× Register Login What's New! Contact us
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Abu Zakariya's Avatar
  Join Date
  Jul 2005
  Gender
  Male
  Religion
  Islam
  Posts
  446
  Threads
  23
  Reputation
  1242
  Rep Power
  91
  Likes (Given)
  0
  Likes (Received)
  2

  A small da'wah campaign

  Report bad ads?  I was watching a recording of a prayer led by al-Kanderi where he recited al-Fatiha and al-Qiyamah. It was beautiful, masha'Allah.

  I listened to the recitation and knew that if non-muslims understood what was said and could watch and hear what we say in our prayer, glorifying God - the Supreme -, reflecting upon His Mercy, asking Him to guide us, reciting His words, being reminded about the Day of Judgement etcetera, the non-muslims would get a better understanding of our prayer and it's beauty, and more importantly, they would be exposed to a bit of the Qur'anic message to mankind.
  We should focus a lot on this when we do da'wah; The Message of the Qur'an, the prayer where we submit to our Lord and humble ourselves to Him, praise Him, etc.
  This should attract non-muslims to islam because this is totally in line with the fitrah.

  So I came up with the idea of getting a translation/interpretation of the meaning of the Qur'an and use it as "subtitle" in these videos, kinda like the Taraweeh-recordings from Makkah:  Link

  I was wondering if anyone of you that know something about computers and videoprograming etcetera, could fix subtitles for these videos:

  al-Fatiha

  al-Qiyamah

  As I live in Sweden, I would like to get swedish subtitles:

  Al-Fatiha

  I Guds, Den Barmhärtiges, den Nåderikes Namn!

  Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,

  den Nåderike, den Barmhärtige,

  som allsmäktig råder över Domens dag!

  Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.

  Led oss på den raka vägen -

  den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte
  de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

  Amen
  al-Qiyamah:

  Jag kallar till vittne Uppståendelsens dag!

  Jag kallar till vittne den anklagande [rösten] i människans [inre]!

  Tror människan att Vi inte förmår sätta samman hennes ben [på nytt]?

  Visst förmår Vi det! Vi förmår [till och med] återställa hennes fingerspetsar [i deras forna skick]!

  Men människan vill fortsätta att leva sitt syndiga liv

  och hon frågar [misstroget]: "Och denna Uppståendelsens dag, när kommer den?"

  [Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan]

  och månen mister sitt sken

  och solen och månen förenas

  den Dagen skall människan ropa: "Vart skall jag fly?"

  Men då finns ingen trygg plats dit du kan fly!

  Den Dagen [är du tillbaka hos] din Herre - målet för din färd!

  Den Dagen skall människan förstå vad hon gjorde och vad hon underlät;

  ja, hon skall se sig själv [sådan hon var],

  även om hon söker ursäkter [för sina fel].

  Skynda inte på din tunga [när du vill återge uppenbarelsens ord, åh Muhammed] för att snabbt få fram allt!

  Det ankommer på Oss att samla [allt i ditt hjärta] och [att vaka över] läsningen.

  När Vi läser den [för dig Muhammed], följ då uppmärksamt med i läsningen;

  sen är det Vår sak att göra dess mening klar.

  Nej! Ni [människor] älskar detta liv och dess flyktiga [glädjeämnen]

  [till den grad att] ni skjuter tankarna på evigheterna åt sidan!

  Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje -

  de får skåda sin Herre -

  medan mörka skuggor kommer att skymma [andras] ansikten -

  de grubblar över det lidande som väntar dem.

  Nej! När [den döende] är nära att uttandas sin sista suck

  och de [anhöriga] frågar: "Vem har det botemedel [som kan rädda honom]?

  och han själv tänker att avskedets stund är inne

  och vånda läggs till vånda.

  Då återstår [bara] den sista färden till din Herre!

  Men [denne man] hade ingen tro och han bad inte.

  [När sanningen kom] förnekade han den och vände ryggen

  och sedan gick han, högfärdig och självbelåten, tillbaka till de sina.

  [Ditt ----] är nära [eländige förnekare]!

  Ja, [ditt ----] är nära!

  Tror människan att hon skall lämnas i fred att göra som hon vill [utan att ställas till svars]?

  Var hon inte en droppe sädesvästska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte],

  och hon blev därefter en grodd som satte sig fast - och som Han sedan skapade och formade [till människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes]

  och skapade av detta de två könen, det manliga och det kvinnliga?

  Skulle då denne [Skapare] inte ha makt att uppväcka de döda till nytt liv?

  Also, there is a good english translation from Saheeh international that could be used for the english subtitles:

  http://www.islambasics.com/view.php?bkID=120&chapter=1

  http://www.islambasics.com/view.php?bkID=120&chapter=75


  One should understand arabic, or at least the meaning of these particular surahs, since the imam repeats some verses, so if the subtitles are gonna be in harmony with the recitation, one should understand what is being said.
  This is kinda hard when it comes to the swedish translation, but there is space in between each verse, so that is how you recognise when one verse ends and the second begins.


  Can anyone help me out, insha'Allah?

  Barak Allah fikom

 2. Report bad ads?
 3. #2
  Ansar Al-'Adl's Avatar
  Join Date
  Dec 2004
  Gender
  Male
  Religion
  Islam
  Posts
  4,680
  Threads
  188
  Reputation
  16663
  Rep Power
  106
  Likes (Given)
  2
  Likes (Received)
  80

  Re: A small da'wah campaign


  I think its a great idea mashaa'Allah. In fact, I was actually trying to do it a while ago: I did it for Surah Nur ayah 35, and I still have it on the comp. Not sure how to put it on the net (without losing too much quality) though

  A small da'wah campaign

  The Prophet Muhammad (peace be upon him) said:
  "Surely I was sent to perfect the qualities of righteous character" [Musnad Ahmad, Muwatta Mâlik]


  Visit Ansâr Al-'Adl's personal page HERE.
  Excellent resources on Islam listed HERE.

 4. #3
  Abu Zakariya's Avatar
  Join Date
  Jul 2005
  Gender
  Male
  Religion
  Islam
  Posts
  446
  Threads
  23
  Reputation
  1242
  Rep Power
  91
  Likes (Given)
  0
  Likes (Received)
  2

  Re: A small da'wah campaign

  I hope some computer-wiz sees this, because I would really like to realize this idea insha'Allah.

  Ansar - Why not use something like rapidshare?


 5. Hide
Hey there! A small da'wah campaign Looks like you're enjoying the discussion, but you're not signed up for an account.

When you create an account, we remember exactly what you've read, so you always come right back where you left off. You also get notifications, here and via email, whenever new posts are made. And you can like posts and share your thoughts. A small da'wah campaign
Sign Up

Similar Threads

 1. Please, a small favour
  By Muslom in forum Advice & Support
  Replies: 3
  Last Post: 06-30-2011, 08:27 AM
 2. small q
  By truemuslim in forum Feedback & Suggestions
  Replies: 8
  Last Post: 12-26-2007, 09:41 PM
 3. A Small Differentiation
  By shible in forum Comparative religion
  Replies: 13
  Last Post: 10-17-2007, 09:26 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
create