/* */

PDA

View Full Version : Dutchamaltje
11-03-2006, 12:42 PM
anybody who speaks dutch????
Reply

Login/Register to hide ads. Scroll down for more posts
amaltje
11-03-2006, 12:45 PM
ik heb een aantal islamitische gedichten geschreven in het NEderlands, inshallah zal ik ze hier plaatsen;
Reply

amaltje
11-03-2006, 12:45 PM
Dank Allah
Dank Allah,
Voor alle dingen in het leven,
Die Hij jou heeft gegeven..

Soms zit het niet mee,
Soms heb je even pech,
Maar dank Allah,
Want alleen dan bevind je je op de juiste weg..

Dank Allah,
In alle tijden,
En vraag Hem,
Om jou op het goede pad te leiden..

Dank Allah,
En vraag hem om jou te vergeven,
Voor alle dagen,
Die jij Hem niet dankte in dit leven..

Dank Allah,
Dank Hem dag en nacht,
Opdat ook jíj het Paradijs betreden mag..
Reply

amaltje
11-03-2006, 12:46 PM
leegte, verdriet en pijn

Ik besefte dat ik iets mistte in mijn leven,
Iets dat alleen Islam mij kon geven.

Het was een gevoel van leegte en pijn,
Hoe heb ik ooit zo naïef kunnen zijn?
Om te denken dat de Islam niets voor mij was,
Alleen een religie voor als je als moslim geboren was?

Tot ik ging zoeken,
En het licht eindelijk vond,
De lege plek en pijn waren opgevuld,
Zonder de Islam had ik dat nooit gekund.

Ik besefte nooit het gevoel van gemis,
Maar eindelijk weet ik wat de waarde van de Islam écht is.
Het gevoel van rust en genade,
Liefde en oprechtheid,
Was opeens zo sterk,
Mijn geduld deed het verdere werk.

Ik was me eindelijk bewust,
Dat alleen de Islam
Het gevoel van pijn en verdriet kon doen verdwijnen,
Eindelijk ging de zon in mijn leven weer schijnen. Nu voel ik me zo gelukkig, Ik kan de hele wereld weer aan, Mijn imaan maakt mij van mijn leven bewust, Ik kan eindelijk weer genieten van het leven. Het gevoel van leegte, verdriet en pijn, Zal Insallah nooit meer in mijn leven zijn, Voortaan is er vrede en rust, Liefde en oprechtheid, en dat gevoel raak ik Insallah nooit meer kwijt...
Reply

Welcome, Guest!
Hey there! Looks like you're enjoying the discussion, but you're not signed up for an account.

When you create an account, you can participate in the discussions and share your thoughts. You also get notifications, here and via email, whenever new posts are made. And you can like posts and make new friends.
Sign Up
amaltje
11-03-2006, 12:47 PM
Wat de Islam mij heeft gegeven

De Islam,
De leidraad in mijn leven
Het heeft mij in die korte tijd al zoveel gegeven.

Wat begon als een interesse,
Is geëindigd in een nieuw leven
Dat en zoveel meer,
Is wat de Islam mij heeft gegeven

Het is mijn kracht en hoop in moeilijke tijden,
Het is mijn macht,
Al ben ik kapot van verdriet en is alles zo lastig,
Ik huil en laat mezelf gaan,
En besef bij elke traan,
Wat de Islam mij gegeven heeft…..
Reply

amaltje
11-03-2006, 12:48 PM
Vrij

Ik weet wat er door je gedachten gaat,
Als je daar zo zit en naar me staart,
Met je doordringende blikken,
Gepaard met medeleven,
Maar tevens haat…

Ik weet wel wat je denkt,
Het is Islam waar het om gaat..
Je denkt dat ik onderdrukt ben,
Dat ik jouw hulp nodig heb..

Mijn lichaam is bedekt,
En je kunt mijn haar niet zien..
Dus je staart naar mij,
Je bent er zeker van dat ik wanhopig ben,
Maar weet je dan niet,
Dat ook ík gevoelens heb?

Zie je dan niet,
Dat ik me vogelvrij voel,
Dus berecht mij niet,
want alleen Allah kan mij berechten..

Waarom kun je me niet gewoon accepteren?
Waarom kan ik niet gewoon mezelf zijn?
Je zegt; “We leven in een democratie”
Waarom beroof je me dan van mijn vrijheid?
Reply

amaltje
11-03-2006, 12:49 PM
Wees sterk

Laat je tranen niet zien,
Aan degene die je onderdrukt,
Degene die je tegenhoud,
Te geloven wat jij gelooft..

Probeer niet te huilen,
Je bent niet alleen,
Allah is bij jou..

Misschien ben je je er niet van bewust,
Dat Allah jouw wanhoop ziet,
Dat je nooit meer alleen bent,
Dat Allah altijd bij jou is..

Maar laat je tranen niet zien,
Aan degene die je onderdrukt,
Degene die je tegenhoud,
Te geloven wat jij gelooft..

Want ooit,
Ooit is alles voorbij,
Ooit zal deze nachtmerrie eindigen,
Ooit ben jij degene die lacht,
En zijn zij degene die huilen…
Reply

amaltje
11-03-2006, 12:49 PM
Keer je tot Allah

Keer je tot Allah,
Vraag Hem om jou de weg te wijzen,
Om je geduld te geven,
Dank Hem voor alles wat Hij jou gegeven heeft..

Keer je tot Allah,
Als je denkt aan de verantwoording die je zult af moeten leggen,
Verantwoording over jouw goede en slechte daden..

Keer je tot Allah,
Om vergeving te vragen voor al jouw slechte daden,
Want bedenk dat elke seconde de laatste hier op aarde kan zijn..

Keer je tot Allah,
Als je bedenkt dat het Allah is die jou heeft geschapen,
En dat hij het is die jou de weg heeft gewezen..
Reply

amaltje
11-03-2006, 12:50 PM
Wees

Wees gelukkig,
Met al hetgeen wat Allah jou heeft gegeven..
Met alle zegeningen in dit leven..

Wees trots,
Dat jouw religie Islam is,
Trots,
Dat jouw vertrouwen in Allah jouw kracht is..

Wees verdrietig,
Om alle onrecht in de wereld,
Om de oorlogen die zoveel levens eisen..

Maar boven alles,
Wees dankbaar,
Voor het geduld dat Allah jou heeft gegeven,
Dat Hij jou de weg heeft gewezen in jouw leven..

Wees Allah dankbaar voor alle dingen,
Want voorwaar, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren.
Reply

amaltje
11-03-2006, 12:53 PM
O Allah vergeef mij

O Allah vergeef mij,
Vergeef mij voor al die keren,
Dat ik heb gelogen om te kunnen bidden
Dat ik heb gelogen om te kunnen vasten tijdens Ramadan..

O Allah vergeef mij,
Vergeef mij,
Omdat ik niet durf te vertellen dat ik moslima ben,
Omdat ik bang ben voor wat ze me aan zullen doen..

O Allah vergeef mij,
Vergeef mij voor al die keren,
Dat ik mijn familie pijn heb gedaan,
Door voor Islam te kiezen..

O Allah vergeef mij,
Vergeef mij voor al die keren,
Dat ik heb gelogen,
Om een stukje vrijheid te krijgen,
Vrijheid van mijn geloof..

O Allah vergeef mij,
Vergeef mij,
Voor al die keren dat ik u om vergeving moet vragen….
Reply

amaltje
11-03-2006, 12:53 PM
Wees sterk in je geloof

Wees sterk in je geloof,
Ook al is het moeilijk door alle tegenslagen,
En lijken je zonden meer dan je goede daden,
Vergeet niet,
Het is Allah die je om vergeving kunt vragen..

Wees sterk in je geloof,
Probeer om het goede te doen,
En het slechte te vermijden,
Want realiseer je,
Alleen Allah kan je helpen in moeilijke tijden..

Wees sterk in je geloof,
Want soms is het gewoon te veel om te verdragen,
Als iemand je van je vrijheid berooft,
Omdat het Allah is waar je in gelooft..

Wees sterk in je geloof,
Want heb je er ooit aan gedacht,
Dat de dood niet op je wacht?
Niet wacht totdat jij hebt toegegeven,
Dat Alleen Allah jou het Paradijs kan geven..
Reply

amaltje
11-03-2006, 12:55 PM
Wanneer besef je

Wanneer besef je,
Dat dit leven niet voor eeuwig duurt,
Dat het over een seconde al voorbij kan zijn..

Wanneer besef je,
Dat je dan verantwoording af zult moeten leggen?
Of is het voor jou zo makkelijk,
Om al jouw slechte daden te moeten zeggen?

Wanneer besef je,
Dat het alleen Allah is die je vergeven kan,
Dat het Alleen Allah is die jou leiden kan..

Wanneer besef je,
Dat Islam de juiste weg is,
De Koran jouw gids is,
Op het pad dat naar Allah leidt..

Wanneer besef je,
Dat je zo niet door kunt gaan,
Hoe lang blijf je nog in deze waan?

Wanneer je het eindelijk beseft,
Weet dan dat je er niet alleen voor staat,
Maar dat je samen met je broeders en zusters de goede weg op gaat..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:00 PM
Mijn lieve (bijna) zuster in Islam,

Mijn lieve (bijna) zuster in Islam,
Laat het de gedachten aan Allah zijn die jou laat glimlachen,
Wanneer alles moeilijk lijkt te zijn,
Als iedereen je tegen lijkt te werken,
Als iedereen tegenhoudt dat jij je geloof wil versterken..

Laat het de gedachte aan Allah zijn die je laat huilen,
Als je bedenkt dat je je zorgen maakt om deze wereld,
en de gedachten aan het hiernamaals jou niets uitmaakt..

Laat het de gedachte aan Allah zijn die je doet vullen met geluk,
Als je er aan denkt hoe Barmhartig en Genadevol Allah is..

Laat het de gedachte van Allah zijn die je doet glimlachen,
Als je denkt aan al het mooie wat Hij voor ons heeft geschapen..

Laat het de gedachte aan Allah zijn die je doet huilen,
Als je er aan denkt dat je verantwoording moet af leggen over al jouw daden..

Laat het de gedachten aan Allah zijn die jou doet vullen van geluk,
Als je bedenkt dat hij het is die jou de juiste weg heeft gewezen..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:00 PM
Ze begrijpen het niet

Ze begrijpen het niet,
Hoe ik me vrij kan voelen,
Terwijl ik onderdrukt ben..

Ze begrijpen het niet,
Hoe ik gelukkig kan zijn,
In een wereld waar ik geen stem heb..

Ze begrijpen het niet,
Dat ik me trots voel dat ik moslima ben..

Ze begrijpen het niet,
Dat ik er voor kies om t leven,
Te leven in een wereld die Islam heet..

Maar al dit gene wat zij niet begrijpen,
Kunnen zij begrijpen omdat al deze dingen,
Simpelweg niet waar zijn.

Zij begrijpen het niet,
Omdat ze niet geloven,
Niet Allah’s weg volgen..

Ze begrijpen het niet,
Omdat ze niet weten wat vrijheid is..
Omdat ze niet weten hoe het is om écht onderdrukt te zijn..
Onderdrukt, zodat je niet kan bidden,
Niet vrij bent om te geloven wat jij gelooft..

Zij begrijpen het niet,
Want alleen Islam is vrijheid..

Ze begrijpen het niet,
Wat het betekent om geen stem te hebben..
Geen stem te hebben,
Niet te mogen zeggen wat je denkt,
Wat je voelt,
Wat je gelooft..

Zij begrijpen het niet,
Dat in Islam iederéén een stem heeft..

Zij begrijpen het niet,
Hoe je trots kunt zijn,
Op iets wat volgens hen dit alles omvat..
Hoe je kunt kiezen om te leven in die vreselijke wereld.

Zij begrijpen niet,
Dat ik hun niet begrijp..
Maar ik weet beter..

Ik weet wat islam is,
Ik weet wat islam niet is,
Ik weet wat vrijheid is,
Ik weet wat het is om géén vrijheid te hebben..

Ik weet wat het is,
Om een stem te hebben,
Ik weet wat het is,
Om géén stem te hebben..

Als ik dit alles weet,
Waarom zou ik er dan voor kiezen,
Om te leven in een wereld,
Waar ik dit alles niet heb?

Moge Allah iedereen leiden en onze harten openen voor de ware vrijheid..
Amien ya rabbi…
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:02 PM
Vrede

Besef je wat het is,
Wat vrede betekent?

Besef je wat het betekent..
Islam…
Salaam aleikoem…
Woorden die alledaags lijken,
Maar voor velen slechts een droom zijn…

Besef je wat het betekent,
Om je huis voor je ogen te zien verwoesten,
Het geluid van bommen te horen,
Lichamen die naast je neervallen..

Besef je wat het betekent,
Om iedereen te verliezen,
Te verliezen aan het tegenovergestelde aan vrede,
Het tegenovergestelde,
Wat oorlog heet..

Besef je wat het betekent,
Om deze vrede niet te kennen,
Altijd moeten leven in angst..

Besef je wat het betekent,
Wat een grote gunst het is,
Om in een land te leven,
Dat niet in oorlog is?

Als je dit alles beseft,
Waarom ben je Allah dan nog steeds niet dankbaar?
Waarom bid je dan niet voor je broeders en zusters,
Probeer je ze niet te helpen?

Moge Allah onze broeders en zusters helpen en mag iedereen later het gevoel van eeuwige vrede kennen in het Paradijs..
Amien..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:02 PM
Wees Tevreden

Wees tevreden,
Met de kleine zegeningen in dit leven..
Heeft Allah ons al niet zo veel gegeven?

Wees tevreden,
Probeer om niet steeds meer te willen,
En niet steeds al je geld te verspillen..

Wees tevreden,
Al lijkt een gunst van Allah nog zo klein,
Wees je ervan bewust,
Wat het betekent om vrij te kunnen zijn!

Wees tevreden,
Kijk om je heen,
Of is je hart soms van steen?
Zie je niet alle oorlogen,
Verdriet, en pijn..
Als je kijkt naar al die mensen,
Weet je dan misschien wat het betekent,
Om tevreden te zijn?
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:03 PM
Zuiver je ziel, zuiver je hart!

Zuiver je ziel,
Zuiver je hart,
Kies voor Allah,
Het rechte pad!

Zuiver je hart,
Doe je salaat,
Of wil jij degene zijn,
Die niet naar djannah gaat?

Zuiver je ziel,
Want was jij niet degene,
Die zijn geloof steeds afviel?

Kies voor Allah,
Kies voor Islam,
Kies ervoor,
Om samen met je broeders en zusters,
De juiste weg op te gaan…
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:04 PM
Gebed op tijd

Waarom verricht je je gebed niet op tijd?
Voel je dan nooit spijt,
Als je tegenover je schepper staat,
Elke dag opnieuw,
Te laat voor je salaat..

Wat is vandaag je smoesje,
Wat is je excuus?

Vergeet dat smoesje,
Vergeet dat excuus,
Bid slechts tot Allah..

Want Lijkt iets onmogelijk,
Allah zal het voor jou mogelijk maken..

Als je moe bent,
Zal Allah je rust geven…

Heb je het gevoel dat je niet verder kan;
Denk aan Allah’s genade; dat zal voldoende zijn..

Heb je het gevoel dat je er niet meer uit komt,
Dan zal Allah je leiden..

Vind je het niet waard,
Bedenk dan,
dat jij het op de dag des Oordeels dan ook niet waard zal zijn..

kun je jezelf hierna niet vergeven,
voor al die zondes in je leven,
Bid dan tot Allah,
Opdat Allah jou moge vergeven…
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:06 PM
Allah

Allah is mijn hoop,
Elke dag hoop ik,
Bid ik,
Opdat Allah mijn familie moge leiden..

Allah is mijn steun,
Elke dag vraag ik Allah,
Om hulp in deze moeilijke tijden,
Opdat Allah swt mij moge bevrijden..

Op Allah blijf ik vertrouwen,
Dat ooit dit alles op zal houden..
Dat ik vrij mag zijn in Islam,
Vrij zijn, zonder al die pijn..

Tot Allah blijf ik bidden,
Dat ik ooit vrij tot Hem kan bidden..
Vrij zijn,
Elke dag tot Allah bidden,
Samen met mijn broeders, zusters,
En mijn familie in mijn midden..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:06 PM
Huilt je hart niet

Huilt je hart niet,
Wanneer je ze achter je rug om hoort zeggen;
Het is vast een terrorist,
Die hier ergens een bom neer komt leggen..

Huilen je ogen niet,
Als je ziet,
Hoe ze lachen,
Om je zuster in haar prachtige hijab…

Heb je er niet genoeg van,
Dat iedereen jouw zuster steeds uitlacht,
En jouw broeder met zijn Baard,
Blijft ook niet langer meer gespaard..

Doet jouw hart niet pijn,
Als je ziet dat je zuster liever een van hén zou zijn?
Dat ze liever rond zou lopen in een kort rokje,
En mannen betovert,
Met haar glimlach als toverstokje?
Doet het jou dan geen verdriet,
Dat jij je zuster als “ongelovige” ziet?

Voel jij je in deze wereld dan nog zo fijn,
Waar het lijkt alsof het een zonde is,
Om een goede moslim te zijn?
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:06 PM
Pijn..

Er zijn zo veel dingen onbesproken,
Er zijn zo veel dingen die mijn hart gewoonweg niet kunnen zeggen,
Mijn dromen van een gelukkige toekomst worden soms verbroken,
Zal het op een dag ooit anders worden?

Mijn pijn verdwijnt in de gevangenis van het leven,
Terwijl mn hart droomt,
Van vrij te kunnen zijn..

Ik wil verder gaan, maar soms kan mijn ziel het niet meer aan..
De strijd duurt te lang,
De gevangenis van mijn leven maakt mij soms zo bang...

Ik bid tot Allah,
Dat ik ooit vrij mag zijn,
Vrij in Islam..

Want dat is de reden,
van de ondraagelijke pijn,
Dat ik gewoon geen vrije moslima kan zijn!
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:07 PM
Libanon & Palestina

Elke dag wakker worden in vrijheid,
Rust, en veiligheid..
Geen angsten die aan je voorbij gaan,
Geen zorgen waar je bij stil hoeft te staan…

Je maakt je zorgen over wat je vandaag gaat doen,
Je werk,
Je school..

Maar denk je wel eens,
Aan je broeders en zusters,
De oorlog,
Verwoest hun leven…
Denk je niet aan hun,
Al is het maar heel even?

Elke dag worden ze wakker in angst,
Oorlog, en onzekerheid..
Elke dag worden ze wakker in dankbaarheid,
Hopend dat ze ooit worden Bevrijdt…

Ze danken Allah,
Dat ze nog kunnen opstaan,
Nog leven,
Zíj beseffen,
Hoeveel gunsten Allah hen heeft gegeven..

Ze zien de bommen vallen,
Hun moeder, broer, of zus…
Weer een slachtoffer gevallen…

Ze worden beschuldigt,
Voor het verdedigen van hun eigen land,
Terwijl ergens anders hun eigen huis wordt platgebrand…

O broeder, o zuster,
Weet jij dit dan niet?
Of was jij diegene,
Die de media zijn gedachten beïnvloeden liet?

Ken je de waarheid niet,
Ben je blind,
Of zie je het gewoonweg niet?


Kom op, en denk aan je broeders en zusters fie dien!
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:07 PM
Dit leven is geen spel

Lieve broeder en zuster,
Wees toch eens wijs,
En denk eens aan later,
De hel, of het Paradijs?

Of ben jij ook zo één,
Die denkt dat Allah het jou wel zal vergeven,
Al jouw zondes in dit leven…

Realiseer het je nu,
En kies de juiste weg,
Kies voor Islam,
Sluit je bij je broeders aan,
Om samen op het goede pad te gaan!

Het pad dat heel jouw leven,
Jou zo veel liefde zal geven..
Liefde van Allah swt,
Kom op, en doe met je broeders en zusters mee!

Blijf niet staan te twijfelen,
Blijf niet je tijd te staan verspillen,
Maar denk nu eens na,
Wat je echt graag zou willen..

Kies je voor het Paradijs,
Of ga je voor de Hel?
Realiseer je nogmaals;
Dit leven is geen spel!
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:07 PM
Het hart van een moslim

Laat je hart oprecht zijn,
Oprecht aan ’s werelds meest hoogste,
Want weet dat Allah één is..
Zorg er dus voor, dat jouw hart niet van steen is..

Laat je hart sterk zijn,
Weersta de verleiding,
En kies voor het goede…
Sterk je hart met imaan,
En geef het niet over aan de sjeitaan..

Laat je hart leiden,
Leiden door Islam..
Vul het met Imaan,
Je kracht en oprechtheid..

Laat je hart gevuld zijn met liefde,
Wees eerlijk, vriendelijk en behulpzaam,
Deel alles wat je hebt,
Geef liefde aan je broeder en zuster,
Voel de liefde voor Allah swt,
Liefde, vul je hart ermee..

Laat je hart goed doen,
wees eerlijk in wat je doet,
want het zal Allah zijn die jouw hart ontmoet..

Het is tijd dat je zou moeten weten
Dat Allah kijkt naar wat er in je hart is,
Dus kies voor de leiding van Islam,
Vul je hart met Imaan,
En geef het niet over aan sjeitaan..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:08 PM
Moeilijk te Begrijpen

Misschien is het moeilijk te begrijpen,
Dat het Islam is waar ik voor kies,
Misschien is het moeilijk te begrijpen,
Omdat ik in jullie ogen zo veel verlies..

Misschien is het moeilijk te begrijpen,
Dat ik kies voor de moeilijke weg,
Misschien is het moeilijk te begrijpen,
Dat het ‘La illah illa Allah’ is wat ik keer op keer zeg..

Misschien is het moeilijk te begrijpen,
Omdat ik er voor kies om Hijab te gaan dragen,
Misschien is het moeilijk te begrijpen,
Om mij in jullie ogen tot zo’n positie te ‘verlagen’

Misschien is het moeilijk te begrijpen,
Dat alleen islam nog telt voor mij,
Misschien is het moeilijk te begrijpen,
Want deze ‘periode’ gaat niet zomaar voorbij

Misschien is het moeilijk te begrijpen,
Dat dit toch echt een bewuste keuze is,
Want voor jullie is het moeilijk te begrijpen,
Dat jullie dochter nu moslima is..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:08 PM
Vraag je af(2)
Vraag je af,
Welke goede daden je hebt gedaan,
Of je vandaag wel bij je geloof stil hebt gestaan..

Vraag je af, Of je vandaag wel iets hebt gedaan,
Aan het versterken van je imaan..

Vraag je af, Of je je salaat vandaag wel hebt verricht,
Vergeet het niet, het is je plicht..

Vraag je af, Of je vandaag nog aan het hiernamaals hebt gedacht,
Of dat je daar tot op het laatste moment op wacht?
Vraag je af, Of je du3a hebt gedaan, afgelopen nacht..
Opdat Allah je zal leiden,
Om je van het kwade te bevrijden..

Vraag het je af, Sta hier elke dag bij stil,
Als het het Paradijs is wat jij betreden wil!!
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:09 PM
Samen een eenheid
Samen een eenheid,
Samen op de weg,
Die naar vrede en rechtvaardigheid strijdt..

Samen een eenheid, Samen Islam,
Met als onze leidraad de Koran..

Samen een eenheid, Geleid door Allah’s licht,
Samen strijden voor Islam,
Het volbrengen van onze plicht..

Samen een eenheid, Samen in ons geloof,
Je zult nooit meer alleen zijn,
Dat is wat ik je beloof..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:09 PM
Mijn weg naar Islam
Op mijn lange weg,
Mijn weg naar Islam,
Zijn er zo veel deuren voor mij open gegaan..

Ik nam de eerste deur, Kreeg een gevoel van innerlijke rust,
Vrede en veiligheid,
Het gevoel werd steeds sterker en gaf mij nog meer zekerheid..

Ik nam de tweede deur, Vond daar de Koran,
Een leidraad,
De leidraad van Islam..

Ik ging verder, En leerde het gebed,
Ik had mijn oude geloof al opzij gezet..

Bij elke deur die ik nam, Werd ik er zekerder van,
Islam is de juiste weg,
Vervolgens is het de shahadah die ik zeg..

Nu ben ik moslima, Islam is mijn weg,
De Koran mijn leidraad,
En Allah degene die mij altijd bijstaat..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:12 PM
Ik vraag me af(1)
Ik vraag me af,
Wat er door je heen gaat,
Waarom je ons geloof toch zo haat,
Denk je nou echt dat dit je niet schaadt?

Hebben wij jou iets misdaan, Of kan je de waarheid gewoon niet aan?

“Een golf van islamisering, Vloeit over het land,
Stop de Islam,
Zet je geloof aan de kant!!”

Dit zijn je woorden, Die ook wij moslims hoorden..
Velen van ons trekken zich er gelukkig niets van aan,
Maar anderen zullen juist verder gaan..

Je bereikt ermee, Het tegenovergestelde aan je doel,
En je vergeet ook nog eens,
Hoe ik mij als moslima nu voel..

Je hebt geen respect voor ons als mens, Zo bereik je wel wat je wenst;
Je zorgt voor haat,
Terwijl je vergeet waar de Islam werkelijk voor staat..

Vrede, vrijheid en rechtvaardigheid, Val jij zomaar aan,
Maar hoe kan zonder deze principes,
Jouw “democratie” ooit nog bestaan?
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:12 PM
Jouw doel in dit leven
Wat is jouw doel in dit leven,
Om elke dag naar te streven?

Is het de beloning van Allah SWT, Of ben jij daar niet tevreden mee?

Wat is jouw doel in dit leven, Om elke dag naar te streven?

Ga je liever uit elke nacht, In plaats Allah te herdenken,
Zodat Hij jou zijn vergeving kan schenken?

Is het de vergeving van Allah SWT, Of ben jij daar niet tevreden mee?

Is jouw doel het Paradijs of de hel, Neem je beslissing snel,
Of beschouw jij dit leven nog steeds als een spel?
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:13 PM
Eid al Fitr

Eid al Fitr,
Een gezegende dag,
Eid al Fitr,
Waar een moslim het hele jaar op wacht..

Eid Al Fitr, Een dag die wij zo intens beleven,
Eid al Fitr,
De dag waarop we al onze broeders en zusters vergeven..

Eid al Fitr, De mooitse dag van het jaar,
Eid al Fitr,
Met geen enkele dag vergelijkbaar..

Eid al Fitr, Een dag waarop wij Allah gedenken,
Opdat hij ons zijn leiding zal schenken..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:13 PM
De weg van de moslim

De weg van de moslim,
Is de weg van geduld,
Liefde voor Allah SWT,
Liefde en geduld, vul je hart ermee!

De weg van de moslim, Is de weg van vrede,
Islam is de rede,
Van dit onbeschrijfelijke gevoel,
Het is een gunst van Allah SWT,
Vrede, vul je hart ermee!

De weg van de moslim,
Is de weg van vrijheid,
Een voorrecht dat bijna niemand heeft,
Behalve degene die als een goede moslim leeft..
Het is een gunst van Allah SWT,
Vrijheid, vul je hart ermee!

De weg van de moslim, Is de weg langs al dit moois,
Liefde, vrijheid, vrede en geduld,
Daar is het hart van een moslim mee gevuld..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:13 PM
Thank you Allah
Thank you Allah, that you showed me the righteous way,
That it is ‘Ashadoe la illaha illah Allah’ what I say..

Thank you Allah, that you showed me the righteous way,
So You are the only one to who I pray..

Thank you Allah, that you showed me the righteous way,
My Imaan still grows every day..

Thank you Allah, that You showed me the righteous way,
Now I’ve learned to call on you,
I am inshallah on the righteous way,

O Allah,
I ‘ll always thank you for this,
Day after day..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:14 PM
Ik besefte dat ik iets mistte in mijn leven,
Iets dat alleen Islam mij kon geven.

Het was een gevoel van leegte en pijn,
Hoe heb ik ooit zo naïef kunnen zijn?
Om te denken dat de Islam niets voor mij was,
Alleen een religie voor als je als moslim geboren was?

Tot ik ging zoeken,
En het licht eindelijk vond,
De lege plek en pijn waren opgevuld,
Zonder de Islam had ik dat nooit gekund.

Ik besefte nooit het gevoel van gemis,
Maar eindelijk weet ik wat de waarde van de Islam écht is.
Het gevoel van rust en genade,
Liefde en oprechtheid,
Was opeens zo sterk,
Mijn geduld deed het verdere werk.

Ik was me eindelijk bewust,
Dat alleen de Islam
Het gevoel van pijn en verdriet kon doen verdwijnen,
Eindelijk ging de zon in mijn leven weer schijnen. Nu voel ik me zo gelukkig, Ik kan de hele wereld weer aan, Mijn imaan maakt mij van mijn leven bewust, Ik kan eindelijk weer genieten van het leven. Het gevoel van leegte, verdriet en pijn, Zal Insallah nooit meer in mijn leven zijn, Voortaan is er vrede en rust, Liefde en oprechtheid, en dat gevoel raak ik Insallah nooit meer kwijt...
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:14 PM
De Islam,
De leidraad in mijn leven
Het heeft mij in die korte tijd al zoveel gegeven.

Wat begon als een interesse,
Is geëindigd in een nieuw leven
Dat en zoveel meer,
Is wat de Islam mij heeft gegeven

Het is mijn kracht en hoop in moeilijke tijden,
Het is mijn macht,
Al ben ik kapot van verdriet en is alles zo lastig,
Ik huil en laat mezelf gaan,
En besef bij elke traan,
Wat de Islam mij gegeven heeft…..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:16 PM
Ik weet wat er door je gedachten gaat,
Als je daar zo zit en naar me staart,
Met je doordringende blikken,
Gepaard met medeleven,
Maar tevens haat…

Ik weet wel wat je denkt,
Het is Islam waar het om gaat..
Je denkt dat ik onderdrukt ben,
Dat ik jouw hulp nodig heb..

Mijn lichaam is bedekt,
En je kunt mijn haar niet zien..
Dus je staart naar mij,
Je bent er zeker van dat ik wanhopig ben,
Maar weet je dan niet,
Dat ook ík gevoelens heb?

Zie je dan niet,
Dat ik me vogelvrij voel,
Dus berecht mij niet,
want alleen Allah kan mij berechten..

Waarom kun je me niet gewoon accepteren?
Waarom kan ik niet gewoon mezelf zijn?
Je zegt; “We leven in een democratie”
Waarom beroof je me dan van mijn vrijheid?
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:16 PM
Laat je tranen niet zien,
Aan degene die je onderdrukt,
Degene die je tegenhoud,
Te geloven wat jij gelooft..

Probeer niet te huilen,
Je bent niet alleen,
Allah is bij jou..

Misschien ben je je er niet van bewust,
Dat Allah jouw wanhoop ziet,
Dat je nooit meer alleen bent,
Dat Allah altijd bij jou is..

Maar laat je tranen niet zien,
Aan degene die je onderdrukt,
Degene die je tegenhoud,
Te geloven wat jij gelooft..

Want ooit,
Ooit is alles voorbij,
Ooit zal deze nachtmerrie eindigen,
Ooit ben jij degene die lacht,
En zijn zij degene die huilen…
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:17 PM
Thank you Allah, that you showed me the righteous way,
That it is ‘Ashadoe la illaha illah Allah’ what I say..

Thank you Allah, that you showed me the righteous way,
So You are the only one to who I pray..

Thank you Allah, that you showed me the righteous way,
My Imaan still grows every day..

Thank you Allah, that You showed me the righteous way,
Now I’ve learned to call on you,
I am inshallah on the righteous way,

O Allah,
I ‘ll always thank you for this,
Day after day..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:17 PM
Keer je tot Allah,
Vraag Hem om jou de weg te wijzen,
Om je geduld te geven,
Dank Hem voor alles wat Hij jou gegeven heeft..

Keer je tot Allah,
Als je denkt aan de verantwoording die je zult af moeten leggen,
Verantwoording over jouw goede en slechte daden..

Keer je tot Allah,
Om vergeving te vragen voor al jouw slechte daden,
Want bedenk dat elke seconde de laatste hier op aarde kan zijn..

Keer je tot Allah,
Als je bedenkt dat het Allah is die jou heeft geschapen,
En dat hij het is die jou de weg heeft gewezen..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:18 PM
Wees gelukkig,
Met al hetgeen wat Allah jou heeft gegeven..
Met alle zegeningen in dit leven..

Wees trots,
Dat jouw religie Islam is,
Trots,
Dat jouw vertrouwen in Allah jouw kracht is..

Wees verdrietig,
Om alle onrecht in de wereld,
Om de oorlogen die zoveel levens eisen..

Maar boven alles,
Wees dankbaar,
Voor het geduld dat Allah jou heeft gegeven,
Dat Hij jou de weg heeft gewezen in jouw leven..

Wees Allah dankbaar voor alle dingen,
Want voorwaar, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren.
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:18 PM
O Allah vergeef mij,
Vergeef mij voor al die keren,
Dat ik heb gelogen om te kunnen bidden
Dat ik heb gelogen om te kunnen vasten tijdens Ramadan..

O Allah vergeef mij,
Vergeef mij,
Omdat ik niet durf te vertellen dat ik moslima ben,
Omdat ik bang ben voor wat ze me aan zullen doen..

O Allah vergeef mij,
Vergeef mij voor al die keren,
Dat ik mijn familie pijn heb gedaan,
Door voor Islam te kiezen..

O Allah vergeef mij,
Vergeef mij voor al die keren,
Dat ik heb gelogen,
Om een stukje vrijheid te krijgen,
Vrijheid van mijn geloof..

O Allah vergeef mij,
Vergeef mij,
Voor al die keren dat ik u om vergeving moet vragen….
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:19 PM
Wees sterk in je geloof,
Ook al is het moeilijk door alle tegenslagen,
En lijken je zonden meer dan je goede daden,
Vergeet niet,
Het is Allah die je om vergeving kunt vragen..

Wees sterk in je geloof,
Probeer om het goede te doen,
En het slechte te vermijden,
Want realiseer je,
Alleen Allah kan je helpen in moeilijke tijden..

Wees sterk in je geloof,
Want soms is het gewoon te veel om te verdragen,
Als iemand je van je vrijheid berooft,
Omdat het Allah is waar je in gelooft..

Wees sterk in je geloof,
Want heb je er ooit aan gedacht,
Dat de dood niet op je wacht?
Niet wacht totdat jij hebt toegegeven,
Dat Alleen Allah jou het Paradijs kan geven..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:19 PM
Wanneer besef je,
Dat dit leven niet voor eeuwig duurt,
Dat het over een seconde al voorbij kan zijn..

Wanneer besef je,
Dat je dan verantwoording af zult moeten leggen?
Of is het voor jou zo makkelijk,
Om al jouw slechte daden te moeten zeggen?

Wanneer besef je,
Dat het alleen Allah is die je vergeven kan,
Dat het Alleen Allah is die jou leiden kan..

Wanneer besef je,
Dat Islam de juiste weg is,
De Koran jouw gids is,
Op het pad dat naar Allah leidt..

Wanneer besef je,
Dat je zo niet door kunt gaan,
Hoe lang blijf je nog in deze waan?

Wanneer je het eindelijk beseft,
Weet dan dat je er niet alleen voor staat,
Maar dat je samen met je broeders en zusters de goede weg op gaat..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:21 PM
Mijn lieve (bijna) zuster in Islam,
Laat het de gedachten aan Allah zijn die jou laat glimlachen,
Wanneer alles moeilijk lijkt te zijn,
Als iedereen je tegen lijkt te werken,
Als iedereen tegenhoudt dat jij je geloof wil versterken..

Laat het de gedachte aan Allah zijn die je laat huilen,
Als je bedenkt dat je je zorgen maakt om deze wereld,
en de gedachten aan het hiernamaals jou niets uitmaakt..

Laat het de gedachte aan Allah zijn die je doet vullen met geluk,
Als je er aan denkt hoe Barmhartig en Genadevol Allah is..

Laat het de gedachte van Allah zijn die je doet glimlachen,
Als je denkt aan al het mooie wat Hij voor ons heeft geschapen..

Laat het de gedachte aan Allah zijn die je doet huilen,
Als je er aan denkt dat je verantwoording moet af leggen over al jouw daden..

Laat het de gedachten aan Allah zijn die jou doet vullen van geluk,
Als je bedenkt dat hij het is die jou de juiste weg heeft gewezen..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:22 PM
Ze begrijpen het niet,
Hoe ik me vrij kan voelen,
Terwijl ik onderdrukt ben..

Ze begrijpen het niet,
Hoe ik gelukkig kan zijn,
In een wereld waar ik geen stem heb..

Ze begrijpen het niet,
Dat ik me trots voel dat ik moslima ben..

Ze begrijpen het niet,
Dat ik er voor kies om t leven,
Te leven in een wereld die Islam heet..

Maar al dit gene wat zij niet begrijpen,
Kunnen zij begrijpen omdat al deze dingen,
Simpelweg niet waar zijn.

Zij begrijpen het niet,
Omdat ze niet geloven,
Niet Allah’s weg volgen..

Ze begrijpen het niet,
Omdat ze niet weten wat vrijheid is..
Omdat ze niet weten hoe het is om écht onderdrukt te zijn..
Onderdrukt, zodat je niet kan bidden,
Niet vrij bent om te geloven wat jij gelooft..

Zij begrijpen het niet,
Want alleen Islam is vrijheid..

Ze begrijpen het niet,
Wat het betekent om geen stem te hebben..
Geen stem te hebben,
Niet te mogen zeggen wat je denkt,
Wat je voelt,
Wat je gelooft..

Zij begrijpen het niet,
Dat in Islam iederéén een stem heeft..

Zij begrijpen het niet,
Hoe je trots kunt zijn,
Op iets wat volgens hen dit alles omvat..
Hoe je kunt kiezen om te leven in die vreselijke wereld.

Zij begrijpen niet,
Dat ik hun niet begrijp..
Maar ik weet beter..

Ik weet wat islam is,
Ik weet wat islam niet is,
Ik weet wat vrijheid is,
Ik weet wat het is om géén vrijheid te hebben..

Ik weet wat het is,
Om een stem te hebben,
Ik weet wat het is,
Om géén stem te hebben..

Als ik dit alles weet,
Waarom zou ik er dan voor kiezen,
Om te leven in een wereld,
Waar ik dit alles niet heb?

Moge Allah iedereen leiden en onze harten openen voor de ware vrijheid..
Amien ya rabbi…
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:24 PM
Besef je wat het is,
Wat vrede betekent?

Besef je wat het betekent..
Islam…
Salaam aleikoem…
Woorden die alledaags lijken,
Maar voor velen slechts een droom zijn…

Besef je wat het betekent,
Om je huis voor je ogen te zien verwoesten,
Het geluid van bommen te horen,
Lichamen die naast je neervallen..

Besef je wat het betekent,
Om iedereen te verliezen,
Te verliezen aan het tegenovergestelde aan vrede,
Het tegenovergestelde,
Wat oorlog heet..

Besef je wat het betekent,
Om deze vrede niet te kennen,
Altijd moeten leven in angst..

Besef je wat het betekent,
Wat een grote gunst het is,
Om in een land te leven,
Dat niet in oorlog is?

Als je dit alles beseft,
Waarom ben je Allah dan nog steeds niet dankbaar?
Waarom bid je dan niet voor je broeders en zusters,
Probeer je ze niet te helpen?

Moge Allah onze broeders en zusters helpen en mag iedereen later het gevoel van eeuwige vrede kennen in het Paradijs..
Amien..
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:24 PM
Wees tevreden,
Met de kleine zegeningen in dit leven..
Heeft Allah ons al niet zo veel gegeven?

Wees tevreden,
Probeer om niet steeds meer te willen,
En niet steeds al je geld te verspillen..

Wees tevreden,
Al lijkt een gunst van Allah nog zo klein,
Wees je ervan bewust,
Wat het betekent om vrij te kunnen zijn!

Wees tevreden,
Kijk om je heen,
Of is je hart soms van steen?
Zie je niet alle oorlogen,
Verdriet, en pijn..
Als je kijkt naar al die mensen,
Weet je dan misschien wat het betekent,
Om tevreden te zijn?
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:26 PM
deze gedichten vind je op;

www.islamhome.nl/AmalsPoemsCorner
Reply

amaltje
11-03-2006, 01:26 PM
en niet te vergeten op www.al-zawaaj.com
Reply

Lina
11-06-2006, 07:53 PM
:sl:

Wow,

Jij hebt druk bezig geweest.

Mooie gedichten Masha'Allah.
Reply

al Amaanah
11-06-2006, 08:06 PM
:sl:

Hier ook iemand uit het kikkerlandje :uhwhat

:w:
Reply

Noor_el_ain
11-16-2006, 06:02 PM
Mascha Allah, mooie gedichtjes:D

JazakeLlahoe gairan voor het plaatsen:wilted_ro
Reply

Hajar
11-18-2006, 05:05 PM
Wa alaykum assalaam,

MashaAllah mooie gedichten!! :)
Reply

MuSe
11-18-2006, 05:11 PM
Masha'Allah zuster, je hebt talent
Reply

Abdul Fattah
12-18-2006, 02:48 AM
MashaAllah, da's prachtig. Ikzelf probeer af en toe ook iets te schrijven maar in't nederlands lukt het me nooit om me goed uit te drukken. Ben echt onder de indruk :)
Reply

Tears4Palestine
01-12-2007, 08:48 PM
Salam alikoem broeders en zuster :D
Reply

Tears4Palestine
01-12-2007, 08:48 PM
Dit is het verhaal van een gewone man, die handelt in strijd met Allah`s plan.

Wanneer u uzelf hierin weerspiegelt ziet, heb dan berouw en zondig verder niet.

Het was eens midden in de nacht, toen de dood een bezoekje bracht.
De slapende riep: "wie klopt daar aan?"

"Ik ben Malik al-mawt, laat me binnenkomen."

De man kreeg het koud en weer heet, rilde , badende in het doodszweet.

Schreeuwende tegen zijn slapende vrouw, "laat hem weggaan, alsjeblieft, gauw.

Engel des doods, neem mijn leven niet.

Ik ben nog niet klaar, zoals je ziet.

Mijn familie is afhankelijk van mij, geef me nog wat tijd erbij."
De engel klopte, weer en weer, "vriend, je leven nemen doet niet zeer.
Het is je ziel, waar God om vraagt, het helpt niet als je nu nog klaagt."

Hysterisch huilend riep de man," O engel, de dood, ik ben zo bang ervan.

Ik geef je goud, ik word je slaaf, maar zend me toch niet naar het graf."

"Laat me erin vriend", zei de engel toen, "kom uit je bed, ga de deur opendoen.

Want, laat jij me nu niet zelf erin, dan kom ik door de deur als een djinn."

De man pakte een pistool om zich te weren, alsof dat een engel zou kunnen deren.

"Ik schiet nog liever je hoofd eraf, dan ga jij wellicht naar je eigen graf."

Maar de engel stond al naast zijn bed, "Vriend, je ondergang is al ingezet.

Engelen sterven immers niet, dom mens, leg je pistool weg, `t is Gods wens."

"Waarom ben je zo bang, vertel eens man, om te sterven volgens Allah`s plan?

Glimlach nu maar en laat geen traan, wees blij, dat je tot hem terug mag gaan."
"O engel, ik schaam me en buig mijn hoofd, vergeten was ik God, Zijn naam, zijn geloof.

Werkend voor geld verdeed ik mijn tijd, zelfs niet denkend aan eigen gezondheid.

Allah`s geboden gehoorzaamde ik niet, vijf keer bidden? Dat deed ik niet.

Ik zag Ramadan komen en gaan, maar had geen tijd vol berouw te staan.

De plicht van Haj heb ik uitgesteld, dat vond ik zonde van tijd en geld.

Alle liefdadigheid heb ik genegeerd, wel heb ik steeds meer rente begeerd.

Ik zag geen kwaad in een slokje wijn, vond het gezellig met vrouwen te zijn.

O engel, neem me alsjeblieft niet mee, paar mijn leven nog een jaar of twee.

Dan gehoorzaam ik de regels van de Koran, vijf keer bidde, van nu af aan.

Het vasten en de hadj zal ik volbrengen en me niet in andermans zaken mengen.

Ik zal aan anderen geen rente vragen, en liefdadigheid geven alle dagen.

Ik zal me niet over het wijnglas buigen, maar van Allah`s eenheid getuigen."

"Wij engelen doen alles op Gods bevel, wij kunnen niets doen tegen Zijn wil.

De DOOD is voorbeschikt voor iedereen, man, vrouw of kind; uitgezonderd geen.

Dit is je laatste moment, kom erbij, je verleden trekt aan je voorbij.

Hoewel ik je angsten begrijpen kan, is het nu te laat voor tranen, man.

Jarenlang heb je op aarde kunnen leven, je hebt nooit geld aan armen gegeven.

Je ouders heb je niet gerespecteerd en nooit iets van je fouten geleerd.

Je negeerde dagelijks de roep van de adaan, je las nooit eens een stuk uit de koran.

Beloften brak jij altijd, je leven lang, voor jou waren zelfs je vrienden bang.

Goederen opgepot, gigantische winst, jouw personeel verdiende het minst.

Geld verdienen was je grootste plezier, ontspannen deed je met gokken en bier.
Met vitaminepillen hield jij je gezond, terwijl je nooit aan iemands ziekbed stond.

Ook heb je nooit een liter bloed gegeven, voor het redden van een andermans leven.
O mens, je hebt zoveel verkeerd gedaan en met hulp-acties aan de kant gestaan.
Jij hebt andere mensen nooit vergeven, kijk zelf maar eens terug op je leven.

Het paradijs voor jou? Geen idee, eerder de hel, een grote vlammenzee.

Je kunt je zonden niet afbetalen, ik ben hier om je ziel te halen."

Er is een trieste eind aan dit verhaal, de man had tot dan geen enkele kwaal.
Sprong schreeuwend uit zijn bed, kwam ten val, en viel plotseling dood.

Hartaanval?


O lezer, wellicht heeft dit verhaal, voor u een boodschap, een moraal.

Als de dood komt, zijn we onvoorbereid, dus gebruik iedere minuut van uw tijd.

Verander uw leven nu het nog kan, zodat u het paradijs binnen kan.
Reply

Tears4Palestine
01-12-2007, 08:51 PM
Waargebeurd verhaal (Amr Khaled)

Sara, een meisje dat oorspronkelijk uit Libanon komt, emigreerde op haar tiende samen met haar ouders naar Nieuw – Zeeland. Ze deed niets aan haar geloof (de islam). Alleen haar naam verraadde haar islamitische afkomst. Het was zelfs zo erg dat ze nog nooit een kaft van een mashaf had gezien. Haar ouders deden er ook niets aan. Haar ouders gingen na een tijdje uit elkaar en scheidden. Sara ’s ouders hertrouwden allebei. Op haar 17de gingen haar ouders met hun nieuwe vrouw/man naar Libanon terug. Sara bleef achter in Nieuw-Zeeland, zonder ouders.


Jaren later zo rond haar negentiende, twintigste, ging ze inwonen bij haar vriend.Om zichzelf financieel te kunnen onderhouden werkte ze in een bar s’avonds laat. Verder ging ze naar school. Daarnaast was ze een heel erg mooi meisje. Daarom besloot ze mee te doen aan de miss verkiezingen in haar land. Omdat ze nogal mooi was maakte ze een hele goede kans. Daarom deed ze mee en won de miss verkiezingen.
Ze mocht daarom ook meedoen aan de miss world verkiezingen. Ze wilde wel ze zou het wel kunnen halen, maar ze wist wat voor gevolgen het zou hebben. Op iedere krant tijdschrift zou ze op de voorkant staan en dat wilde ze liever niet.

Toen ze eenentwintig was veranderde ze.
Op een dag was ze bij een moslim familie thuis en keek ze naar de zender iqraa, waar op dat moment een aflevering van Amr Khaled werd uitgezonden. Ze vond het een hele mooi uitzending. Onder aan het beeldscherm verscheen een e-mail adres van Amr. Ze stuurde hem een mailtje waarin ze vertelde dat ze wat meer over de islam wilde weten. Dat was toen de maand oktober.

Amr reageerde en stuurde haar een paar van zijn oude uitzendingen op. Twee dagen later reageerde ze. Ze was daar zo enthousiast over, dat ze zei dat ze de Quraan wilde leren. Twee dagen later stuurde ze hem een e-mail dat ze sourat al Fatiha uit het hoofd kende en dat ze wilde leren bidden. Amr stuurde haar een link. Weer twee dagen later kende ze sourat al An3am uit het hoofd, en ze had die dag gebeden. Ze vertelde hem in haar e-mail dat ze zich nog nooit zo bevrijdend had gevoeld, het was alsof ze die dag pas tot leven kwam. Weer twee dagen later vertelde ze dat ze salaat al Qijaam deed( voor de genen die niet weten wat dat is: bidden in de nacht).
Na twee dagen stuurde ze hem weer een email waarin ze vertelde dat ze hijaab wou dragen. Mensen stel je voor degene die miss world kon zijn een hijaab om?

Maar Amr was niet zo enthousiast hierover, hij vond het veel te snel gaan. Naar zijn mening ging het een beetje om haar heen. Hij kende genoeg meisjes die hijaab gingen dragen maar na een paar dagen/weken weer afdeden. Ze moest er wat langer over nadenken vondAmr, in tegenstelling tot zijn vrouw. Na weer twee dagen wilde Sara iets goeds voor de Islam doen en vroeg Amr raad. Hij zei dat ze inshalah een keer in zijn uitzending zou komen en haar verder helpen.

Na dit liet Sara een week lang niet van zich horen en Amr dacht dat ze waarschijnlijk alweer van gedachten was veranderd. Zeg maar weer de slechte kant op. Maar nee Sara belde na die week op en vertelde dat ze erg ziek was. Omdat ze mee had gedaan voor de miss verkiezingen had ze bij de plastische chirurg haar borstomvang laten veranderen. De chirurg die dat had gedaan vertelde dat bij later onderzoek gebleken was dat ze borstkanker had. Ook had ze niet meer zo lang te leven. Die week nog moest ze een operatie begaan, waarin niet zeker was of ze het zou overleven. Sara had haar ouders al vijf jaar niet gezien en wilde weer eens naar haar geboorteland. Maar dat kon dus niet meer voor haar operatie. Ook zou ze wellicht de Ramadan niet meer kunnen halen. Ze wilde dat zo graag meemaken, omdat ze op Laylatoen Qadr om maghfiera zou vragen.

Ze belde Amr op en was wanhopig, ze had niet veel tijd meer en wilde toch nog iets goeds doen voor haar geloof. Amr stelde haar gerust. Ook opende hij een forum op zijn site waarin moslimbroeders zusters voor haar konden bidden en dua konden doe. Veel mensen reageerden hierop en sommigen lazen zelfs de hele Qor’aan voor haar uit.
Sara was toch heel verdrietig over het feit dat ze niets goeds had gedaan en ze was bang dat Allah het haar niet kon vergeven. Ze had immers gedronken werkte in een bar, deed alles wat een moslim niet mag. Maar Amr stelde haar gerust. Allah zou het haar wel kunnen vergeven immers hij verwees naar het verhaal van Moussa en een man uit het dorp. Ze was hierop gerustgesteld. Omdat ze wist dat ze het misschien niet zou halen ging ze naar haar beste vriendin, en gaf haar alles mee: hijaabs boeken Qor’aan etc. Die dag onderging ze haar operatie.
Die avond belde Sara ’s vriendin Amr op, om hem te vertellen dat Sara overleden was gedurende de operatie. Een maand na haar ommekeer. Inna lilaah waina la ilajhi laaraji3ouna. Amr Khaled ging diezelfde dag nog met Oemra samen met zijn vrouw voor Sara.

Mensen hoe was Sara veranderd, van iemand die alle zonden begaan had in een ware moslima, in gedurende vier weken.MassaAllah. Een stap waarover sommige mensen soms wel 15 jaar over doen. Mensen volg de weg van Allah soebhana wa ta3ala nu het nog kan. Vraag om Taubas, moslims. Sara had zooooooo graag de ramadan willen meemaken en dan vooral Laylatoen Qadr .
Ya toura zouden wij die kans wel krijgen, zouden wij nog de tijd hebben tot aan deze dag. Broeders en zusters denk goed na over deze kwestie en ik hoop dat jullie net als haar zullen veranderen.
Reply

Samira_01
01-13-2007, 08:59 PM
egt mooie gedichtjes ..JZK :thumbs_up

ik dacht dat niemand in deze forum nederland kan prate .. maar jah ik hb nu gezien dat jullie wel kunne :statisfie
Reply

back_to_faith
04-03-2007, 02:07 AM
format_quote Originally Posted by amaltje
anybody who speaks dutch????
http://www.harunyahia.com/nl/index.php


DE WONDEREN VAN DE
QOER'AAN
http://www.harunyahia.com/nl/sectie/...onderen_01.php
Reply

Have Faith
06-18-2007, 07:49 PM
Jazakhallah qhayran voor die mooie gedichten...
Woow .. egt veel nederlanders hiersow ..
.. ben gelukkig niet de enige ..
Reply

Riya90
06-18-2007, 08:01 PM
jah mashAllaah ze zijn egt mooi, barakAllaah feeki om ze met ons te delen zuster amaltje :D :D
Reply

Hey there! Looks like you're enjoying the discussion, but you're not signed up for an account.

When you create an account, you can participate in the discussions and share your thoughts. You also get notifications, here and via email, whenever new posts are made. And you can like posts and make new friends.
Sign Up

Similar Threads

 1. Replies: 48
  Last Post: 09-21-2009, 11:12 PM
 2. Replies: 2
  Last Post: 04-10-2009, 05:09 AM
 3. Replies: 82
  Last Post: 08-13-2007, 12:51 PM
 4. Replies: 5
  Last Post: 10-03-2006, 11:04 AM
 5. Replies: 16
  Last Post: 10-27-2005, 11:59 PM
UK Wholesale Certified Face Masks, Hand Sanitiser & PPE | British Wholesales - Certified Wholesale Linen & Towels | Holiday in the Maldives

IslamicBoard

Experience a richer experience on our mobile app!