor Allah? Dat je niet voor Allah wil staan en je handen op je borst wil plaatsen? Stel je je hooghartig op tegenover Allah? Nee! Nee! Ik zoek toevlucht voor je bij Allah hiertegen. Als dit het geval is, dan is het een groot probleem! Wees nederig, je bent immers een dienaar van Allah.

En zeg niet: "Ik ben geen dienaar, ik ben een vrij mens!" Nee, jij bent de dienaar van Allah, en jij - mijn zuster die het gebed niet verricht - bent de dienares van Allah. Denk niet dat het gebed alleen voor de mannen verplicht is. Het gebed is verplicht voor de mannen én de vrouwen. Het gebed is verplicht voor elk schepsel dat zuurstof in en uitademt, voor ieder schepsel dat een ziel in zich heeft.

O jij die het gebed niet verricht! Lees deze woorden van mij en word niet boos, want ik zal mijn best doen om je niet boos te maken in deze brief. Integendeel, ik wil graag dat je van mij houdt en dat ik van jou houd, opdat we samen het Paradijs kunnen bereiken. Of wil je het Paradijs niet betreden? Jawel toch?

Weet je dat er vele mensen zijn die wensen dat zij zouden bidden? Maar zij zijn ongelovig. De ongelovigen benijden jou - o Moslim - omwille van het gebed, terwijl jij niet bidt!

Hoezeer wensen degenen die ongelovig zijn dat zij Moslims waren

[ Soerah al-Hidjr 15:2 ].


Vele mensen zijn tot de Islaam gekomen door middel van het gebed, toen zij de Moslims zagen bidden! Lees wat deze Franse filosoof, genaamd Renan, zegt:

"Ik ben geen enkele keer een moskee binnengaan, zonder dat een vurig gevoel mij overstelpte, of anders uitgedrukt: zonder dat ik overmand werd door een enorme spijt dat ik geen Moslim ben."

Een ongelovige die spijt heeft dat hij geen Moslim is, wanneer hij de Moslims ziet bidden! Terwijl jij een Moslim bent, en weigert de moskee binnen te gaan, weigert om te bidden. De vraag staat nog steeds. Antwoord mij: Waarom? Waarom bid je niet?

Geef me antwoord. Bij Allah, ik zal naar je luisteren, en proberen je te helpen. Maar antwoord me: Waarom bid jij niet?

Zal ik je over een andere ongelovige vertellen die wenst dat hij zou bidden? Zijn naam is Thomas Arnold. Wat zegt hij?

"Niemand die zich voor de eerste keer onder de Moslims mengt, is in staat om niet overweldigd en geraakt te worden door de manifestatie van hun geloofsleer. Want waar je je ook begeeft, of het nu op straat is of op het station, is datgene wat je oog het meeste ziet, een man op wie geen vleugje hoogmoed of liefde voor aandacht te bekennen is, die zijn werk laat - wat voor werk het ook moge zijn - en in alle kalmte en nederigheid vertrekt om het gebed te verrichten op zijn voorgeschreven tijdstip."

Het is voor hem iets zeer speciaals dat iemand bidt. Waarom wil jij niet gerespecteerd worden in de ogen van de mensen, wanneer zij jou zien bidden, staand voor de Heer der Werelden? Lees wat de volgende bekende Joodse man zegt, genaamd Zaki Aribi, die als geheim agent voor de Joden werkte in Egypte:

"Er was een vraag die zich altijd aandrong in mijn ziel en zichzelf telkens opnieuw stelde in mijn hoofd: Waarom omarm ik de Islaam niet? Deze stem verhief zich in mijn innerlijk en schudde mij in mijn binnenste wanneer ik een nederige man zag die het land bewerkte, die voor Allah zou staan en zijn gebed dan verrichtte in zijn kleine gebedsplaats aan de oever van een kanaal, waarop ik wenste dat ik een gebed zoals de zijne kon verrichten en een intiem gesprek (met Allah) zoals de zijne kon voeren. Daarna leidde Allah mij tot de Islaam, maar nadat ik 65 jaar het gebed had moeten missen..."

Hij werd Moslim op 65-jarige leeftijd, als gevolg van zijn liefde om te bidden! Waarom vertel ik jou dit? Omdat ik bang ben dat de Joden en Christenen wensen dat zij zouden bidden, en jij - als Moslim - niet bidt, waardoor Allah de Islaam van jou wegneemt en jou verandert in een Jood of Christen. Ik maak me zorgen om jou! Ik ben verdrietig over jou! Red jezelf! Red jezelf en ga tegenover jouw Heer staan. Verricht het gebed!

Misschien zal je zeggen: "Ik heb geen tijd! Ik wil graag bidden, maar ik heb het te druk."

In dat geval zeg ik tegen jou: Allah - de Majesteitelijke - heeft ons bericht dat het geld moet dienen en de religie gediend moet worden. De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

"Allah heeft gezegd: Voorwaar, Wij hebben de bezittingen neergezonden, opdat het gebed wordt onderhouden en de zakaah wordt gegeven."(1)

Weet je nu waarom Allah je geld heeft geschonken? Je zegt: "Omdat Hij van mij houdt!" Goed, mijn broeder en zuster, als dat het geval is, waarom heb je dan een hekel aan Hem? Dan zeg je: "Maar ik zei toch dat ik geen hekel aan Hem heb!" Goed, je hebt geen hekel aan Hem, maar de vraag staat nog steeds: Waarom bid je niet?

"Ik heb geen tijd!" Hoe bedoel je, geen tijd? Ben je bang dat als je gaat bidden, je minder geld verdient? Nee! Degene die door dit wereldse leven bezig wordt gehouden van de verplichtingen tegenover Allah, komt in aanmerking voor de Woorden van Allah:

Neen, jullie geven de voorkeur aan het wereldse leven * Maar het Hiernamaals is beter en blijvender

[ Soerah al-A'laa 87:16-17 ].


En ik herinner jou aan de Woorden van Allah:

Voorwaar, zij houden van het vergankelijke en laten een zware Dag achter zich

[ Soerah al-Insaan 76:27 ].


En ik stel je gerust met de Woorden van Allah, overgeleverd door de Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem:

"O zoon van Aadam, wijd je toe aan Mijn aanbidding; dan zal Ik je borst vullen met rijkdom en je armoede wegnemen. En als je dat niet doet; dan zal Ik je handen vullen met bezigheden en je armoede niet wegnemen."(2)

Degene Die jou voorziet is Allah. Degene Die jou rijkdom geeft, is Allah. En Degene Die jouw rijkdom wegneemt, is Allah. Het is vreemd dat wanneer degenen die niet bidden en vervallen zijn in het wereldse leven geadviseerd worden en eraan herinnerd worden dat de voorzieningen van Allah komen, je een zeer vreemd antwoord krijgt. Dit bekende gezegde dat wijdverspreid is onder de mensen, de jongere is ermee opgegroeid en de oudere is ermee oud geworden. Het is geen Qor-aanvers, noch is het een profetische overlevering: "Werken is ook aanbidding!"

Wat voor werk? En wat voor aanbidding?! Het werk dat jou weghoudt van jouw verplichtingen tegenover Allah, is een aanbidding van de duivel! De Boodschapper van Allah - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

"Ellendig is de dienaar van de dirham en de dinar."(3)

O jij die niet eens enkele minuten wil missen! Ben je bang dat je 50 cent verliest? Ben je bang dat je 50 euro verliest? Dat je 1000 euro verliest? Wanneer je je werk niet wil verlaten, om even het gebed te verrichten... word je een dienaar van het geld! Dan zul je ellendig zijn, zoals de Profeet - vrede en gebeden over hem - gezegd heeft:

"Ellendig is de dienaar van de dirham en de dinar."

Zeg jij tegen me: "Ik heb geen tijd"? Als er iemand was die het gebed zou mogen laten, dan was het wel de moedjaahid(4), degene die djihaad voert op de weg van Allah. Degene die zich op het slagveld bevindt, terwijl de zwaarden van de vijanden hem bestormen. Maar toch is deze persoon verplicht om het gebed te verrichten: de eerste groep gaat bidden, terwijl de andere groep hen bewaakt en andersom. Als er dus iemand zou zijn die geen tijd heeft en het gebed zou mogen verlaten, dan was het wel de moedjaahid. Of de zieke. Toch is ook hij verplicht om het gebed te verrichten. Als hij niet kan staan, mag hij het zittend verrichten, en als hij niet kan zitten, mag hij liggen. Of degene die zich in een angstige situatie bevindt. Maar nee, voor hem is salaat al-khawf (het gebed van de angst) voorgeschreven. Het is dus absoluut niet voor te stellen dat een Moslim niet bidt! Behalve de menstruerende vrouw en de vrouw die postnatale bloedingen heeft. Tot welke van deze twee behoor jij?!

Jij bent toch een Moslim? "Natuurlijk ben ik een Moslim!" zeg je dan. Ok, waarom bid je dan niet?

Een ander zal zeggen: "Ik wil graag bidden, en het is niet dat ik geen tijd heb, maar het gebed is te zwaar voor mij. Telkens wanneer ik wil gaan bidden, voel ik alsof ik door iets word tegengehouden."

Dan zeg ik: het antwoord hierop is heel simpel. Deze kwaal waaraan jij leidt is geen kanker, noch is het een nierontsteking. Het is geen dodelijke ziekte, maar het is heel simpel. Al is het gevaar ervan groter dan nierontsteking en kanker. Want het laten van het gebed, leidt tot het de Hel - en wij zoeken onze toevlucht bij Allah!

Je zegt dat het gebed te zwaar voor je is. Het wordt lichter voor je, wanneer je weet wiens dienaar jij bent. Je zegt: "Zeg je nu weer dat ik een dienaar ben? Ik ben geen dienaar, ik ben een vrij mens!" Nee, jij bent geen vrij mens. Jij bent een dienaar, en een kind van een dienaar! Dienaar van wie? Van Allah, en niemand anders. En je zult nooit vrij zijn, behalve wanneer je begint te bidden! Je zult vrij zijn, van alles en iedereen buiten Allah. Je zult een dienaar zijn van wie? Van Allah alleen.

Maar zolang jij bang bent voor de directeur, ben jij een dienaar van de directeur. Ben je bang over het geld, dan ben jij een dienaar van het geld. Al datgene waarvoor en waarover jij bang bent, word jij een dienaar van. Maar de dag dat jij gaat bidden en je overgeeft tot Allah, zul je de dienaar van Allah alleen zijn en zul je vrij zijn van al het andere!

Zal ik jou vertellen waarom het gebed zwaar voor je is? Het gebed is in feite niet zwaar, het is juist heel gemakkelijk. Maar aangezien jij zolang bevriend was met de duivel en zijn voetstappen volgde, heeft hij jou bediend, jou tevreden gesteld, jou sterk gemaakt en de zonden gemakkelijk voor je gemaakt. Maar zodra jij hem wil verlaten en het pad van Allah wil volgen, zal hij jou tegenhouden en je niet laten gaan. Allah zegt:

Als de gelijkenis van de Shaytaan (Duivel), wanneer hij tegen de mens zegt: "Wees ongelovig." En wanneer hij (de mens) dan ongelovig is, zegt hij (Shaytaan): "Ik neem afstand van jou, ik ben bang voor de Heer der Werelden!"

[ Soerah al-Hashr 59:16 ]


Neem afstand van hem, voordat hij afstand neemt van jou! Verlaat hem, voordat hij jou ruïneert! Vlucht van hem, voordat hij jou naar het ongeloof leidt! Je zegt dat het gebed zwaar voor je is, en dat telkens wanneer je het gebed wil verrichten, het lijkt alsof iemand je tegenhoudt? Strijd tegen jezelf. Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je ging slapen, maar geen slaap kreeg. Wat heb je toen gedaan? Je stopte watjes in je oren, bedekte je ogen, deed de deur op slot, en stilde je broertjes. Het was een strijd omwille van de slaap. Ik wil dat je tegen jezelf strijdt omwille van het gebed.

Treed het gebed binnen, zoek toenadering tot Allah, en zeg tegen Hem: "Mijn Heer, Meester en Schepper! Uw dienaren buiten mij zijn er velen, en ik heb niemand dan U. Mijn Heer, ik wil U gehoorzamen, maar ben niet in staat. Ik houd van U, maar ik ben zwak. Mijn ziel verleidt me, de duivel grist mij weg, de begeerte misleidt me en het wereldse leven houdt mij van U weg. Neem dus mijn hand en help me tegen alle zaken die mij van U afleiden."

Kniel je neer en huil. Deze tranen die wij verspillen aan de meest nutteloze dingen, zijn zeer kostbaar bij Allah. Ga de moskee binnen en geef je over aan Allah. Hij is de Meest Barmhartige. Hij zegt:


"Wie een handbreedte dichter tot Mij komt; Ik kom een armlengte dichter tot hem."(5)

Neem de eerste stap, en Hij zal jouw hand nemen en jou steunen.

Weer een ander zal zeggen: "Dat is het probleem niet. Degene die zegt dat hij geen tijd heeft, liegt. Het gebed duurt maar een paar minuten! En degene die zegt dat het gebed te zwaar is, dat is helemaal niet waar. Wij verrichten zaken die vele malen zwaarder zijn!" Wat is dan het probleem? "Elke keer als ik ga bidden, gebeurt er iets slechts! Op een dag ging ik in de moskee bidden en deed een dutje. Toen ik wakker werd, was mijn portemonnee gestolen! En een andere keer kwam ik van de moskee af en werd aangereden door een auto, waardoor ik mijn been brak! Etc., etc."

Ik zeg: al deze zaken gebeuren, omdat Allah van jou houdt en jou wil leiden. Hij treft jou met deze rampen, zodat je Hem aanroept en zegt: "Yaa Rabb (O Heer)!" Wanneer je alleen maar voorspoed kent, zul je nooit zeggen: "Yaa Rabb!" Allah beproeft jou dus, opdat jij Hem aanroept. De Profeet Mohammad - vrede en gebeden over hem - zegt:

"Degene die Allah niet vraagt, Hij wordt boos op hem."(6)

Deze zaken zijn om jou te beproeven. Want Allah zegt:

Denken de mensen dat zij met rust gelaten worden, wanneer zij zeggen: "Wij geloven," en dat zij niet beproefd worden?

[ Soerah ar-Roem 30:2 ]


Wees dus geduldig tijdens de beproevingen en zeg: "Alle lof is aan U, o Heer." Wanneer je dat doet, zal Allah van je houden, je beschermen tegen elk onheil en jou overstelpen met Zijn gunsten.

Dan hebben we nog een andere persoon, wanneer je hem vraagt: "Waarom bid je niet?" zegt hij: "Het gaat niet om het bidden of niet bidden. Het belangrijkste is het hart. Zolang het hart goed is, is alles in orde. Bidden is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat ik niemand kwaad doe. Ik dank mijn Heer en houd ook veel van Hem. Het laten van het gebed is niet zo'n probleem!"

Dan zeg ik: Degene Die op de hoogte is van wat in de harten zit, is Allah. Het kan zijn dat jij een goed hart hebt, maar dat weet ik niet. Datgene wat bevestigt dat jij een goed hart hebt, is dat je het gebed verricht. Maar degene die niet bidt... De Profeet - vrede en gebeden over hem - heeft over hem gesproken. Wie spreekt er dus de waarheid, jij of de Profeet? Hij - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

"Voorwaar, tussen een persoon en tussen ongeloof en afgoderij is het laten van het gebed."(7)

Het is onmogelijk dat iemand zich op ongeloof bevindt en een zuiver hart heeft. Als jij tegen mij zegt dat jij een goed hart hebt, niemand kwaad doet en van Allah houdt: waarom bid je dan niet?

"Morgen ga ik beginnen!" Dat is weer een ander excuus dat gebruikt wordt. Wanneer je iemand aanspoort om te bidden, zegt hij: "Aanstaande vrijdag ga ik beginnen! De eerste dag van Ramadaan ga ik beginnen!" En wat als je voor vrijdag sterft? Dan zegt hij: "Dan sterf ik met een goede intentie. Allah weet dat ik de intentie had om te bidden."

Ik zeg: een goede intentie zet een slechte daad niet recht, terwijl een slechte intentie een goede daad wel verderft. Bijvoorbeeld: iemand staart naar een onbedekte vrouw, en zegt: "Ik bewonder de schoonheid van de schepping van Allah!" Is dit toegestaan? Nee, dit is niet toegestaan, en deze persoon wordt beschouwd als een ontuchtpleger! Zeg dus niet dat je de intentie hebt, want dit is geen intentie, maar ijdele hoop. De intentie dient opgevolgd te worden door de daden.

Wanneer je een ander vraagt om te bidden, antwoordt hij: "Ik verricht vele grote zonden. Wanneer ik deze zonden laat, zal ik beginnen met bidden."

Tegen hem zeg ik: begin met bidden, en Allah zal jou helpen deze zonden te laten. Als je denkt dat je uit jezelf in staat bent om berouw te tonen voor deze zonden, heb je het mis. Jij zult nooit in staat zijn om berouw te tonen, totdat Allah jou bij de handen neemt om berouw te tonen!

Let hier dus goed op! Je zegt: "Ik doe vele slechte zaken!" Toon berouw hiervoor, en begin met bidden. "Ik ben niet in staat om berouw te tonen!" Begin met bidden, en Allah zal je helpen om berouw te tonen.

Voorwaar, het gebed weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke

[ Soerah al-‘Ankaboet 29:45 ].


Een ander zal zeggen: "Waarom pak je ons zo hard aan? Rustig aan! Allah is Vergevend en Genadevol. Zijn Barmhartigheid is uitgestrekt. Heb geduld met ons!"

Ik ben bang dat ik geduld met je heb, maar dat de dood geen geduld met je zal hebben. Ik ben bang dat je in deze situatie sterft, en dat zal een ramp zijn! Je zult sterven terwijl je je op het ongeloof bevindt. Inderdaad, onze Heer is Vergevend en Genadevol. Maar luister naar wat één van onze Vrome Voorgangers gezegd heeft:

"Het hopen op de barmhartigheid van iemand, terwijl je hem niet gehoorzaamt, is krankzinnigheid."

Je hoopt op de Barmhartigheid van Allah, terwijl je Hem niet gehoorzaamt. Gehoorzaam Zijn geboden, volg Zijn rechte pad, en zeg daarna: "Ik hoop op de Barmhartigheid van Allah!" Dan ben je in staat om te hopen op Zijn Barmhartigheid.

Ik denk dat wij zowat alle excuses hebben gehad die iemand kan gebruiken om het gebed te laten. Het laatste wat ik kan verzinnen, is dat iemand zegt: "Ik bid, maar heb het gevoel dat mijn gebed niet aanvaard wordt!"

Ik zeg: integendeel, Allah zegt juist:

"Ik ben (voor Mijn dienaar) zoals hij denkt dat Ik ben. Laat Mijn dienaar dus denken wat hij wil."(8)

Het enige wat je moet doen is de eerste stap zetten en bidden, en Allah zal je bij de handen nemen. Begin met bidden, en Allah zal je succes schenken. Begin met bidden, en Allah zal je steunen. Begin met bidden, en Allah zal je de overwinning geven tegen jezelf. Begin met bidden, en Allah zal je daden aanvaarden. Heb het goede vermoeden over Allah, en Allah zal tevreden met jou zijn. Ik vraag Allah om tevreden te zijn met mij en jullie...

Geselecteerd en vertaald door: Aboe ‘Abdir-Rahmaan Harkaatie--------------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Moesnad Ahmad.

(2) Overgeleverd door Ahmad, at-Tirmidhie, al-Haakim, Ibn Hibbaan en Ibn Abie Shaybah.

(3) Overgeleverd door al-Boekhaarie.

(4) De moedjaahid is degene die djihaad voert, en hiermee bedoel ik de werkelijke djihaad onder een Islamitische leider en een Islamitische vlag, en niet de loze beweringen die vandaag de dag door onbetekenende individuen gedaan worden!

(5) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

(6) Overgeleverd door Ahmad, at-Tirmidhie, al-Bazzaar en al-Haakim.

(7) Overgeleverd door Moeslim.

(8) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.
Reply

Lina
11-07-2006, 10:45 PM
:sl:

On a serious note:

J.A.N Zuinigman
Spaarpotlaan 66
1234 pagepapier

Belastingdienst
Kantoor Eindhoven
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

2 November 2005

Betreft: Opzegging abonnement

Geachte Heer/Mevrouw,

Hierbij wil ik u laten weten dat ik mijn abonnement op uw “Belastingdienst” op wil zeggen. Na een jarenlang lidmaatschap is mij gebleken dat de voordelen duidelijk niet opwegen tegen de nadelen.

De kosten van het lidmaatschap zijn doorgaans erg onvoorspelbaar en eerlijk gezegd heb ik het meestal ook te druk om de door u gestuurde lectuur, die veelal niet echt duidelijk is en bijzonder veel tijd en energie van de abonnee vergt, te lezen.

Mede hierdoor lijkt een continuatie van een dergelijk abonnement in deze toch al dure tijden voor mij eigenlijk ook niet langer zinnig.

Hierbij verzoek ik u dan ook vriendelijk
mijn gegevens per direct uit uw bestanden te verwijderen en mij niet langer te vervelen met uw duidelijk herkenbare enveloppen. Eventueel toch nog toegestuurde facturen voor de periode na 01-01-2006 zullen dan ook niet meer worden voldaan.

Mijn abonneenummer (door u ook wel sofi-nummer genoemd): 123.45.678

Met vriendelijke groet,

J.A.N. Zuinig
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 05:01 PM
Ahahaha leuke die

:w:
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 05:18 PM
Salaamu 3alaikum zusjes,

Dank Je erg Wel

Groetjes: fatima!
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 05:20 PM
Aww je bent een Nederlandse? :D

Masha Allah dacht dat je uit UK kwam of zo..:rollseyes

:w:
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 05:25 PM
format_quote Originally Posted by Bintu M
Assalaamu 'alaykum,

Hier ook een zuster die de Nederlandse taal beheerst..:D
Subhana Allah, wist niet dat er hier Nederlanders waren..:) Masha Allah. & Jazaakum Allahu gairan voor die artikelen! :rose:

Wassalaamu 'alaykum
Ik ook Masha'allah daar zijn genoeg zusjes & broer om te speken op Nederlands... Zoo goed Alhamdulillah :D Ik heb nederlands klein beetje vergeten omdat ik woon in Uk nu!... :(

:w:
Reply

Lina
11-09-2006, 05:30 PM
format_quote Originally Posted by Bintu M
Ahahaha leuke die

:w:
:sl:

Haha, ja ik lag dubbel na 't lezen ervan

''Hierbij verzoek ik u dan ook vriendelijk
mijn gegevens per direct uit uw bestanden te verwijderen en mij niet langer te vervelen met uw duidelijk herkenbare enveloppen.''


HAHA!
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 05:31 PM
Hehe subhana Allah..vele zusters gaan daar wonen :D Masha Allah!

:w:
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 05:31 PM
format_quote Originally Posted by Lina
:sl:

Haha, ja ik lag dubbel na 't lezen ervan

''Hierbij verzoek ik u dan ook vriendelijk
mijn gegevens per direct uit uw bestanden te verwijderen en mij niet langer te vervelen met uw duidelijk herkenbare enveloppen.''


HAHA!

Ahahahaha ja!! :D
Reply

Lina
11-09-2006, 05:32 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
Ik ook Masha'allah daar zijn genoeg zusjes & broer om te speken op Nederlands... Zoo goed Alhamdulillah :D Ik heb nederlands klein beetje vergeten omdat ik woon in Uk nu!... :(

:w:

:sl:

Oh wat leuk! nog een Nederlandse!

Geeft niet, je beheerst de taal nog goed. :love:

Hoe is 't leven in de UK?
Reply

Lina
11-09-2006, 05:34 PM
format_quote Originally Posted by Bintu M
Ahahahaha ja!! :D

Vraag me af of 't ook echt naar de Belastingdienst is verstuurd?

Je bent ook een Marokkaanse zag ik, waar vandaan (Als 'k mag vragen?)
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 05:35 PM
het is goed... Maar niet meer lueker dan Nederlands!
Maar het is goed op ISlam & school :D
Reply

Lina
11-09-2006, 05:39 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
het is goed... Maar niet meer lueker dan Nederlands!
Maar het is goed op ISlam & school :D
Ach, wat heb je aan 't Nederlands?

Engels is universeel en dat accent!

*Heb 't nog niet onder de knie*
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 07:38 PM
format_quote Originally Posted by Lina
Vraag me af of 't ook echt naar de Belastingdienst is verstuurd?

Je bent ook een Marokkaanse zag ik, waar vandaan (Als 'k mag vragen?)
Tuurlijk..:D Wonend in Alhoceima, jij?
Reply

Kittygyal
11-09-2006, 08:06 PM
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

oh subhanallah! lol this lingo what what says lol :D :p

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 08:11 PM
format_quote Originally Posted by Lina
Ach, wat heb je aan 't Nederlands?

Engels is universeel en dat accent!

*Heb 't nog niet onder de knie*
Idd! Ik hou van dat accentje :D
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 08:13 PM
format_quote Originally Posted by Kittygyal
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

oh subhanallah! lol this lingo what what says lol :D :p

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Lol :D She asked me which city im from in Morocco. And I answered..;)
Reply

Kittygyal
11-09-2006, 08:14 PM
format_quote Originally Posted by Bintu M
Lol :D She asked me where im from in Morocco. And I answered..;)
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

oh okay, this lingo is complicating reading it reminds me of Japenese lol :p but everything hard at first ;)

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 08:19 PM
:lol:
Reply

Kittygyal
11-09-2006, 08:20 PM
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

Ukthi is this your mother lingo:?

is this a slang lingo:?

is there a dictionary for this:? :X

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 08:35 PM
Nope its a real language lol, and there is a dictionary for it too :D

:w:
Reply

Kittygyal
11-09-2006, 08:39 PM
format_quote Originally Posted by Bintu M
Nope its a real language lol, and there is a dictionary for it too :D

:w:
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

is that your mother language:?

how do you say !i love me mam":?

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 08:41 PM
LOL yeah there is a dictionary 4 it and also they do the GCSE Dutch or
A-levels Dutch of this lingo in some UK schools as an xtra language...
Just 2 show its an official lingo of UK & pple r interested 2 study it too :D
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 08:44 PM
format_quote Originally Posted by Kittygyal
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

is that your mother language:?

how do you say !i love me mam":?

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
''i love my mam''--> ''ik hou van me moeder''

Anytin' else?
Reply

Kittygyal
11-09-2006, 08:44 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
LOL yeah there is a dictionary 4 it and also they do the GCSE Dutch or
A-levels Dutch of this lingo in some UK schools as an xtra language...
Just 2 show its an official lingo of UK & pple r interested 2 study it too :D
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

never heard they do "Dutch" in UK i didn't know that mashallah kewl :)

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Reply

Kittygyal
11-09-2006, 08:45 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
''i love my mam''--> ''ik hou van me moeder''

Anytin' else?
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

oh shukran Ukthi

how do you say "my name is Jodie":?

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 08:48 PM
I will make Du3as 4 u sis insha'allah...& 4 all ma other sisters! :)

Yeah im doin dutch hopefully & i only go to a Islamic Private School In leicester!
If they dont do the subject u can request 4 Exam only~
only good if ur a native Nederlands Speaker!
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 08:49 PM
3afwan!

''my name is Jodie''--> ''Mij naam is Jodie/ ik heet Jodie''
Reply

Kittygyal
11-09-2006, 08:50 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
I will make Du3as 4 u sis insha'allah...& 4 all ma other sisters! :)

Yeah im doin dutch hopefully & i only go to a Islamic Private School In leicester!
If they dont do the subject u can request 4 Exam only~
only good if ur a native Nederlands Speaker!
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

lol wish i can go back to them "old days" :X but me is old now VERY old to go back to school me work so humm :uhwhat

anywho your from Leicester you know what i know this is of-topic but i LOVED LEICESTER'S RAMDHAN RADIO ME MISS IT NOW :( all them little kids :(

anywho me not a netherlands lol me an American/Irish speaker

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Reply

Kittygyal
11-09-2006, 08:51 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
3afwan!

''my name is Jodie''--> ''Mij naam is Jodie/ ik heet Jodie''
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

oh thats sounds like Guji/Bangali lol coolio shukran :)

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Reply

Lina
11-09-2006, 08:56 PM
format_quote Originally Posted by Bintu M
Tuurlijk..:D Wonend in Alhoceima, jij?
Mien takath?

Waga nesh zie hoceima!

Toemathien zigenta!

Subhan'Allah.

Jallah we openen een berberse thread!

:love:
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 08:57 PM
Salaamu 3alaikum Wr Wb,

format_quote Originally Posted by Kittygyal
Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

lol wish i can go back to them "old days" :X but me is old now VERY old to go back to school me work so humm :uhwhat

Neva mind sis... Its alright!

anywho your from Leicester you know what i know this is of-topic but i LOVED LEICESTER'S RAMDHAN RADIO ME MISS IT NOW :( all them little kids :(

oOH Cool u listened too, i've heard of 'um :D im missing 'um 2!

anywho me not a netherlands lol me an American/Irish speaker

I know ur not nederlands Sister..
Read dat ur American somewhere~dunno where! :)

do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

Insha'allah!walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Wa3alaium salam sister:)
Fi amani ALlah
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 08:59 PM
format_quote Originally Posted by Lina
Mien takath?

Waga nesh zie hoceima!

Toemathien zigenta!

Subhannalllah ukhti aish al-alluga hadhi??

Subhan'Allah.

Jallah we openen een berberse thread!

:love:

wauw wat language is dat top bit??
Reply

Kittygyal
11-09-2006, 09:02 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
Salaamu 3alaikum Wr Wb,Wa3alaium salam sister:)
Fi amani ALlah

Assalmualikum warhmathullahi warbarakathuhu

Na'm me American all ze way :wub:

&& me listen to Lecisture radio it was fab miss thy little kids but then again happens :uhwhat


do me a favour remember me in your Du3'ahs inshallah

walikumassalm warhmathullahi warbarakathuhu
Reply

Lina
11-09-2006, 09:06 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
Subhannalllah ukhti aish al-alluga hadhi??

Tamazight!

oua ntia? kallam 3arbia?

Subhan'Allah.
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 09:08 PM
format_quote Originally Posted by Lina
Mien takath?

Waga nesh zie hoceima!

Toemathien zigenta!

Subhan'Allah.

Jallah we openen een berberse thread!

:love:

Ahahahahahahahhaahahah heb me doodlachen om deze berberse woordjes op een Engelse forum. :D

Zid open een berberse thread dan :D:D

:love:
Reply

Lina
11-09-2006, 09:14 PM
format_quote Originally Posted by Bintu M
Ahahahahahahahhaahahah heb me doodlachen om deze berberse woordjes op een Engelse forum. :D

Zid open een berberse thread dan :D:D

:love:

Gedaan eh chiloh!
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 09:15 PM
format_quote Originally Posted by Bintu M
Ahahahahahahahhaahahah heb me doodlachen om deze berberse woordjes op een Engelse forum. :D

Zid open een berberse thread dan :D:D

:love:
Ik ook... LOL Jullie meisjes zijn grapping en ook lieve zusjes :)
Reply

Lina
11-09-2006, 09:19 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
Ik ook... LOL Jullie meisjes zijn grapping en ook lieve zusjes :)
Berbers?
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 09:32 PM
is dat de marokaanse taal? Ja toch... :?

Zall ik jullie mij andere taal asharaaf leren??
IK Ben zeker dat je hebt net of deze taal nooit gehoort :)
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 09:32 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
Ik ook... LOL Jullie meisjes zijn grapping en ook lieve zusjes :)
Ben je Berbers dan? :lol:
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 09:34 PM
wie heb je dat vraag aan ik of Lina....

Ik ben niet berbers... :? Ooh sorry!...
Reply

al Amaanah
11-09-2006, 09:40 PM
Oh..ik moest lachen om onze geweldige taal, niet om die zuster omdat ze ons niet verstond :lol:

:w:
Reply

*love4isl@m*
11-09-2006, 09:44 PM
jaa ik weet... Maar Spreek jij berberz? welke taal is berbers~morakaanse :?
Reply

al Amaanah
11-10-2006, 02:24 PM
Ja..is een dialect in Marokko

:w:
Reply

*love4isl@m*
11-10-2006, 07:02 PM
ook cool ik dacht zo! :D...
Reply

al Amaanah
11-10-2006, 07:29 PM
;)!
Reply

Lina
11-29-2006, 06:24 PM
:sl:

Qurbani Actie 2006

Deel in vreugde van Eid ul Adha Insha'Allah.

http://www.islamic-relief.nl/content...en/qurbani.asp
Reply

al Amaanah
12-04-2006, 08:57 PM
Moge velen hiervan leren..


Een hadith die ons allen aan het denken moet zetten zijn we wel goed bezig? Volgen we de Islaam wel met een oprechte hart voor Allah?

Deze hadith laat zien, waar de mens het gevoeligst is, om mee op te scheppen en met iets te koop te lopen, namelijk, moed, kennis en vrijgevigheid. De Profeet salaa Allahu 'alayhi wassalam beschreef de vernedering die zulke mensen op de Dag der Opstanding zullen ondergaan, ten aanzien van de hele mensheid, wanneer zij de hoge rang waarop ze gehoopt hadden niet zullen krijgen en het grote verlies dat zij zullen lijden als hen de beloning geweigerd wordt die Allah voor zulke daden had klaargemaakt.

Aboe Hoerairah zei:

"Ik hoorde de Profeet salaa Allahu 'alayhi wassalam zeggen: 'De eerste persoon die op de Dag der Opstanding ondervraagd zal worden, zal een man zijn die als martelaar gestorven was. Hij zal naar voren gebracht worden en Allah zal hem herinneren aan de zegeningen die hij ontvangen had en hij zal ze erkennen. Dan zal aan hem gevraagd worden: "Wat deed je ermee?" Hij zal zeggen: "Ik vocht ter wille van U totdat ik als martelaar stierf." Allah zal zeggen: "Je liegt. Je vocht alleen maar zodat de mensen zouden zeggen: "Hij is moedig," en dat zeiden ze ook." Dan zal Hij bevel geven dat hij op zijn gezicht weggesleept moet worden en in het Vuur gegooid moet worden. Dan zal er een man zijn, die veel gestudeerd had, anderen onderwezen had en de Qoeraan voordroeg. Hij zal naar voren gebracht worden en Allah zal hem herinneren aan de zegeningen die hij ontvangen had en hij zal ze erkennen. Dan zal aan hem gevraagd worden: "Wat deed je ermee?" Hij zal zeggen: "Ik studeerde veel, onderwees andere en droeg de Qoeraan ter wille van U." Allah zal zeggen: "Je liegt. Je studeerde opdat de mensen zouden zeggen: "Hij is een geleerde." en je droeg de Qoeraan voor zodat ze zouden zeggen: "Hij is een qari' en dat zeiden ze ook." Dan zal Hij bevel geven dat hij op zijn gezicht weggesleept moet worden en in het Vuur gegooid moet worden. Dan zal er een man zijn, aan wie Allah alle soorten rijkdom in overvloed gegeven had. Hij zal naar voren gebracht worden en Allah zal hem herinneren aan de zegeningen die hij ontvangen had en hij zal ze erkennen. Dan zal aan hem gevraagd worden: "Wat deed je ermee?'' Hij zal zeggen: "Ik heb nooit een andere manier van geld uitgeven gekend, dan het ter wille van U uit te geven." Allah zal zeggen. "Je liegt. Je deed het zodat de mensen zouden zeggen: "Hij is vrijgevig," en ze zeiden het ook." Dan zal Hij bevelen dat hij op zijn gezicht weggesleept moet worden en in het Vuur gegooid moet worden." (Moeslim)


Moge Allah ons allen weerhouden van de shaytaan en ons leiden naar het rechte pad. En onze hoogmoed en trots ontnemen en onze harten vullen met bescheidenheid.


"Degene die te koop loopt met iets, zal door Allah ontmaskerd worden (op de Dag des Oordeels) en Allah zal het ware gezicht van degene die huichelt aan het daglicht stellen.'' (Al Bukhari, Moeslim)
Reply

Riya90
12-05-2006, 03:08 PM
subhanallah
bedankt zuster bintu m, moge Allah(swt) u belonen! :D :D
Reply

al Amaanah
12-05-2006, 03:47 PM
ameen en geen dank zuster!
Reply

*love4isl@m*
12-05-2006, 07:50 PM
:sl:

Dank je zus, :) :)
Het is een zeer goede hadeeth & een post Masha'allah!
Dank u voor het delen!

:w:
Reply

Lina
12-05-2006, 08:11 PM
format_quote Originally Posted by Bintu M


Moge Allah ons allen weerhouden van de shaytaan en ons leiden naar het rechte pad. En onze hoogmoed en trots ontnemen en onze harten vullen met bescheidenheid.
:sl:

Ameen.
Reply

Riya90
12-13-2006, 09:37 PM
Lees deze mooie verhaal mashallah :cry:

Het was weer vakantie... geen school, geen huiswerk … NIKS… nu kon ik
uitgaan tot 's avonds laat en niemand die wat kan zeggen… ik was zo blij …
ik sta op neem een douche en doe mijn stoere kleren aan… ik moet er
natuurlijk flitsend uitzien voor de dames…. Ik deed mijn haar in model en
een lekkere geur…. En klaar was ik voor de VRIJHEID!! Ik pakte de sleutels
van mijn vaders auto… ik keek in de woonkamer mijn zusje van 14 en mijn
moeder verrichten het maghreb gebed…. Ik schudde mijn hoofd en deed de deur
achter me dicht…. Ik stapte in de auto en ging mijn vriend ophalen…ik stond
voor zijn deur en belde hem op zodat hij wist dat ik klaar stond…. Hij kwam
als een bliksem naar beneden… En gaf elkaar de hand… "op naar de meiden"
schreeuwde mijn vriend… ik deed de muziek op zijn hardst en het raam deed ik
helemaal open, iedereen mocht meegenieten natuurlijk…. Elk meisje die we
zagen gaven we een fluitje… ja wie zou dat niet doen in strakke broeken,
topjes en rokjes…. Ze vragen er om en wij geven ze wat ze willen… later
waren we bijna aangekomen bij een discotheek…. Mijn vriend stapte uit en ik
ging verderop mijn auto parkeren… mijn vriend ging alvast de discotheek
binnen…

Ik parkeerde mijn auto en hoorde iemand zachtjes Ahmed roepen… ik keek om en
het was mijn buurjongen mijn vader en zijn vader zijn goede vrienden elkaar.
Ik zei "heyy Mustafa, hoe gaat het". "El7amdulilah" zei Mustafa. Ik vroeg
hem: "kom je mee, ik ga naar de discotheek" "Stagfurallah" zei hij "ik moet
het ishaa gebed halen…"

"Hoe kan ik de oproep van Allah swt weigeren en jou oproep accepteren.
Sorry, je laat me tussen twee dingen kiezen waarvan eentje mij niet kan
helpen in het hiernamaals. Kom jij dan met mij mee naar de oproep van Allah
swt???" "Nee man" zei ik "ik ga nooit naar de moskee en bidt niet ik ben nog
jong en wil leven, ik ga wel naar de moskee als ik oud en getrouwd ben!"
Opeens keek Mustafa buigend naar de grond en zei: "ow mijn broeder, wie zegt
dat je morgen nog leeft, wie zegt dat je de kans krijgt om vergiffenis te
vragen voor je zonden???" Mustafa zei toen: "moge Allah swt jou leiden
Ahmed!" En hij liep naar de moskee. Ik keek een tijdje naar Ahmed die
richting de moskee liep en keerde me om, om naar de discotheek te gaan…

Voordat ik aankwam zag ik mensen rennen naar de ingang… ik ging wat sneller
lopen om te kijken wat er aan de hand was… ik zag binnen een drukte… Ik
begreep niet wat er aan de hand was… ik vroeg aan iemand die naast me stond
wat er was gebeurd… hij zei tegen mij er is iemand doodgegaan… Ik schrok en
begon naar voren te lopen… Tussen die drukte wilde ik kijken wie het was die
daar lag…. Tussen al die mensen ging ik naar voren… Ik keek… Ik keek
SUBHANALLAH!!! Ik zag mijn beste vriend daar op de grond liggen….

Ik schreeuwde "MOHAMMED!!!" Ik knielde over hem heen en sloeg op zijn wangen
maar ik hoorde niks… hij deed zijn ogen niet open hij ademde niet… ik stond
helemaal te trillen hoe dit kon gebeuren… hoe? hoe? Een paar mensen
probeerden mij te helpen, ze zeiden dat de ambulance zou komen… ze vertelden
mij dat hij niet meer leefde ik schreeuwde: "nee, NEE, het kan niet, net was
hij nog aan het lachen, net hadden we nog plannen gemaakt voor morgen. Het
kan niet hij is nog zo jong… OW ALLAH!!" De ambulance kwam hem ophalen… En
opeens was mijn vriend weg voor altijd opeens verdween hij uit mijn leven…
shockend ging ik daar zitten hoe dit kon gebeuren… Opeens kwam een jongen
naast me zitten en hij zei: "was dat jou vriend??" Ik antwoordde op een
zachte toon: "ja". Hij zei: "ik zag je vriend drinken hij was zo blij hij
schreeuwde door heel de discotheek heen van: 'dit is leven drinken en
feesten! Laten we uit onze dak gaan niemand kan ons tegenhouden!' En opeens
viel zijn glas uit zijn hand… hij hield zijn hart vast en viel op de grond…
toen we naar hem renden ademde hij al niet meer, hij is gelijk doodgegaan
aan een hartstilstand." Ik keek die jongen met open ogen aan… En dacht
gelijk aan de woorden die ik paar uur eerder had gehoord van Mustafa: "Ow
mijn broeder wie zegt dat je morgen nog leeft wie zegt dat je de kans krijgt
om vergiffenis te vragen voor je zonden??? Moge Allah swt je leiden Ahmed."

Ik stond als een bliksem op en rende naar de brug. Een pijnlijke nacht met
heel veel sterren en helemaal stil, niemand was nog te zien. Ik keek naar de
hemel en een traan die wegglipte over mijn wang…. Opeens had ik alles door

Wie kon hem tegenhouden?? ALLAH

Wat zou jou niet redden?? DRINKEN EN FEESTEN

Wie gaat er allemaal dood? JONG EN OUD

Kon ik ook elk moment gaan?? JA

Ik schreeuwde: "ALLAHU AKABR! SUBHANALLAH! Hoe kon ik u oproepen weigeren,
hoe kon ik u vergeten, hoe kon ik aan dit wereldse leven denken, hoe kon ik
naar het slecht rennen en de goede verlaten, HOE KON IK DAT?" Ik viel op
mijn knieën, keek met traanvolle ogen naar de Hemel. Met mijn handen in de
lucht schreeuwde ik: "OW ALLAH VERGEEF ME VERGEEF ME" Uren lang bleef ik
huilen op mijn knieën ik schaamde voor mezelf. Ik walgde van mezelf en aan
alles wat ik heb gedaan. Wat moet ik nu doen hoe moet ik nu leven "OW ALLAH
VERGEEF ME"

Zou hij me vergeven na alles wat ik heb gedaan?? Ik begon harder en harder
te huilen. Niemand die mijn tranen kon tegenhouden, zelfs ik zelf niet. Ik
stond op en keek naar de hemel en schreeuwde: "YA RABBIE U WEG IS MIJN LEVEN
NU" Ik rende naar de moskee toe waar Mustafa heen ging. Ik kwam daar met
traanvolle ogen aan. Ik bleef maar huilen ik bleef maar smeken om een
vergiffenis. Aangekomen in de moskee was iedereen al weg, het was helemaal
leeg. Ik keek naar de klok en over een half uur zou het fadjr gebed
beginnen. Ik ging mijn woedoe verrichten en maakte me klaar voor het gebed.
Langzamerhand kwamen de moslims voor het gebed… ik zat helemaal in het
hoekje ik bleef maar huilen en wachten op het gebed… iedereen keek me aan
omdat ze me nooit eerder hadden gezien... Opeens kwam een zachte stem en
zei: "Ahmed…" Ik draaide mijn hoofd om en zag Mustafa, hij kwam naast me
zitten en keek me verbaast aan. Ik barste in tranen en omhelsde Mustafa. Ik
zei: "Ow mustafa, jouw woorden… Jouw woorden…SUBHANALLAH!!!" Mustafa zei:
"Ow Ahmed, Mashallah, ik ben zo blij jou hier te zien, mashallah!!!" Het
gebed begon en we stonden op om te bidden…

Na het gebed verliet iedereen de moskee. Ik bleef nog zitten. Ik bleef maar
smeken ik bleef maar bidden: "OW ALLAH VERGEEF ME!!!" Van het huilen kon ik
mijn ogen niet eens open doen… Opeens zag ik wat schijnen en deed mijn ogen
langzaam open… een oude man die naast me stond hij zei tegen mij: "ow mijn
kindje. Wat ben ik blij jou te zien op Allah swt weg… Mijn kindje niks in
dit wereldse leven is beter dan Allah's weg volgen…" En ik begon meer te
huilen zonder te stoppen… Hij zei tegen mij: "Mijn kindje, blijf hoe je nu
bent en Allah swt zal jou met het mooiste prijzen in het hiernamaals…"
Buigend keek ik naar beneden en toen ik weer keek zag ik dat oude man niet
meer… De imam kwam binnen ik vroeg hem: "Wie was die man die net hier binnen
kwam??" De imam zei: "ik ben al een tijd bij de ingang en niemand is binnen
gekomen. De rest is al 2 uur geleden vertrokken." De tranen kwamen als
waterval naar beneden…

Ik stond op en rende naar huis. Thuis aangekomen zag ik mijn moeder en mijn
zusje koran lezen… Ik keek ze aan en ze keken mij aan en zagen mij met rode
ogen huilend binnenkomen. Ik knielde voor mijn moeder en pakte haar handen
vast en kuste haar waardevolle handen… ik zei: "ow moeder vergeef mij,
vergeef mij, ik was zo dom dat ik niet naar jou luisterde maar naar de
saytan…. OW MAM VERGEEF ME!!" Ze aaide over mijn hoofd en zei: "ow mijn
zoon" en ze begon te huilen. Ik keek mijn zusje aan en omhelsde haar en gaf
haar een kus op haar voorhoofd. Ik vroeg hun mag ik meelezen, mag ik ook
voelen hoe mooi dat voelt?? En we zaten alledrie voor de koran en citeerden
de edele koran. Nu ik dit gevoel heb gevoeld is mijn ziel geruster en voel
me opnieuw geboren… Nooit meer zal ik deze weg verlaten NOOIT MEER!!! Nu kan
ik met rust doodgaan… Nu zullen mijn
tranen vallen voor ALLAH swt de barmhartige… En na een tijdje was ik zo
praktiserend geworden dat iedereen keek is dit Ahmed?? Ik gaf zelfs islam
lessen aan de jongeren… niks maar dan ook niks kon mooier zijn dan dit!!
Reply

Beblessed
12-13-2006, 10:22 PM
:cry: :cry: :'( Thanks sis Islamicgirl MS!
SubhanAllah ..:'(
Reply

*love4isl@m*
12-15-2006, 04:51 PM
Masha'allah :( a good & V. Sad :'( :'( :'( story, touching & very reflective to nowadayz Teenager life!
"Oh Allah 4giv us 2 what bad we have done & grant us Paradise"
*May Allah grant mohammed and All of us *muslim Ummah* 2 Jannah Al-Firdous Insha'allah*
***Ameen***
Kazakallah Qairan Sista Islamicgirl 4 sharing wiv us
Ma3salaama
Fe amani Allah!
Reply

Beblessed
12-15-2006, 11:10 PM
Ameen to the dua's ^^
Reply

Tears4Palestine
01-12-2007, 08:56 PM
format_quote Originally Posted by Islamicgirl MS
:salamext:

luister naar deze lezingen, ze zijn erg goed mashallah

http://www.al-yaqeen.com/mediatheek/openlezingen.php

:wasalamex

:thumbs_up
Reply

Tears4Palestine
01-12-2007, 08:59 PM
Salaam alaikoem broeders en zusters
Reply

Tears4Palestine
01-12-2007, 08:59 PM
Het Paradijs..

Als we ons afvragen wat ons voornaamste doel is in dit wereldse leven, dan zullen velen van ons als antwoord: gelukkigheid in het wereldse leven. Daar is waar iedereen (of de meesten van ons) naar streeft, we zitten op school, om later een goede baan te krijgen, om geld te verdienen, om gelukkig te zijn... Maar laten we niet vergeten dat dat niet alles is, en dat er veel meer van ons wordt verwacht. Alles in dit wereldse leven vergaat.

Een mooi voorbeeld waar we veel van kunnen leren is dat van de kameel van de profeet saw. Zij heette AL-Qaswaae, en stond bekend als het snelste rijdier temidden van de rijdieren van de sahaba. Niemand van de sahaba twijfelde er ooit over om de kameel van de profeet in te halen. Op een dag kwam er een oude man met een ezeltje, en die haalde met alle gemak al-Qaswaae in... De profeet zei hierop: "Allah heeft vastgesteld dat er niets in deze wereldse leven zal rijzen, of ooit zal het weer dalen." Dit geldt voor alles, na gezondheid komt ziekte, na rijkdom komt armoede, na een leuk uitje, ben je moe en na het leven komt de dood...

Gelukkigheid in het wereldse leven is dus niet volmaakt, je hebt eigenlijk geen garantie en er volgt vaak iets negatiefs...In het paradijs zal het insha allah anders zijn, daar heb je andere maatstaven, andere soorten blijdschap en gelukkigheid, en waaronder dat daar wel geldt, dat dat je uiteindelijke doel is, en dat het eeuwig zal zijn. Laten we eens wat dichterbij gaan...laten we ons eens oorstellen hoe het paradijs eruit zal zien. Hoe ziet die plek er nou uit, waar we zo hard voor werken en waar we zo erg naar streven?? De profeet saw heeft ons een aantal beschrijvingen gegeven, waar we veel uit kunnen halen...in ieder geval genoeg om ons leven ervoor op te offeren.

Stel je eens voor....

Het einde van de dag des oordeels is nabij...alles is geweest, iedereen weet wat zijn eindbestemming zal zijn, voor de moslims, de godsvrezende mensen op het aardse leven, is het zwaarste voorbij, hen staat een eeuwig leven vol verassingen te wachten. Zij zijn ook voorbij de siraat, dit is de 'brug' die boven het hellevuur loopt. Volgens een overlevering van de profeet saw, is deze zo hun als een haartje, en zo scherp als een zwaard, en het ligt aan je daden hoe snel je eroverheen komt!! De profeet saw zegt dat er mensen zijn die in een fractie van een seconde erover heen zijn, de ander doet er wat langer over, ook zijn er die er kruipend overheen komen.....Zorg ervoor dat je ook deze siraat zo snel mogelijk voorbij bent, zorg er dus voor dat je altijd godsvrezend bent, dat ja altijd gehoorzaam bent, en Allah swt zal Zijn hulp aan jou schenken. Goed, je bent de siraat voorbij, aan deze kant staan alleen maar moslims, iedereen die het wereldse leven goed heeft doorgebracht, we staan allemaal voor de poorten van het paradijs, maar...ze zijn gesloten!!

We gaan op zoek naar degene die de poorten voor ons zal openen, alle profeten zeggen dat ze daar niet voor bestemd zijn. Dan... komt de profeet Mohammad saw, hij loopt naar de poort, en klopt daarop...de engel die binnen staat, die de taak heeft deze poort te bewaken, vraagt: "Wie is daar?" De profeet saw antwoordt: "Ik ben het, Mohammad ibn 3abdillah!", waarop de engel antwoordt: "Welkom Mohammad! Allah heeft mij verboden deze poort te voor iedereen te openen, behalve voor jou!" De profeet vertelt ons dat deze poort een breedte heeft even groot als de afstand van Mekka tot Shaam (Syrie), en ondanks deze breedte, zal het erg druk worden voor deze poorten, tenslotte willen alle moslims zo snel mogelijk binnen zijn..Ook dat wordt bepaald door je daden....zullen wij tot diegenen behoren die samen met de profeet het paradijs binnengaan..of....zij die al laatste binnentreden Doen wij wel hard genoeg ons best om het paradijs als eersten naar binnen te gaan, of kan het ons allemaal niet zoveel schelen??

Is dat niet nog een goede reden om nog meer en meer je best te doen in dit leven? De profeet saw zei: "Er is een groep die het paradijs binnengaat, en hun gezichten zijn als de volle maan in een donkere nacht (van blijdschap), de groep die daarna komt, is als het licht van een planeet, en die daarna komt..." en het wordt steeds minder. Natuurlijk is je blijdschap niet te beschrijven als je als eerste, samen met onze profeet saw het paradijs binnentreedt!! Wie zal dat niet willen??Ik wil dat....jij wilt dat..iedereen!! Maar werken we er wel hard genoeg voor?? Hopelijk zal deze les ons meer moed geven, en meer kracht om ons nog meer naar onze schepper te richten....

Dat was de binnenkomst, in het paradijs. De profeet saw gaat door met het beschrijven: "De kammen zijn van goud...parfum zijn muskus geuren...en veranderen voortdurend." Stel je voor..als slechts een kam van goud zal zijn...waar zal de rest uit bestaan?? De profeet saw gaat verder: "De bewoners van het paradijs, zijn constant bezig met tasbee7, het is een instinctief iets, zoals jullie nu ademen" Je zou je afvragen..je bent in het paradijs gekomen omdat je hier, in dit leven, hard hebt gewerkt, en Allah hebt aanbeden..moet dat in het paradijs ook?? Moeten we daar ook tasbee7 doen? Nee, maar in het paradijs is alles zo prachtig, dat je niet anders kan, dan Allah swt gedenken voor al deze schoonheden, net als hier, in dit leven, als je een mooi uitzicht ziet, roep je meteen : "Subhaaana Allah". Daarmee kun je het vergelijken. Maar in het paradijs veranderd alles constant, het wordt steeds mooier en mooier, waardoor je nog meer Allah swt gaat gedenken.... Aan de poorten van het paradijs roept Allah swt naar ons, en hij zegt woorden, die je alle moeite en verdriet van het aardse leven doen vergeten..Hij zegt: "O bewoners van het paradijs! Jullie zijn nu gezond, en zullen nooit meer ziek worden, jullie zijn jong, en zullen nooit meer oud worden, jullie zijn levend, en zullen nooit sterven, jullie zijn gelukkig en zullen nooit verdriet meemaken!" Hoe zou jij je voelen als Allah swt dit tegen jou zou zeggen..Het maakt allemaal niet meer uit, je hebt eeuwige garantie, je hebt bereikt wat je wilt, je hebt echte geluk en blijdschap bereikt! Deze woorden alleen, zijn meer dan alles van jou waard wat je in dit leven doet... Hoe kunnen mensen nog hun gebeden nalaten, in ruil voor al dit moois?? Hoe kun je nog bewust ervoor keizen zonden te begaan als je al deze dingen hebt gehoord??

Maar er is meer:

De profeet Mousa as vroeg aan Allah swt: "O Allah, wie heeft de laagte gradatie in het paradijs?" Allah swt zei: "Degene die de laagste gradatie heeft, is diegene die het laatste uit het vuur komt. Elke keer als hij eruit probeert te komen, wordt hij weer teruggetrokken, hij probeert het weer, en hij wordt teruggetrokken, de derde keer komt hij eruit. Als hij eruit is zegt hij: Alhamdolillah, voor degene die mij van jou heeft gered. Daarna zeg ik tegen hem: "O mijn dienaar, ga mijn paradijs binnen. Wil jij een bezit zo groot als de machtigste koning op aarde? Je krijgt net zoveel als de machtigste koning, en dat nog een keer, en nog een keer en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer (5x), en daarbij krijg je alles wat je hart begeert." Yaa Subhana Allah, dit is degene die het laagst staat in het paradijs, hoe zal het zijn met diegene die het hoogst staat Zo groot is de barmhartigheid van Allah swt!! De profeet saw zei ook: "Hij met de laagste gradatie heeft een bezit, die zo groot is, dat hij er meer dan 1000 jaar ervoor nodig heeft om het helemaal te bezichtigen, hij met de hoogste gradatie, bezichtigt Allah swt dag en nacht." Masha allah, dag en nacht, wat zou je nog meer willen, als je constant naar een schoonheid zit te kijken!!! En 1000 jaar, stel je voor...paleizen, rivieren, dieren, bossen, voetbalvelden (als je ervan houdt...) etc..etc...allemaal voor jou!!

De sahaba vroegen eens aan de profeet saw: "Beschrijf de gebouwen van het paradijs voor ons, o profeet van Allah." De profeet antwoordde: "Een baksteen van goud en een baksteen van zilver, het cement is van musk, en de kiezelsteentjes zijn parels... " Stel je de geur van het paradijs eens voor...alleen het cement is al van musk...en de gebouwen...subhaana Allah... Maar de hadeeth is nog niet af...het mooiste is: "...en het plafond is de troon van de Barmhartige..." Masha Allah...dus boven al datgene, heb je nog altijd Allah naast je...wat wensen wij nog meer? Hoe kun je het nog maken jou verplichtingen niet na te komen??!!

De volgende overlevering zou je ook aan het denken moeten zetten:

"Een afmeting van een boog in het paradijs is beter dan de wereld en wat erbij hoort." De afmeting van een boog, komt ongeveer overeen met 1 meter...dus een meter, is beter dan al het goede wat we hier op aarde hebben gezien?? Alle blijdschap, alle feesten, etc... 1 vierkante meter uit het paradijs, overwint het?? En dan nog te bedenken, dat je nooit dat kleine stukje zult krijgen...maar meer.. .veel meer!!
Reply

Tears4Palestine
01-12-2007, 09:02 PM
De vrouwen in het paradijs

De profeet saw zei: "Als een van nour al3ayn (Letterlijk: Licht van het Oog) een puntje van haar vinger naar buiten zou steken, lichten de hemelen en aarde daarvan op, zonder de zon en de maan." Allah swt zegt in Surah 55 : Ayah 30: "Voorwaar, Wij hebben dezen tot een wonderlijke schepping gemaakt, Wij maakten haar maagden, Beminnelijk, van gelijke leeftijd." De profeet zei: "Als een vrouw haar paleis binnenkomt, en tegen haar man praat, zal hij het hele paradijs vergeten..." Dus al die zaken die hebben opgenoemd...vergeet hij...in een paar seconden...door zijn eigen vrouw....??

In de tijd van de sahaba kwam het eens voor dat als een briesje langs kwam, een metgezel zei dat hij daarin de geur van het paradijs rook.... Aan het begin van een slag rook ieder de geur van het paradijs op bepaalde plaatsen, als men na het gevecht naar ze op zoek ging...lagen de martelaren precies daar waar ze geur van het paradijs voordat de slag begon roken....Subhna Allah, de profeet zegt: "De geur van het paradijs is te ruiken van een afstand van een reis van 500 jaar!" Dus de metgezellen stonden zo dicht bij het paradijs....en wij... staan wij verder dan een reis van 500 jaar van het paradijs.....

Er is nog een punt: Adam (as) werd toen hij geschapen werd in het paradijs gezet, velen van ons denken dat dat zijn huis en eeuwige verblijfplaats was, maar let op de volgende aya, voordat Allah swt Adam schiep: "En toen uw Heer tot de engelen zeide: "Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen" (Surah 2 : Ayah 30) Dus het paradijs was zijn eerste thuis, het is alsof Allah tegen ons wil
zeggen, dat is waar jullie vandaan komen, dus zorg ervoor dat je daar terugkomt!! Je kunt het vergelijken met het verlangen naar je vaderland, hier in het wereldse leven...zo moeten wij ook verlangen naar het paradijs...

Tenslotte nog een mooi moment:

Allah swt zal de mensen van het paradijs bij zich roepen, en zegt: "O mijn dienaren, ik wil dat jullie mij komen bezoeken!" Dan komt iedereen rond de troon van Allah swt zitten. Allah zegt: "Vrede
zij met jullie allen." Zij antwoorden: "O Allah, u bent de vrede, en de vrede komt van u, geprezen zij u, de meest bramhartige en vrijgevige." Allah zegt: "Wens iets." Zij antwoorden: "Wij wensen slechts het aanschouwen van uw gezicht..." Allah swt benaderd iedereen persoonlijk en zegt: "O mijn dienaar, ik ben tevreden over jou, ben jij ook tevreden over mij? Herinner je je die zonde,
en die zonde, en die zonde...?" De dienaar: "Maar Allah, u had mij toch vergeven?" Allah swt zegt dan: "Zeer zeker, met mijn vergeving heb je jou status in het paradijs bereikt. Wens maar mijn dienaar!" De dienaar begint op te noemen: "Ik wil dat, en dat, en ook nog dat mijn Heer...en dat en dat..." Totdat de dienaar niks meer weet..dan zegt Allah swt: "Ben je dat en dat en dat niet vergeten" Subhaana Allah...Hoe Barmhartig is onze heer Zouden wij al dit goede van ons willen laten gaan..voor een kort leven, wat wij hier doorbrengen
Reply

Tears4Palestine
01-12-2007, 09:03 PM
Vertel je broeder of zuster dat je van hen houdt voor de Zaak van Allah.

Dit is één van de manieren om de broeder- en zusterschap te versterken wanneer je broeder of zuster weet dat je van hen houdt. In deze dagen houdt men van elkaar voor de kleding die zij dragen, dus zij kopen meer dure kleding. Anderen van elkaar voor de wagens die zij rijden, dus zij kopen nieuwere moddelen. Maar hoevelen zijn er die van elkaar houden voor de Zaak van Allah, en wat voor effect zou dit hebben? Rasul Allah toonde ons het voorbeeld toen hij zei tegen Mu'aadh, "O Mu'aadh! Ik hou van jou voor de Zaak van Allah! "Allahu Akbar! Beeld je in dat RasulAllah het tegen jou zei. Mu'aadh antwoordde, "Moge Hij voor wie je van mij houdt, ook van jou houden." Kortom, als je je maar één ding herinnert vandaag, laat het dan de volgende woorden van RasulAllah zijn. Neem het als je motto totdat het je naar Jannah brengt: Hij (sal Allahu alayhi wa sallam) zei: "Wie in Allah gelooft en de Laatste Dag, laat hem goede dingen zeggen of zwijg!"
Reply

Tears4Palestine
01-12-2007, 09:07 PM
Stel je voor....

Zou je het geloofd hebben als iemand jou voor het leven had kunnen bereiken en tegen jou had gezegd: "Luister, je wordt straks een mens die uit vlees, bloed en botten bestaat. Je zult armen krijgen om er dingen mee te doen. Je zult twee benen krijgen, niet omvallen en je zult jezelf ermee voort kunnen bewegen. Je zult ogen krijgen om te zien, je zult oren krijgen om geluiden mee te horen en je zult een hart krijgen, die tot je dood zal blijven kloppen. Je zult..."

Zou je het geloofd hebben, als er gezegd werd: "Met jouw lichaam van vlees en bloed kom je op een grote bol te leven die in een enorme ruimte zweeft. Overal waar je loopt lijkt het vlak. Je kan nooit ondersteboven staan, zelfs niet onderaan die bol. Op de bol is veel water maar het stroomt er niet vanaf. De bol draait om een andere grote bol van vuur (zon) en als deze beweging even zou stoppen zou de bol verbranden. Er groeien allerlei dingen op de bol die je kunt eten en waarvan je kunt groeien."

Zou je het geloofd hebben, als er was gezegd: "De mens wordt samengesteld uit elementen van de bol en uit de mens komt een mens". Zou je al deze informatie over het leven geloofd hebben? Had je toen het jezelf kunnen voorstellen? Zou je geloofd hebben, dat je van vlees en bloed zou zijn en op een bol zou wonen? Zou je geweten hebben, hoe een van de duizenden kleuren die je in het leven bent tegengekomen eruit zou zien? Nu maak je alles in het echt mee!

Geloof je nu ik je zeg: "Er is een volgend leven. Je zult weer een lichaam krijgen om verder te leven. In het komende leven moet je jezelf verantwoorden tegenover Hem die jou ook de eerste keer schiep. In het volgend leven is een Hel en een Paradijs. Je kunt in het Paradijs terechtkomen, maar ook in de Hel". Stel je voor..

De Qor'aan is het laatst geopenbaarde boek van God, de Almachtige. De aarde zal geen ander boek of profeet meer kennen. Met de komst van de laatste profeet, Mohammed (vzmh), is ook de laatste fase van de aarde aangebroken. God, de Almachtige, heeft de mens geschapen om Hem te aanbidden.

De mens moet zich aanpassen aan de levenswijze (Islam), die God voor de mensen heeft bepaald. Het lichaam die wij na de dood weer als levenskleding terug krijgen, zal zich voor iedere daad moeten verantwoorden.

Iedereen zal getoetst worden aan de wil en wetten van God. Elk daad is of voor het Paradijs of voor de Hel.

Hij (Allah) schiep de hemelen en de aarde in waarheid en Hij heeft u gevormd en een schone gedaante gegeven, en tot Hem is de terugkeer.
(Qor'aan 64:3)

“Op die Dag zullen sommige gezichten verlicht zijn,
Opziende naar hun Heer;
En andere gezichten zullen op die Dag somber zijn.
(Qor`aan 75:22-24)

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij u uit stof schiep; en ziet! gij zijt mensen die zich kunnen verspreiden.
(Qor'aan 30:20)

Wij zijn als het ware van de ene deur het leven binnengekomen en gaan via de andere deur naar de dood toe. Bij de deur des doods verlaten we voorlopig ons stoffelijk lichaam. Het lichaam is als een kledingstuk in bruikleen, met alle gevolgen van dien.

De dag zal komen dat we in onze graven wakker zullen worden. Op dat moment zullen we beseffen dat we de dood hebben meegemaakt en het eerste leven achter de rug hebben. Het zal de dag zijn waarin sommige mensen overspoeld zullen worden door zorgen, angst en vrees terwijl anderen een ongekende vreugde zullen beleven . Het zal de dag zijn waar in dit leven al vrees voor was, maar waar ook met hoopvol verlangen naar werd uitgekeken. Het zal de dag zijn waarover getwijfeld werd, de dag die door velen ontkend werd en door anderen naar gestreefd werd. Het zal de Dag des Oordeels zijn, waarin de poorten van het Paradijs en de Hel open zullen zijn.

De Godvruchtigen zullen te midden van schaduwen en bronnen wonen.
(Qor.aan 77:41)

Daarom zal Allah hen voor het kwade van die Dag beschermen en zal hun blijdschap en geluk schenken. En Hij zal hen belonen voor hun standvastigheid met het paradijs en met zijde.
(Qor.aan 76:12)

Ziet gij niet dat Allah de hemelen en de aarde in waarheid schiep? Als Hij het wil kan Hij u verdelgen en een nieuwe schepping voortbrengen.
(Qor'aan 14:19) ??
Reply

*love4isl@m*
01-13-2007, 12:24 AM
format_quote Originally Posted by Tears4Palestine
Vertel je broeder of zuster dat je van hen houdt voor de Zaak van Allah.

Dit is één van de manieren om de broeder- en zusterschap te versterken wanneer je broeder of zuster weet dat je van hen houdt. In deze dagen houdt men van elkaar voor de kleding die zij dragen, dus zij kopen meer dure kleding. Anderen van elkaar voor de wagens die zij rijden, dus zij kopen nieuwere moddelen. Maar hoevelen zijn er die van elkaar houden voor de Zaak van Allah, en wat voor effect zou dit hebben? Rasul Allah toonde ons het voorbeeld toen hij zei tegen Mu'aadh, "O Mu'aadh! Ik hou van jou voor de Zaak van Allah! "Allahu Akbar! Beeld je in dat RasulAllah het tegen jou zei. Mu'aadh antwoordde, "Moge Hij voor wie je van mij houdt, ook van jou houden." Kortom, als je je maar één ding herinnert vandaag, laat het dan de volgende woorden van RasulAllah zijn. Neem het als je motto totdat het je naar Jannah brengt: Hij (sal Allahu alayhi wa sallam) zei: "Wie in Allah gelooft en de Laatste Dag, laat hem goede dingen zeggen of zwijg!"
Zo waar Zuster, Dank u voor de post!
i hope we all have hidayah Insha'Allah
Very sad BUT true reality!
May Allah Bless You! :)


:w:
Reply

Tears4Palestine
01-13-2007, 12:28 PM
format_quote Originally Posted by *love4isl@m*
Zo waar Zuster, Dank u voor de post!
IK Hoop wij allemaal hidaaya krijgen insha'Allah
May Allah Bless You! :)
:sl:

inchaAllah..

Wa iyaki sister :statisfie

:w:
Reply

Samira_01
01-13-2007, 09:28 PM
format_quote Originally Posted by Islamicgirl MS
Lees deze mooie verhaal mashallah :cry:

Het was weer vakantie... geen school, geen huiswerk … NIKS… nu kon ik
uitgaan tot 's avonds laat en niemand die wat kan zeggen… ik was zo blij …
ik sta op neem een douche en doe mijn stoere kleren aan… ik moet er
natuurlijk flitsend uitzien voor de dames…. Ik deed mijn haar in model en
een lekkere geur…. En klaar was ik voor de VRIJHEID!! Ik pakte de sleutels
van mijn vaders auto… ik keek in de woonkamer mijn zusje van 14 en mijn
moeder verrichten het maghreb gebed…. Ik schudde mijn hoofd en deed de deur
achter me dicht…. Ik stapte in de auto en ging mijn vriend ophalen…ik stond
voor zijn deur en belde hem op zodat hij wist dat ik klaar stond…. Hij kwam
als een bliksem naar beneden… En gaf elkaar de hand… "op naar de meiden"
schreeuwde mijn vriend… ik deed de muziek op zijn hardst en het raam deed ik
helemaal open, iedereen mocht meegenieten natuurlijk…. Elk meisje die we
zagen gaven we een fluitje… ja wie zou dat niet doen in strakke broeken,
topjes en rokjes…. Ze vragen er om en wij geven ze wat ze willen… later
waren we bijna aangekomen bij een discotheek…. Mijn vriend stapte uit en ik
ging verderop mijn auto parkeren… mijn vriend ging alvast de discotheek
binnen…

Ik parkeerde mijn auto en hoorde iemand zachtjes Ahmed roepen… ik keek om en
het was mijn buurjongen mijn vader en zijn vader zijn goede vrienden elkaar.
Ik zei "heyy Mustafa, hoe gaat het". "El7amdulilah" zei Mustafa. Ik vroeg
hem: "kom je mee, ik ga naar de discotheek" "Stagfurallah" zei hij "ik moet
het ishaa gebed halen…"

"Hoe kan ik de oproep van Allah swt weigeren en jou oproep accepteren.
Sorry, je laat me tussen twee dingen kiezen waarvan eentje mij niet kan
helpen in het hiernamaals. Kom jij dan met mij mee naar de oproep van Allah
swt???" "Nee man" zei ik "ik ga nooit naar de moskee en bidt niet ik ben nog
jong en wil leven, ik ga wel naar de moskee als ik oud en getrouwd ben!"
Opeens keek Mustafa buigend naar de grond en zei: "ow mijn broeder, wie zegt
dat je morgen nog leeft, wie zegt dat je de kans krijgt om vergiffenis te
vragen voor je zonden???" Mustafa zei toen: "moge Allah swt jou leiden
Ahmed!" En hij liep naar de moskee. Ik keek een tijdje naar Ahmed die
richting de moskee liep en keerde me om, om naar de discotheek te gaan…

Voordat ik aankwam zag ik mensen rennen naar de ingang… ik ging wat sneller
lopen om te kijken wat er aan de hand was… ik zag binnen een drukte… Ik
begreep niet wat er aan de hand was… ik vroeg aan iemand die naast me stond
wat er was gebeurd… hij zei tegen mij er is iemand doodgegaan… Ik schrok en
begon naar voren te lopen… Tussen die drukte wilde ik kijken wie het was die
daar lag…. Tussen al die mensen ging ik naar voren… Ik keek… Ik keek
SUBHANALLAH!!! Ik zag mijn beste vriend daar op de grond liggen….

Ik schreeuwde "MOHAMMED!!!" Ik knielde over hem heen en sloeg op zijn wangen
maar ik hoorde niks… hij deed zijn ogen niet open hij ademde niet… ik stond
helemaal te trillen hoe dit kon gebeuren… hoe? hoe? Een paar mensen
probeerden mij te helpen, ze zeiden dat de ambulance zou komen… ze vertelden
mij dat hij niet meer leefde ik schreeuwde: "nee, NEE, het kan niet, net was
hij nog aan het lachen, net hadden we nog plannen gemaakt voor morgen. Het
kan niet hij is nog zo jong… OW ALLAH!!" De ambulance kwam hem ophalen… En
opeens was mijn vriend weg voor altijd opeens verdween hij uit mijn leven…
shockend ging ik daar zitten hoe dit kon gebeuren… Opeens kwam een jongen
naast me zitten en hij zei: "was dat jou vriend??" Ik antwoordde op een
zachte toon: "ja". Hij zei: "ik zag je vriend drinken hij was zo blij hij
schreeuwde door heel de discotheek heen van: 'dit is leven drinken en
feesten! Laten we uit onze dak gaan niemand kan ons tegenhouden!' En opeens
viel zijn glas uit zijn hand… hij hield zijn hart vast en viel op de grond…
toen we naar hem renden ademde hij al niet meer, hij is gelijk doodgegaan
aan een hartstilstand." Ik keek die jongen met open ogen aan… En dacht
gelijk aan de woorden die ik paar uur eerder had gehoord van Mustafa: "Ow
mijn broeder wie zegt dat je morgen nog leeft wie zegt dat je de kans krijgt
om vergiffenis te vragen voor je zonden??? Moge Allah swt je leiden Ahmed."

Ik stond als een bliksem op en rende naar de brug. Een pijnlijke nacht met
heel veel sterren en helemaal stil, niemand was nog te zien. Ik keek naar de
hemel en een traan die wegglipte over mijn wang…. Opeens had ik alles door

Wie kon hem tegenhouden?? ALLAH

Wat zou jou niet redden?? DRINKEN EN FEESTEN

Wie gaat er allemaal dood? JONG EN OUD

Kon ik ook elk moment gaan?? JA

Ik schreeuwde: "ALLAHU AKABR! SUBHANALLAH! Hoe kon ik u oproepen weigeren,
hoe kon ik u vergeten, hoe kon ik aan dit wereldse leven denken, hoe kon ik
naar het slecht rennen en de goede verlaten, HOE KON IK DAT?" Ik viel op
mijn knieën, keek met traanvolle ogen naar de Hemel. Met mijn handen in de
lucht schreeuwde ik: "OW ALLAH VERGEEF ME VERGEEF ME" Uren lang bleef ik
huilen op mijn knieën ik schaamde voor mezelf. Ik walgde van mezelf en aan
alles wat ik heb gedaan. Wat moet ik nu doen hoe moet ik nu leven "OW ALLAH
VERGEEF ME"

Zou hij me vergeven na alles wat ik heb gedaan?? Ik begon harder en harder
te huilen. Niemand die mijn tranen kon tegenhouden, zelfs ik zelf niet. Ik
stond op en keek naar de hemel en schreeuwde: "YA RABBIE U WEG IS MIJN LEVEN
NU" Ik rende naar de moskee toe waar Mustafa heen ging. Ik kwam daar met
traanvolle ogen aan. Ik bleef maar huilen ik bleef maar smeken om een
vergiffenis. Aangekomen in de moskee was iedereen al weg, het was helemaal
leeg. Ik keek naar de klok en over een half uur zou het fadjr gebed
beginnen. Ik ging mijn woedoe verrichten en maakte me klaar voor het gebed.
Langzamerhand kwamen de moslims voor het gebed… ik zat helemaal in het
hoekje ik bleef maar huilen en wachten op het gebed… iedereen keek me aan
omdat ze me nooit eerder hadden gezien... Opeens kwam een zachte stem en
zei: "Ahmed…" Ik draaide mijn hoofd om en zag Mustafa, hij kwam naast me
zitten en keek me verbaast aan. Ik barste in tranen en omhelsde Mustafa. Ik
zei: "Ow mustafa, jouw woorden… Jouw woorden…SUBHANALLAH!!!" Mustafa zei:
"Ow Ahmed, Mashallah, ik ben zo blij jou hier te zien, mashallah!!!" Het
gebed begon en we stonden op om te bidden…

Na het gebed verliet iedereen de moskee. Ik bleef nog zitten. Ik bleef maar
smeken ik bleef maar bidden: "OW ALLAH VERGEEF ME!!!" Van het huilen kon ik
mijn ogen niet eens open doen… Opeens zag ik wat schijnen en deed mijn ogen
langzaam open… een oude man die naast me stond hij zei tegen mij: "ow mijn
kindje. Wat ben ik blij jou te zien op Allah swt weg… Mijn kindje niks in
dit wereldse leven is beter dan Allah's weg volgen…" En ik begon meer te
huilen zonder te stoppen… Hij zei tegen mij: "Mijn kindje, blijf hoe je nu
bent en Allah swt zal jou met het mooiste prijzen in het hiernamaals…"
Buigend keek ik naar beneden en toen ik weer keek zag ik dat oude man niet
meer… De imam kwam binnen ik vroeg hem: "Wie was die man die net hier binnen
kwam??" De imam zei: "ik ben al een tijd bij de ingang en niemand is binnen
gekomen. De rest is al 2 uur geleden vertrokken." De tranen kwamen als
waterval naar beneden…

Ik stond op en rende naar huis. Thuis aangekomen zag ik mijn moeder en mijn
zusje koran lezen… Ik keek ze aan en ze keken mij aan en zagen mij met rode
ogen huilend binnenkomen. Ik knielde voor mijn moeder en pakte haar handen
vast en kuste haar waardevolle handen… ik zei: "ow moeder vergeef mij,
vergeef mij, ik was zo dom dat ik niet naar jou luisterde maar naar de
saytan…. OW MAM VERGEEF ME!!" Ze aaide over mijn hoofd en zei: "ow mijn
zoon" en ze begon te huilen. Ik keek mijn zusje aan en omhelsde haar en gaf
haar een kus op haar voorhoofd. Ik vroeg hun mag ik meelezen, mag ik ook
voelen hoe mooi dat voelt?? En we zaten alledrie voor de koran en citeerden
de edele koran. Nu ik dit gevoel heb gevoeld is mijn ziel geruster en voel
me opnieuw geboren… Nooit meer zal ik deze weg verlaten NOOIT MEER!!! Nu kan
ik met rust doodgaan… Nu zullen mijn
tranen vallen voor ALLAH swt de barmhartige… En na een tijdje was ik zo
praktiserend geworden dat iedereen keek is dit Ahmed?? Ik gaf zelfs islam
lessen aan de jongeren… niks maar dan ook niks kon mooier zijn dan dit!!
Ya Allah:cry:

i cried 4 reall wallahi:cry:
Reply

Beblessed
01-16-2007, 04:39 PM
i knw its soooooooooo emotional :cry: I wish every1 understood
Reply

Hey there! Looks like you're enjoying the discussion, but you're not signed up for an account.

When you create an account, you can participate in the discussions and share your thoughts. You also get notifications, here and via email, whenever new posts are made. And you can like posts and make new friends.
Sign Up

Similar Threads

 1. Replies: 48
  Last Post: 09-21-2009, 11:12 PM
 2. Replies: 82
  Last Post: 08-13-2007, 12:51 PM
 3. Replies: 61
  Last Post: 06-18-2007, 08:01 PM
 4. Replies: 5
  Last Post: 10-03-2006, 11:04 AM
 5. Replies: 16
  Last Post: 10-27-2005, 11:59 PM
UK Wholesale Certified Face Masks, Hand Sanitiser & PPE | British Wholesales - Certified Wholesale Linen & Towels | Holiday in the Maldives

IslamicBoard

Experience a richer experience on our mobile app!