Tala al Badru 'Alayna Min Thaniyati-al Wada' Wajaba Shukru 'Alayna Ma da'a lillahi da' Tala al Badru 'Alayna Min Thaniyati-al Wada' Wajaba Shukru 'Alayna Ma da'a lillahi da' FULL LYRICS:https://www.aminullah.org/2021/04/ta...ru-alayna.html URL:https://www.aminullah.org/

Tala'a Al-Badru 'Alayna
Ayyuha-al Mab'uthu feena Tala'a Al-Badru 'Alayna Ji'ta sharafta-al Madeenah Marhaban ya khayra da Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wajaba lyrics ...