Asalamoe Olikum. Zijn er hier ook broeders uit Nederland?